Køb af ejendom i Sverige

Drømmer du om en ødegård i Sverige, eller overvejer du at flytte over på den anden side af Øresund, er der en række forhold, du skal være opmærksom på.

Køb af bolig er en stor økonomisk beslutning, så du bør få en gennemgang af dine muligheder, før du handler - uanset om det er helårsbolig eller fritidshus. Her kan du læse om de særlige tilbud vi har til dig.

Hvordan finder du boligen?

At søge efter bolig i Sverige er meget lig måden, du kan finde en bolig i Danmark på. Du kan vælge at kigge i avisernes boligsektioner, hvor både privatpersoner og ejendomsmæglere annoncerer, eller du kan besøge ejendomsmæglernes butikker.

Den letteste måde at danne sig et overblik er at søge på internettet på fx hemnet.seÅbner i nyt vindue eller bovision.seÅbner i nyt vindue

Overvejer du muligheden for at købe bolig og flytte til Sverige, kan vi hjælpe dig.

Vi rådgiver om de områder, som kan have indflydelse på din økonomi fx finansiering af bolig, pensionsordningerne og forsikringer.

Parterne i en ejendomshandel i Sverige

Ejendomsmægler

Ejendomsmæglerens rolle er at være mellemled mellem køber og sælger. Ejendomsmægleren repræsenterer både køber og sælger. Nordea anbefaler at der medvirker en ejendomsmægler ved handlen.

Byggesagkyndig

Det er en god ide at have en professionel byggesagkyndig (besiktningsman) med, når du skal gennemgå den bolig, du tænker på at købe.

Læs nærmere om besiktning og rabat for Nordea-kunder på Nordea.seÅbner i nyt vindue

Ejendomsmægleren kan hjælpe dig med at finde en i området, eller du kan finde en på www.bygging.seÅbner i nyt vindue under Sök/Överlåtelsebesiktning.

Advokat

Det er ikke kutyme, at man bruger advokater i handler i Sverige. Er du i tvivl om de juridiske aspekter ved handlen, vil vi anbefale dig at tage kontakt til en advokat, som kender til området.

Du kan finde en svensk advokat på advokatsamfundet.seÅbner i nyt vindue eller en dansk advokat på advokatsamfundet.dkÅbner i nyt vindue

Ejendomstyper

I Sverige skelnes der ikke mellem helårs- og fritidshuse, men mellem to typer af ejendom til helårsbolig.

Villa

Svarer til parcelhus i Danmark.

Bostadsrätt

Ejerformen ligner en andelsbolig i Danmark. Du køber en ret til at bo i foreningens ejendom. Boligen er frit omsættelig, og prisen er bestemt af udbud og efterspørgsel.

Du skal betale en fast månedlig boligafgift, som dækker de løbende udgifter i foreningen til drift, vedligeholdelse og lån mv. Herudover er der ydelser på det lån, du har fået til køb af boligen.

Finansiering af helårsbolig

I Nordea kan du finansiere helårsboligen enten via friværdien i din nuværende danske bolig eller ved at optage lån i den helårsbolig, du køber. Ønsker du at bruge friværdien i din nuværende bolig i Danmark til køb af helårsbolig, har du mulighed for at få et realkreditlån i din danske ejendom. Du kan ikke få realkreditlån med pant i din svenske helårsbolig, men et lån i banken. Kontakt os for at høre nærmere.

Skat

Personbeskatning følger de regler, som er gældende i det land, hvor du er lønnet. Arbejder du i Danmark og bor i Sverige kan du se reglerne under SkatØresund – grænsegængercenterÅbner i nyt vindue

I Sverige betales kommunal afgift for helårsbolig. Derudover betales der ejendomsavanceskat ved salg af helårsbolig. Se information om de svenske skatteforhold under fastighetstaxeringÅbner i nyt vindue

Efter du har købt helårsbolig

Betaling af løbende udgifter

Når handlen er faldet endeligt på plads, og du skal til at nyde din nye bolig, er der stadig nogle praktiske ting, der skal ordnes, bl.a. betaling af de løbende udgifter.

Netbank

Med en netbank aftale har du adgang til dine konti i Sverige og kan fx betale regninger, se saldo og overføre penge.
Du kan overføre penge fra din danske konto til din svenske konto, lige så tit du vil. Overførslen er gratis og kan oprettes både i en filial og Netbank.

Kort

Til din konto har du mulighed for at få et Bankkort Visa, Visa Gold, Nordea Pay eller Nordea Credit.

Billån

Mange, der køber bolig i Sverige, køber samtidig en ny bil, da bilpriserne er væsentligt lavere i Sverige.
Nordea Finans i Sverige tilbyder finansiering af din bil med op til 80 pct.

Uanset om du vælger at medbringe din egen bil eller købe en ny, skal du have et svensk personnummer først, da indregistreringen først kan ske derefter.

Øvrige overvejelser

Ud over boligforhold er der en række andre forhold, som du bør undersøge, inden du træffer beslutning om at flytte til Sverige.