Laptop on sofa

Boliglån Fast Rente

Boliglån Fast Rente er et banklån til at dække udgifter, som ikke kan finansieres med et realkreditlån. Til dig der skal købe ny bolig, ombygge din eksisterende eller låne i din friværdi. Der er ikke mulighed for afdragsfrihed, så lånet er til dig, der gerne vil afvikle på gælden, men samtidig have tryghed for at ydelsen ikke ændre sig i en periode.

Du bør overveje Boliglån Fast Rente, når: 

  • du har en klar plan for afvikling af lånet 
  • du gerne vil have tryghed for at ydelsen ikke kan ændre sig i en periode
  • du ønsker at låse renten fast i periode på 3, 5, 7 eller 10 år
  • du ønsker fleksibilitet med hensyn til at kunne indfri lånet delvist eller helt før udløb, uden det koster ekstra

Hvad er Boliglån Fast Rente?

Boliglån Fast Rente er et banklån med Fast Rente i en periode, som ydes i helårs- og fritidsbolig samt grund efter foranstående lån i Nordea Kredit og Nordea.   

En bolig finansieres typisk med et realkreditlån på op til 80 pct. af købesummen, et banklån på 15 pct. mens minimum 5 pct. betales kontant. Udgifter til advokat, tinglysning af skøde, flytning og istandsættelse betales enten kontant eller ved optagelse af dyrere lån. 

Boliglån Fast Rente lægges efter et realkreditlån i Nordea Kredit, og tilsammen dækker de to lån op til 95 pct. af købesummen. Omkostninger til Nordea Kredit og Nordea kan medfinansieres i Boliglån Fast Rente. 

Du kan vælge at tilbagebetale lånet i op til 30 år og du kan vælge om du vil betale ydelsen pr. måned eller kvartal. 

Du kan betale lånet ud, når du vil.

Fordele og ulemper

FordeleUlemper                      
Der kan tilknyttes fast rente i en periode på 3, 5, 7 eller 10 år.Renten er ofte højere end en variabel rente.                                

Mulighed for at låne op til 95 % af dit boligkøb inkl. de finansieringsomkostninger der er forbundet med låneoptagelse i Nordea Kredit og Nordea.

Der er ikke mulighed for afdragsfrihed.                                                                                                                  
Lånet kan indfries før tid enten helt eller delvist uden omkostninger.

Løbetid

Boliglån Fast Rente kan have en løbetid op til 30 år.

Afdragsfrihed

Der er ikke mulighed for afdragsfrihed på Boliglån Fast Rente 

Karakteristika

Karakteristika ved fast og variabel rente

Lån med rentesikringVariabel rente
Renten er fast i hele eller dele af lånets løbetid.Renten kan variere i låneperioden.
Renten er ofte højere end en variabel rente.Renten er ofte lavere end lån med rentesikring.
Tilbagebetaling og indfrielse
Manglende overholdelse af forpligtelser
Priser
Vilkår

Karakteristika ved fast og variabel rente

Lån med rentesikringVariabel rente
Renten er fast i hele eller dele af lånets løbetid.Renten kan variere i låneperioden.
Renten er ofte højere end en variabel rente.Renten er ofte lavere end lån med rentesikring.

Tilbagebetaling og indfrielse

Boliglån Fast Rente ydes som et traditionelt banklån med afvikling. 

Lånets løbetid kan maksimal være 30 år og der er ikke mulighed for afdragsfrihed.    

Du har mulighed for at foretage ekstraordinære tilbagebetalinger på lånet, som vil blive nedskrevet med beløbet. Lånebeløbet kan dog ikke hæves igen uden at der er tale om en ny låneansøgning. 

Du kan til enhver tid indfri lånet til kurs 100. 

Manglende overholdelse af forpligtelser (tilbagebetaling )

Hvis der ikke betales renter eller afdrag til tiden kan banken forlange lånet indfriet. Misligholdelse af lånet kan føre til tvangsrealisation af den stillede sikkerhed.

Priser og renter

Renter for Boliglån Fast Rente
SpecifikationRente
Boliglån Fast Rente inkl. nedenstående rentetillæg6,05 - 10,45%
Rentetillæg for fast rente:

3 år

2,30%
5 år2,90%
7 år3,30%
10 år3,70%
Priser på Boliglån Fast rente
SpecifikationPris
Dokumentgebyr3.880,00 kr.
Bevillingsprovision0,00 %
Vurderingsgebyr1.860,00 kr.

Dertil kommer omkostninger til det offentlige for tinglysning og evt. til vurdering af ejendommen.

Eksempel på omkostninger ved en Boliglån Fast Rente, hvor der stilles sikkerhed for lånet indenfor 0-100 pct. af boligens værdi. 

Laveste rente i spændet:

Ved et lån med fast rente i 3 år og annuitetsafvikling, hvor hovedstolen er 500.000 kr. vil der efter stiftelsesomkostninger samt tinglysningsafgift blive udbetalt 487.090 kr. Tinglysningsafgift udgør 9.030 kr. Med den nuværende debitorrente på 4,35 pct. og en løbetid på 30 år er ÅOP 4,5 pct., forudsat at der betales 9.058 kr. i rente og afdrag pr. kvartal. Det samlede beløb, der skal betales tilbage vil være 874.817 kr., hvoraf de samlede omkostninger udgør 374.818 kr.   

Højeste rente i spændet:

Ved et lån med fast rente i 10 år og annuitetsafvikling, hvor hovedstolen er 500.000 kr. vil der efter stiftelsesomkostninger samt tinglysningsafgift blive udbetalt 487.090 kr. Tinglysningsafgift udgør 9.030 kr. Med den nuværende debitorrente på 9,76 pct. og en løbetid på 30 år er ÅOP 10,10 pct., forudsat at der betales 13.648 kr. i rente og afdrag pr. kvartal. Det samlede beløb, der skal betales tilbage vil være 1.358.493 kr., hvoraf de samlede omkostninger udgør 858.492 kr.  

Vilkår

For at få pant i boligen udstedes et ejerpantebrev, som du pantsætter til sikkerhed for Boliglån Fast Rente. Ejerpantebrevet udstedes med samme størrelse som Boliglån Fast Rente. 

For yderligere information om Nordeas regler for lån og kreditter se Generelle vilkår for privatkunder og Almindelige bestemmelser for lån og kreditter til private formål. 

Er boligen ejet af flere personer, skal alle personer være ejere af Boliglån Fast Rente. 

Det er et krav fra Nordeas side, at ejendommen er brandforsikret. 

Rentesatsen er fast i 3, 5, 7 eller 10 år. Renten er fast i den aftalte periode. Herefter vil lånet automatisk blive ændret til lån med variabel rente. Den variable rentesats kan ændres af Nordea, jf. Generelle vilkår for privatkunder og Almindelige Bestemmelser for lån og kreditter til Privatkunder. 

Få et lånebevis til bolig

Med et lånebevis ved du, hvor meget du har råd til at købe bolig for.

Ansøg om lånebevis nu