Sådan får du finansieret din daglige drift

Der kan være mange årsager til, at du i perioder har svært ved at betale dine regninger. Måske er din virksomhed særligt følsom over for sæsonudsving? Måske bliver du nødt til at tilbyde dine debitorer lange betalingsbetingelser? Eller også har du samme problem som mange af dine kolleger: Dine kunder betaler ikke til tiden! Vi kan hjælpe dig med at få luft i økonomien.

Factoring - få penge, mens du venter på betaling

Factoring er en måde at udnytte værdien af dine fakturaer til at få kapital til virksomhedens drift, fx indkøb af varer eller lønninger. Populært sagt råder du med factoring over dine penge, så snart du sender din faktura. Du behøver således ikke vente på, at fakturaen bliver betalt. Der er andre praktiske fordele ved factoring. Læs mere herunder.

Fordele ved factoring

 • Du får frigjort likviditet , som du kan bruge, hvor den gør mest gavn - fx kontantrabatter og  indkøb
 • Du får hjælp til at håndtere rykkere
 • Du kan tilbyde dine kunder længere betalingsbetingelser
 • Du får mulighed for at reducere risikoen forbundet med dårlige betalere
 • Du oplever at kreditsalg ændres til kontantsalg, fordi du får dine penge med det samme, mens dine kunder får en længere betalingsfrist

Sådan fungerer factoring

 • Sammen gennemgår vi dine fakturaer og debitorer  
 • På baggrund af dine fakturaer og forventet fakturering fastsætter vi den øvre kreditgrænse. Du fakturerer som normalt, men dit tilgodehavende overdrages og fremsendes også til Nordea Finance.
 • Du modtager op til 80 % af fakturaens beløb fra Nordea Finance.
 • Nordea Finance opkræver enten et dagligt eller et månedligt håndteringsgebyr, som modregnes i udbetalingsbeløbet. Dette varierer alt afhængig af, hvilken factoring aftale du har med os
 • Kunden betaler fakturaen til Nordea Finance, og vi udbetaler restbeløbet til dig

Factoring giver dig mere end økonomiske fordele

Hjælp til administration                                         Du får hjælp til at administrere dine debitorer: registrering af kundeindbetalinger, rykkerprocedure og opkrævning af morarenter. Har du kunder i udlandet, kan Nordea Finance i de fleste tilfælde hjælpe dig med at indkassere fakturaerne.
Se status på dine debitorer med Factoring online   
Du kan følge debitorerne og se din finansieringssituation. Få overskuelige rapporter, som du kan udskrive eller eksportere til Excel. 


Begræns din kreditrisiko 
    
Ved at vælge kreditrisikodækning kan du forebygge tab og få afdækket din kreditrisiko på debitorerne. Produktet kan dog kun anvendes, hvis der samtidig også sker belåning.   
Belåning af  fakturaer


 
Alle fakturaer på en valgt debitor skal altid overdrages til Nordea Finance. Nordea Finance belåner dine fakturaer med op til 80 %. Dog kan du selv vælge, hvor meget du vil belåne, ved at bede om udbetaling ved behov. Nordea Finance tager sig af administrationen af fakturaerne, så snart de er overdraget. 
Fakturering i fremmed valuta med factoring                                              

Hvis du fakturerer i en anden valuta end DKK, sker finansiering i den valuta, som fakturaen er udstedt i (fx EUR, GBP eller USD).Fakturering af debitorer uden for Norden                    

Har du kunder uden for Norden, skal de kreditrisikodækkes.  

 

Gode råd til bedre cashflow og likviditetsstyring

Lån, kreditter og factoring er ikke den eneste løsning, hvis du har svært ved at få virksomhedens daglige økonomi til at hænge sammen. Tværtimod, så bør du først se på dine strukturer og vaner i virksomheden, fx ift. betalingsfrister. Her kan ofte være meget at hente. Og så er det både en billigere og mere langsigtet løsning. Få konkrete tips og råd her.

Kassekredit

Med en kassekredit kan du udjævne udsving i likviditeten, når der er ubalance mellem indbetalinger og udbetalinger. En kassekredit gør det muligt at øge likviditeten i en periode, hvor din virksomhed har behov for det.

Træk på din kassekredit, når du har brug for ekstra kapital

Det går op og ned i alle virksomheder. Men selvom du har udsving i driften, skal du kunne betale dine regninger og udbetale løn. Har du en kassekredit, har du altid en ekstra økonomisk buffer ved hånden. Det giver ekstra sikkerhed i hverdagen og er med til at sikre, at du ikke tager forhastede beslutninger – eller får bøvl med dine leverandører. Husk blot at sætte penge ind, når du kan for at minimere dine renteomkostninger.

Sådan fungerer en kassekredit

 • Kassekreditten bliver tilknyttet din firmakonto
 • Du trækker på kreditten op til det aftalte maksimum, når du har brug for det
 • Du indbetaler på kreditten, for at bringe den mod nul, når du har mulighed for det
 • Du betaler en variabel rente for den del af kassekreditten, du bruger
 • Du betaler et årligt gebyr for at have kreditten til rådighed.

Fordele ved en kassekredit

 • Du får et enkelt værktøj, som sikrer, at du kan betale din regninger
 • Du får udlignet udsvingene i din likviditet
 • Du kan trække på kreditten, når du vil
 • Du betaler kun renter for det, du trækker på kreditten.

Brug for ekstra kapital til din daglige drift?

Med en kassekredit har du altid en ekstra økonomisk buffer ved hånden.

Ansøg om en kassekredit nu