Import inkasso

Udenlandsk inkasso er bankers behandling af dokumenter i overensstemmelse med modtagne instruktioner med henblik på at indhente betaling og/eller accept samt at udlevere dokumenter mod betaling.

Om import inkasso Fakta Priser Om import inkasso

Dine fordele med import inkasso

  • Betaling sker tidligst ved dokumenternes ankomst til købers bank.
  • Dit økonomiske engagement med banken påvirkes ikke forud for varens betaling.
  • Du har mulighed for at stille krav til dokumenterne.
  • De involverede banker følger Det International Handelskammers internationalt anerkendte regler URC 522.
Fakta

Når du har aftalt med sælger at handle på inkasso, er det sælger som starter inkassoforretningen. Efter afsendelse af varen, indleverer sælger de aftalte dokumenter til sin bank med instruktioner om, hvordan dokumenterne må udleveres. Det er vigtigt at du forholder dig til hvilke dokumenter du har behov for.

Du får adgang til dokumenterne mod betaling til Nordea eller mod accept af betaling på et senere dato, afhængig af sælgers instruktioner.

Internationale forkortelser benyttet i forbindelse med inkasso:
CAD – Cash against Documents
D/P – Documents against payment
D/A – Documents against acceptance

Priser
Priser for import inkasso
Enhedsprovision, der omfatter dokumentprovision, samt evt. indhentning af accept2,5 ‰ min. DKK 500,-
maks. DKK 3.000,-
ÆndringsprovisionDKK 250,-

Nordeas udlæg, f.eks. udenlandske bankomkostninger, tele- og forsendelsesomkostninger, beregnes ud over de anførte provisioner. Der beregnes ekstra for særbehandling.