Låneguide Disclaimer

Anbefalingen af en bestemt låntype er baseret på dine indtastninger og en vægtning af de enkelte udfald på systemets spørgsmål og faste forudsætninger.

De forudsætninger, der ligger til grund for vægtningen i forhold til anbefalet låntype er gældende pr. beregningsdagen, og kan ændres uden varsel.

Anbefalingen tager ikke højde for aktuelt kursniveau på den anbefalede låntype.

Anbefalingen af låntype sker på overordnet niveau, og er et valg mellem hovedgrupper af lån (lån med fast rente, rentetilpasningslån og Rentegarantilån).

Rådgivning om valg af lån indenfor de overordnede niveauer sker hos en rådgiver i Nordea og kan fx omhandle valg af periode mellem refinansieringer.

Hos rådgiveren i Nordea vil der også blive taget højde for aktuelt kursniveau og dine individuelle planer og forhold som efter en nærmere diskussion kan udmønte sig i et andet endeligt valg af finansiering.