Forudsætninger og forbehold - hvad koster det at låne?

BeregningBeregningen er ikke at betragte som et tilbud om lån, men er alene en beregning foretaget på nævnte forudsætninger og ud fra Nordea Kredits beregningsmetoder. Derfor vil en senere udbetaling af et lignende lån afvige fra denne beregning på grund af fx ændringer i kurs, udbetalingsdato, tinglysningsperiode, justeret bidrag m.m.

Kursen i beregningen er før kursfradrag ved udbetaling. Hvis lånet efterfølgende kurssikres, vil kursen blive reduceret med et fradrag for kurssikring.

Ydelsen vises for 1 år fra dags dato til samme dato næste år.

Ydelsen efter skat er beregnet med skattesatsen for indeværende år. Der er ikke taget højde for ændringer i fradragsretten for renteudgifter som følge af skattereformen 2009 (Forårspakken). Ændringer i rentefradragsretten afhænger af din samlede nettokapitalindkomst. Du kan regne på effekten af Forårspakken på Skat.dk 


Beregning ud fra månedlig ydelse
Ud fra den månedlige ydelse regnes størrelsen på et lån med fast rente og betaling af afdrag på lånet med lige præcis 30 års løbetid, svarende til at lånet er udbetalt enten 1. januar, 1. april, 1. juli eller 1. oktober.

Når lånet regnes om til aktuel ydelse, er ydelsen regnet ud fra at lånet udbetales dags dato. Det betyder, at ydelsen er lidt højere end ønsket primært som følge af forskellen i løbetid i de 2 beregninger. 

Bidragssats 

Bidragssatsen svarer til bidraget ved 80% belåning for helårsboliger. Bidragssatsen er forskellig alt efter låntype. Du kan se den anvendte bidragssats ved at se detaljer for lånet.

Det endelige bidrag afhænger af lånets placering i ejendommen. Det endelige bidrag kan først fastsættes af Nordea Kredit ved endeligt lånetilbud. 

Obligationskurser 

Beregningen er foretaget med obligationskurser på tidspunktet for beregningen. Inden eventuel optagelse af lånet kan der ske ændringer i kurserne. 

Årlige omkostninger i procent (ÅOP)

ÅOP er et sammenligningstal for låneprodukter, tiltænkt privatkunder. Der oplyses normalt ikke ÅOP for erhvervskunder, med undtagelse af andelsboligforeninger.

Andet 

Efter Finanstilsynets regler, skal vi oplyse om, at Nordea ikke yder uvildig rådgivning. Vi rådgiver kun om egne og samarbejdspartneres produkter indenfor bank, realkredit og forsikring.