Forbehold og forudsætninger: Lånebevis andel

Beregningen er foretaget på baggrund af dine egne indtastninger og tager ikke højde for andre individuelle forhold som fx anden gæld, øvrige skattefradrag (renteudgifter, befordringsfradrag, børnebidrag) etc. Er indtastningerne mangelfulde, kan beregningen af det anslåede beløb, du kan købe ny andelsbolig for være misvisende. 

Vær opmærksom på, at du selv skal have mindst 5 pct. i udbetaling og at du også selv betaler omkostninger til adkomsterklæring, advokat og andre rådgivere. Derudover er der ikke taget højde for omkostning til eventuel købesumsgaranti.

Udbetalingen beregnes som 5 pct. af købsprisen, og derudover 5 pct. af den forholdsmæssige gæld, der er i andelsboligforeningen.

Den månedlige nettoydelse på andelsboliglånet er beregnet på baggrund af en gennemsnitlig skattesats på 25,3 %.

Resultatet af beregningen er alene en vejledende indikation af, hvor meget du kan købe andelsbolig for, herunder hvor meget du eventuelt vil kunne låne. Vi tager forbehold for fejl og mangler i beregningen. 

Vi er ikke forpligtet til at udstede et lånebevis eller yde lånet, og vi vil altid foretage en grundig gennemgang og vurdering af din økonomi, før vi udsteder et lånebevis eller yder et lån, ligesom vi vil vurdere boligen særskilt til brug for beregningen af lånets størrelse.

Efter Finanstilsynets regler, skal vi oplyse om, at Nordea ikke yder uvildig rådgivning. Vi rådgiver kun om egne og samarbejdspartneres produkter indenfor bank, realkredit og forsikring.