Om import remburs

  • Sikkerhed for, at sælger kun modtager betaling mod præsentation af de krævede dokumenter.
  • Betaling finder normalt først sted, når dokumenter er modtaget af køber eller købers bank.
  • Du får mulighed for at styre leveringstidspunktet.
  • Du har øget mulighed for at opnå kredit hos sælger.
  • De involverede banker følger Det Internationale Handelskammers internationalt anerkendte regler UCP.

Fakta

Når du har aftalt med sælger, at betaling skal ske under en remburs, sender du en rembursbegæring til Nordea. Nordea udsteder rembursen i favør af sælger. Sælger afsender varen og præsenterer dokumenterne i overensstemmelse med rembursens bestemmelser til sin bank.

Dokumenterne sendes til Nordea, som foretager betalingen eller giver accept for senere betaling til sælgers bank og sender dokumenterne til dig.

Remburshandel er kun behandling og kontrol af dokumenter – og ikke af de varer og tjenesteydelser, dokumenterne omhandler.

Udstedelse af en remburs betyder, at Nordea garanterer betaling til sælger, og derfor kræver udstedelsen en kreditbevilling fra Nordea.

Internationale forkortelser benyttet i forbindelse med remburs:
DC – Documentary Credit
LC – Letter of Credit

Trade Finance Net Services giver dig mulighed for at håndtere dine remburser elektronisk. På den måde har du mulighed for at genbruge data og dermed reducere fejlmuligheder og indtastningstid.

Udfyld rembursbegæring

Klik her Åbner i nyt vindue

Import garanti

En bankgaranti er en uigenkaldelig forpligtelse fra en bank til at betale et beløb til en tredjepart.

Læs mere

Import inkasso

Udenlandsk inkasso er bankers behandling af dokumenter i overensstemmelse med modtagne instruktioner med henblik på at indhente betaling og/eller accept samt at udlevere dokumenter mod betaling.

Læs mere