Derfor foreslår vi at flytte Nordeas moderselskab til bankunionen

Nordeas bestyrelse har fremlagt et forslag til den ordinære generalforsamling om at flytte Nordeas moderselskabs  hovedsæde fra Sverige til bankunionen. Det indebærer, at hovedsædet placeres i Finland, som allerede er medlem af den europæiske bankunion.  

Nordea har dybe rødder i alle de nordiske lande, og vi er resultatet af en sammenlægning af mere end 300 nordiske banker. Men præcis som alle virksomheder skal vi være relevante i en verden, der forandrer sig, og i dag er vi en virksomhed, som forvalter vores arv og samtidig tilpasser os ændringer i omverdenen. 

Nordea startede forenklingen af den juridiske struktur for to år siden i 2016 ved at omdanne datterbankerne i Danmark, Finland og Norge til filialer. Denne proces blev afsluttet i begyndelsen af 2017 med støtte fra Nordeas aktionærer. Vi har allerede opnået en række fordele.

Bestyrelsens forslag om at flytte Nordea til bankunionen er resultatet af en omfattende analyse og en grundig vurdering. 

Der er flere gode grunde til, at bestyrelsen foreslår en flytning til bankunionen: 

  • For det første er Nordea en unik, tværnordisk bank med en international struktur og en balance, som er cirka dobbelt så stor som bruttonationalproduktet i nogen af de nordiske økonomier. Som en af de største og stærkeste europæiske banker ser vi det som en fordel at være reguleret på koncernniveau af den stærkeste tilsynsmyndighed i Europa, nemlig Den Europæiske Centralbank. 
  • Som multinational bank kan vi inden for fælles multinationale rammer som bankunionen drive Nordeas virksomhed efter samme regler som vores europæiske konkurrenter. Det skaber større forudsigelighed og mere stabile vilkår for Nordeas aktiviteter samt vores langsigtede planlægning og langsigtede investeringer. Med stabile regler og rammer kan vi bruge mere tid på at udvikle vores løsninger til kunderne, hvilket er det vigtigste for os. Vi foretager store investeringer i vores digitale løsninger, så vi kan blive en bedre bank for vores kunder – mere personlig, altid tilgængelig og nem at have med at gøre.   
  • Finland er en del af vores hjemmemarked og det eneste nordiske land, som er medlem af bankunionen. Derfor er Finland vores naturlige valg.
  • Da flere af de nye regler for bankerne træder i kraft i 2018-19, er vi overbevist om, at det er det rigtige tidspunkt at flytte. 
  • Flytningen er en fordel for Nordeas strategiske planlægning, finansielle stilling og langsigtede lønsomhed. Derfor er vi også overbevist om, at flytningen er en fordel for vores kunder og medarbejdere på lang sigt.

Vores mål er at skabe en stærkere og bedre bank og fortsat udvikle vores aktiviteter i Sverige, i Norge, i Danmark og i Finland, som vi altid har gjort. 

Ingen af vores kunder, hverken privatkunder eller de største erhvervskunder, ventes at opleve nogen ændringer i den måde, vi betjener dem på som følge af flytningen. Flytningen af vores hovedsæde påvirker ikke, hvordan og hvor vi træffer beslutninger i forhold til vores kunder. Vi vil være lige så tæt på kunderne, som vi altid har været. Vi vil også fortsat være aktive og bidrage til de samfund, hvor vi har aktiviteter, præcis som før. 

Vi er langt den største bank i Norden, verdens tiendestørste økonomi. Vi er en af de banker i Europa, som har de højeste ratings hos kreditvurderingsbureauerne, og vi ønsker at fastholde den position. Med 9,6 mio. privatkunder og ved at støtte 580.000 virksomheder og institutioner gør vi det muligt for unge mennesker at få deres første bolig, for iværksættere at virkeliggøre deres drømme og for virksomheder at udvikle deres forretning. Vi gør det helt enkelt muligt for alle de nordiske lande at vokse og udvikle sig.  

Som bank er vi lokale, nationale og nordiske. Det er vores identitet, det er sådan, vi er, og vi står ved vores identitet med dette skridt. Vi er stolte over at være en bank, som kan træffe modige beslutninger, og vi tror på, at dette tjener vores kunder, medarbejdere og ejere bedst. 

Vi beder derfor vores aktionærer om at støtte denne beslutning på den ordinære generalforsamling 15. marts.

Læs mere om den ordinære generalforsamling.Åbner i nyt vindue