Forbehold og forudsætninger: Lånebevis ejer

Beregningerne er foretaget på baggrund af dine egne indtastninger og tager ikke højde for eventuelle andre individuelle forhold, herunder at din løn efter skat ændrer sig.

Resultatet af beregningen er alene en vejledende indikation af, hvor meget du kan købe for, herunder hvor meget du eventuelt vil kunne låne til en ny bolig, og vi tager forbehold for fejl og mangler i beregningen.

Vi er ikke forpligtet til at udstede et lånebevis eller yde lånet, og vi vil altid foretage en grundig gennemgang og vurdering af din økonomi, før vi udsteder et lånebevis eller yder et lån, ligesom vi vil vurdere boligen særskilt til brug for beregningen af lånets størrelse.

Efter Finanstilsynets regler, skal vi oplyse om, at Nordea ikke yder uvildig rådgivning. Vi rådgiver kun om egne og samarbejdspartneres produkter indenfor bank, realkredit og forsikring.