Kort Rente

Kort Rente er et realkreditlån med variabel rente, som typisk giver dig en lav ydelse her og nu. Din rente er kendt i 6 måneder – du skal derfor have økonomi til at klare udsving i renten.

Hør mere om Kort Rente

Udfyld felterne og bliv ringet op af en af vores rådgivere inden 2 hverdage for at høre mere om Kort Rente.  

 
Vi har brug for dit cpr-nummer for at kunne finde dig i vores system. Vi behandler dine oplysninger fortroligt og deler dem ikke med andre.
 
Vi bruger kun din e-mail, hvis vi ikke kan få fat i dig på telefonen. Vi gemmer ikke din e-mail og deler den ikke med andre.
Om Kort Rente Fakta Priser og renter Vilkår Om Kort Rente

Kort Rente sikrer dig typisk en lavere ydelse end på lån med fast rente.

  • Lånet er for dig, der gerne vil udnytte den korte og lave rente
  • Hurtig tilpasning af ydelsen til det aktuelle renteniveau med halvårlig rentetilpasning -        både rentefald og rentestigning
  • Falder renten, får du automatisk en lavere ydelse uden omkostninger til omlægning af        lånet
  • Kursværdien er stabil og renteændringer afspejles i mindre grad på kursen end på        rentetilpasningslån F/S3-5
  • Når du tilbagebetaler lånet, afvikler du typisk mere første år end på tilsvarende lån med        fast rente
  • Kort Rente tilbydes med og uden afvikling
Fakta

Kort Rente er et inkonverterbart obligationslån med variabel rente, hvor renten er fast i 6 måneder ad gangen.

Renten fastsættes 2 gange årligt på grundlag af den bagvedliggende CITA 6 obligation. Renten fastlægges senest 4 bankdage før 1. januar og 1. juli. Når lånet er blevet rentetilpasset, kan den nye rente og ydelse ses i Netbank.

Obligationerne bag lånet har en kortere løbetid end lånet, og derfor refinansieres lånet undervejs i forløbet. Nordea Kredit fastlægger refinansieringsvilkår - herunder løbetiden på de nye obligationer.

Refinansieringen sker ved udstedelse af nye obligationer på auktion, hvor tillæg/fradrag til CITA 6 fastlægges. Det fastlagte tillæg/fradrag er herefter gældende frem til næste refinansiering.

Du kan læse mere om CITA og referencerenter på Finansrådets hjemmesideÅbner i nyt vindue

Du kan få Kort Rente med løbetid fra 10 til 30 år. Kort Rente er baseret på obligationer med kortere løbetid end lånet, og derfor refinansieres lånet undervejs ved udstedelse af nye obligationer.

Afdragsfrihed kan aftales for en periode på op til 10 år. Afdragsfriheden skal starte ved lånets udbetaling, og slutter altid på en terminsdato (31. marts, 30. juni, 30. september eller 30.december).

FordeleUlemper
Renten/ydelsen er normalt lavere end andre typer af realkredit lån.
Obligationen er inkonverterbar og indfrielse sker derfor til markedskurs.
Halvårlig rentetilpasning og dermed hurtig tilpasning af ydelsen ved rentefald.
Halvårlig rentetilpasning og dermed hurtig tilpasning af ydelsen ved rentestigning.
Automatisk lavere ydelse, når renten falder - ingen omkostninger ved omlægning. 
Lånet refinansieres, hvor nyt rentefradrag/-tillægget fastsættes.
Kan indfries ved opkøb af obligationer til markedskurs – kursen er typisk tæt på 100.
Kursskæring ved udbetaling og refinansiering.
Kan opsige til kurs 100 i forbindelse med refinansiering.
Kursskæringen er lavere end ved et rentetilpasningslån.

Du kan vælge Kort Rente med enten afvikling, eller afdragsfrihed i op til 10 år.

På et afdragsfrit lån betaler du kun rente og bidrag på lånet, og når du starter med at betale lånet tilbage, betaler du også afdrag på lånet.

Lån med afdragsfrihed er derfor her og nu billigere end lån med løbende afvikling, men de afdrag, du ikke betaler i den afdragsfri periode, skal betales senere ved at betale en højere ydelse i resten af lånets løbetid. Så selvom du sparer penge til at starte med, så bliver den samlede betaling på lånet større ved valg af afdragsfrihed.

Lånet er baseret på inkonverterbare obligationer, og kan indfries helt eller delvist, ved at købe obligationerne til markedskurs. I de år hvor lånet skal refinansieres kan det opsiges til indfrielse til kurs 100 med 2 måneders varsel til 1. juli, det år hvor refinansieringen sker på dit Kort Rente lån.

Kort Rente kan have en løbetid fra 10 til 30 år, men er baseret på obligationer med en kortere løbetid, og derfor refinansieres lånet undervejs i løbetiden.

Ved refinansieringen fastlægger Nordea Kredit løbetiden på den nye obligation med henblik på at opnå de bedste vilkår. Ved refinansieringen fastsættes nyt rentetillæg/-fradrag til CITA 6.

Resultatet af auktionen fastsætter obligationens rentetillæg/-fradrag, som skal betales sammen med CITA 6 bestemt ud fra sædvanlig rentefastsættelse.

Dine muligheder for indfrielse ved refinansiering:
I de år hvor lånet skal refinansieres kan lånet opsiges til indfrielse til kurs 100 med 2 måneders varsel til 1. juli i det år, hvor refinansieringen sker.

Nedenfor vises, hvornår de forskellige Kort Rente serier har refinansiering.

Tidspunkt for refinansieringLånetilbud udstedt i periodenLånerente
1. juli 2018November 2014 ⇨ 9. juni 2015  -0,30 pct.
1. juli 201810. juni 2015 ⇨ 14. december 2016  0,00 pct.
1. juli 201915. december 2016 ⇨

  0,09 pct.

Se renteforventningerÅbner i nyt vindue

For at skabe en større sikkerhed hvis det ikke er muligt at sælge obligationerne, når de skal refinansieres, har regeringen vedtaget nye regler om refinansiering af realkreditlån. Det betyder, at der i en række tilfælde sker forlængelse af obligationens løbetid, hvis en auktion ikke kan gennemføres (manglende aftagere).

Auktions-trigger (manglende aftagere)

I praksis betyder ændringen, at opstår der en situation, hvor det ved en refinansiering ikke er muligt at sælge alle de nødvendige obligationer til gennemførelse af refinansieringen, forlænges løbetiden på obligationerne med 1 år ad gangen, indtil refinansieringen kan gennemføres.

Ved en sådan tvungen løbetidsforlængelse ændres obligationens renten, så den effektive rente svarer til den effektive rente ved seneste refinansiering tillagt 5 procentpoint. Ved yderligere forlængelse af løbetiden, som følge af fejlet auktion, finder denne rente fortsat anvendelse. Det betyder, at renten låses fast på dette niveau, indtil der er aftagere til obligationen, hvorefter renten igen følger markedsrenten.

Loven giver tillige nogle andre muligheder, som ikke er beskrevet. Se yderligere i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. og lov om finansiel virksomhedÅbner i nyt vindue

Karakteristika ved fast og variabel rente:

Fast renteVariabel rente
Renten er fast i låneperioden.Renten kan variere i låneperioden.
Renten er ofte højere end en variabel rente.Renten er ofte lavere end en fast rente.

Efter bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter er Kort Rente kategoriseret som gult, da renten kan variere i lånets løbetid.

Læs mere om risikoklassificering af visse udlånsprodukter på nordea.dk/risikoklassificering

Hvis der ikke betales renter eller afdrag til tiden kan Nordea Kredit forlange lånet indfriet. Misligholdelse af lånet kan føre til tvangsrealisation af den stillede sikkerhed.

Priser og renter

Betaling på et realkreditlån afhænger af:

•    Renten og kursen på obligationen bag lånet 
•    Bidragssatsen til realkreditinstituttet 
•    Omkostningerne ved optagelse og eventuel refinansiering af lånet 

Omkostninger ved optagelse af lån kan fx være tinglysningsafgift til staten og gebyrer til realkreditinstituttet.

Du kan her foretage beregninger ud fra forskellige løbetider og se eksempler på de omkostninger der relaterer sig til låneoptagelse, ydelsen samt ÅOP ved det beregnede lån.   

Kort Rente
ObligationsnavnFondskodeLøbetid 1)AfdragsfriKurs
Loading data...

Anvendt kurs i lånetilbud, ved udbetaling og refinansiering af lån fratrækkes kursskæring - jævnfør prislisten under Priser og vilkår.
* Der er ikke en aktuel kurs på obligationen. Den viste kurs er seneste gennemsnitlige kurs kl. 17 på obligationen.
1) Løbetid er maksimal løbetid på lånet. Obligationens løbetid kan være en anden.

Vilkår

Realkreditlån ydes mod direkte pant i ejendommen.

Før du optager lånet skal din ejendom vurderes, hvilket Nordea Kredit sørger for i forbindelse med lånesagsbehandlingen.

Det er et krav fra Nordea Kredits side, at ejendommen er brandforsikret.

I helårsboliger kan du normalt låne op til 80 pct. og 75 pct. ved fritidsbolig af boligens værdi.

For fritidsboliger kan afdragsfriheden maksimalt udgøre 60 pct. af boligens værdi.  

Nordea Kredit kan du læse mere om principper for realkreditbelåning i de alm. Forretningsbetingelser. Det er også her du finder Nordea Kredits prisliste samt bidragssatser med beregningseksempler.

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab
Helgeshøj Alle 33
2630 Taastrup

Hør mere om Kort Rente

Udfyld felterne og bliv ringet op af en af vores rådgivere inden 2 hverdage for at høre mere om Kort Rente.  

 
Vi har brug for dit cpr-nummer for at kunne finde dig i vores system. Vi behandler dine oplysninger fortroligt og deler dem ikke med andre.
 
Vi bruger kun din e-mail, hvis vi ikke kan få fat i dig på telefonen. Vi gemmer ikke din e-mail og deler den ikke med andre.