Nordea BoligKredit Køb

Nordea BoligKredit Køb er en kassekredit med variabel rente til at bruge ved køb af bolig i kombination med et realkreditlån. Kassekreditten kan også benyttes ved belåning af friværdi i boligen.

Derfor skal du vælge Nordea BoligKredit Køb

  • Du vil gerne have fleksibiliteten til at kunne indsætte overskud eller opsparing for at nedbringe dine renteudgifter, men også have muligheden for at hæve pengene, når du får brug for dem igen.
  • Du har mulighed for at bruge kontoen som løn, opsparing eller budgetkonto, og dermed spare renter 
  • Mulighed for at låne op til 95 pct. af værdien af boligen plus omkostninger forbundet med låneoptagelse i Nordea Kredit og Nordea

Hvad er Nordea BoligKredit Køb?

Når du køber en bolig vil du typisk have brug for et realkreditlån, banklån og en opsparing til betaling af prisen for boligen. 

  • 80 pct. af boligens værdi kan typisk blive finansieret med et realkreditlån
  • 15 pct. samt omkostningerne til realkreditlån kan finansieres med et banklån
  • De sidste 5 pct. samt omkostninger til advokat, tinglysning af skøde, flytning og istandsættelse skal betales af din egen opsparing. 

Nordea BoligKredit Køb bør vælges som alternativ til banklånet, hvis du ønsker fleksibilitet, da du reelt kun betaler for det, du trækker på kreditten. 

Du kan bruge kreditten som løn, budget - og opsparingskonto, få dankort, betale regninger via Betalingsservice og overføre penge via Net- og Mobilbank. 

Fordelen ved at bruge kontoen som fx lønkonto er, at dine løbende lønindbetalinger sikrer, at du har en lavere renteudgift på kreditten. 

Du kan samtidig bruge kontoen som opsparing til de ting, du skal have lavet indenfor kort tid, og igen minimere dine renteudgifter. 

Hvis du sætter mere ind på Nordea BoligKredit Køb end du skylder, forrentes det overskydende beløb med samme rente som på en Grundkonto. 

Afhængigt af dine behov, kan vi rådgive dig om, hvilken løsning, der er bedst for dig.   

Fordele og ulemper

FordeleUlemper
Du betaler kun renter af det, du brugerNordea BoligKredit Køb har variabel rente – overvej banklån med fast rente som et alternativ.
Økonomisk fleksibilitet - indbetal din løn og opsparing og hæv den, hvis du får brug for pengene og spar renteudgifter i mellemtiden

Mulighed for at låne op til 95 pct. af boligens værdi plus omkostningerne forbundet med låneoptagelse i Nordea Kredit og Nordea

Løbetid 

Nordea BoligKredit Køb har som udgangspunkt en løbetid op til 30 år. 

Priser og renter

Priser og renter

Renter for Nordea BoligKredit

SpecifikationVariabel rente
Udlånsrente4,00 - 7,00 pct.

Etableringsomkostninger for Nordea Boligkredit
SpecifikationPris    
Etableringsgebyr3.880 kr.
Vurderingsgebyr1.860 kr.

Hertil kommer omkostninger til det offentlige for tinglysning.

Laveste rente i spændet

Eksempel på omkostninger ved Nordea BoligKredit Køb, hvor der stilles sikkerhed for kreditten indenfor 80-95 pct. af boligens værdi.

Ved en kredit med variabel rente og annuitetsafvikling, hvor kredittens maksimum er 500.000 kr. vil der efter omkostninger samt tinglysningsafgift blive udbetalt 485.280 kr. Tinglysningsafgift udgør 9.030 kr. 

Med den nuværende variable debitorrente på 4,06 pct. og en løbetid på 30 år udgør ÅOP 4,32 pct., forudsat at der betales 7134,41 kr. i rente og afdrag pr. kvartal. Det samlede beløb, der skal betales tilbage, vil være 856.128 kr., hvoraf de samlede omkostninger udgør 356.128 kr.   

Højeste rente i spændet

Eksempel på omkostninger ved Nordea Boligkredit Køb, hvor der stilles sikkerhed for lånet indenfor 80-95 pct. af boligens værdi.

Ved en kredit med variabel rente og annuitetsafvikling, hvor hovedstolen er 500.000 kr. vil der efter omkostninger samt tinglysningsafgift blive udbetalt 485.280 kr. Tinglysningsafgift udgør 9.030 kr. 

Med den nuværende variable debitorrente på 7,19 pct. og en løbetid på 30 år udgør ÅOP 7,51 pct., forudsat at der betales 9.901,83 kr. i rente og afdrag pr. kvartal. Det samlede beløb, der skal betales tilbage, vil være 1.188.218 kr., hvoraf de samlede omkostninger udgør 688,218 kr.   

Tilbagebetaling og indfrielse
Manglende overholdelse af forpligtelser (tilbagebetaling)
Vilkår