Fonde eller aktier – hvad skal jeg vælge?

Har du bestemt dig for at starte en opsparing, men ikke hvordan? Her gennemgår vi, hvornår det er mest hensigtsmæssigt at investere via en fond eller direkte i aktier.

Forskellen mellem fonde og aktier

Fonde og aktier er to former for investering hvori du kan placere din opsparing, som har vist sig at give gode afkast over tid. Men hvad er egentlig forskellen? Det kan sammenlignes med at købe en kage eller købe ingredienserne til selv at bage kagen.  

Den færdige kage er i dette eksempel en fond. Når du investerer i en fond, får du en pakkeløsning, hvor forvalteren af fonden har udvalgt flere forskellige værdipapirer til en samlet portefølje. Det er en god løsning, hvis du ikke ønsker at bruge så meget tid på selv at sammensætte dine investeringer og hellere vil overlade arbejdet til andre.  

En aktie er en ejerandel i et selskab. Investerer du i aktier, skal du selv sammensætte din pakke, dvs. din portefølje, så du spreder din risiko. Det kræver lidt mere indsigt, engagement og interesse fra din side.

Hvornår skal jeg spare op i fonde?

Når du sparer op ved at investere i fonde, får du spredt risikoen, når du investerer dine penge. Eftersom en fond indeholder mange forskellige aktier, investerer du således i mange selskaber fremfor kun et enkelt eller få. Dermed bliver du indirekte medejer af de selskaber, hvis aktier indgår i fonden. 

Når du placerer din opsparing i en fond, forvaltes den af et fondsselskab. Det køber og sælger aktier på baggrund af løbende analyser af selskabet, og hvordan aktierne forventes at klare sig på markederne.

Fondsselskabet sørger altså for risikospredning, så du ikke kun er afhængig af et enkelt selskabs performance. Det betaler du et forvaltningsgebyr for, som varierer fra fond til fond.

Ved investering i fonde får du dog flere værdipapirer for færre handelsomkostninger, sammenlignet med investering i aktier, hvor du betaler en omkostning for hver aktie du handler.

Opsparing via investering i fonde egner sig til dig, som ønsker at

  • sprede din risiko på en nem måde, men alligevel have mulighed for at opnå et godt afkast
  • lade en porteføljeforvalter tage sig af dine investeringer
  • have god tid til andet end din opsparing.

Få en fond anbefalet

Nora, vores digitale investeringsrådgiver, kan rådgive dig og anbefale en fond, der passer til dig. Du kan også oprette en automatisk månedlig opsparing i Nora.

Læs mere om Nora, vores digitale investeringsrådgiver

Sammensæt en portefølje med hjælp fra en rådgiver

Lad Nordeas erfarne specialister sørge for professionel pleje af din formue. Vi investerer din opsparing i overensstemmelse med din valgte risiko og horisont for investeringen.

Læs mere om Porteføljepleje

Vælg selv dine fonde

For dig, som ved, hvilke fonde du ønsker, og gerne vil gøre det hele selv i din Mobilbank, Netbank eller Nordea Investor.

Læs mere om handel i Mobil- og Netbank

Hvornår skal jeg spare op ved at investere i aktier?

Når du sparer op i fonde, spreder forvalteren dine penge over flere forskellige værdipapirer. Men sparer du op ved at investere i enkeltaktier, vælger du selv, hvilke selskaber du investerer i. Det betyder, at risikoen kan være højere for dig som opsparer, og du kan også blive nødt til at bruge lidt mere tid på at styre din opsparing selv.

Fordelen ved at spare op via investering i aktier er, at du slipper for forvaltningsgebyret, som beregnes for fonde. Du betaler i stedet en omkostning, som kaldes kurtage, hver gang du køber en aktie. Vores kurtagesatser er blandt de laveste på markedet. 

Opsparing via investering i aktier egner sig til dig, som 

  • er interesseret i udviklingen på aktiemarkederne og gerne vil bruge tid på din opsparing
  • foretrækker selv at vælge dine investeringer og følge markedet
  • ønsker mulighed for et højere afkast. 

Historiske afkast er ingen garanti

Selvom det historisk har vist sig lønsomt at spare op via investering, vil vi gerne minde om, at der altid er risiko ved investering i værdipapirer. Risikoen kan dog minimeres ved at sprede dine investeringer. Bare fordi en fond eller aktie historisk set har klaret sig godt, er der ingen garanti for et godt afkast fremover.

Værdien af din opsparing kan både stige og falde, og du kan ikke være sikker på at få alle dine penge tilbage.