Man in sofa with laptop.

Nordea Prioritet Boligkøb

Nordea Prioritet Boligkøb er et banklån med variabel rente til brug for finansiering af den yderste del i kombination med et realkreditlån ved køb af bolig. Lånet kan også benyttes ved belåning af friværdi i boligen.

Du bør overveje at vælge en Nordea Prioritet Boligkøb, hvis:

  • Du gerne vil spare op til samme rente som på dit lån, og reelt kun betale for den del af dit lån, du bruger
  • Du gerne vil have samme rentesats på ind- og udlån
  • Du gerne vil bruge indlånskontoen som lønkonto - og derved spare renter
  • Mulighed for at låne op til 95 pct. af værdien af boligen plus omkostninger forbundet med låneoptagelse i Nordea Kredit og Nordea

Hvad er Nordea Prioritet Boligkøb?

Nordea Prioritet Boligkøb er et boliglån i bank med variabel rente, som ydes i helårs- og fritidsbolig samt grunde efter foranstående lån i Nordea Kredit eller Nordea fx. ved køb af bolig. 

En ejerbolig finansieres typisk med et realkreditlån op til 80 pct. af boligens værdi, et boliglån i banken på op til 15 pct. af boligens værdi, mens minimum 5 pct. betales kontant. Udgifter til advokat, tinglysning af skøde, flytning og istandsættelse betales enten kontant eller ved optagelse af et dyrere lån.  

Nordea Prioritet Boligkøb optages efter et realkreditlån i Nordea Kredit, og tilsammen dækker de to lån 95 pct. af boligens værdi. Omkostningerne til Nordea Kredit og Nordea kan medfinansieres på en Nordea Prioritet Boligkøb.  

Nordea Prioritet består af et lån og en indlånskonto (Grundkonto). Ved oprettelse af lånet overføres hele lånebeløbet til indlånskontoen. Det specielle er, at du får det samme i rente på dit indlån, som du betaler for lånet. Du betaler så reelt kun for det, du bruger. Så hvis du fx låner 300.000 kr. og lader dem stå på indlånskontoen, koster det dig reelt ikke noget, så længe der er balance mellem lånet og dit indestående. 

Når du hæver af indlånskontoen, betaler du kun rente af forskellen mellem indlåns- og udlånssaldoen. Og du kan til enhver tid indbetale det hævede beløb helt eller delvist og minimere din renteudgift. 

Hvis du sætter mere ind på indlånskontoen, end du skylder på lånet, forrentes det overskydende beløb med samme rente som på en Grundkonto.  

Du kan bruge indlånskontoen som lønkonto, få dankort, betale regninger via Betalingsservice og overføre penge via Net- og Mobilbank. Fordelen ved at bruge kontoen som lønkonto er, at dine løbende lønindbetalinger reducerer forskellen mellem ind- og udlån og giver dig derved lavere renteudgifter og større fleksibilitet.

Fordele og ulemper

FordeleUlemper
Få samme rente på dit indlån, som du betaler for lånetNordea Prioritet Boligkøb har variabel rente
Stor økonomisk fleksibilitet - indbetal din løn og opsparing og hæv den, hvis du får brug for pengene og spar renteudgifter i mellemtiden
Saldo på indlånskonto indgår i opgørelse af evt. modregning i offentlig tillægsydelser, som fx helbreds- eller varmetillæg

Mulighed for at låne op til 95 pct. af boligens værdi plus omkostningerne forbundet med låneoptagelse i Nordea Kredit og Nordea

Mulighed for i en periode kun at betale renter. Afdragsfrihed i op til 10 år

Løbetid

Nordea Prioritet Boligkøb har som udgangspunkt en løbetid op til 30 år. 

Afdragsfrihed

Lånet kan være afdragsfrit i op til 10 år, hvis den samlede finansiering i boligen med afdragsfrie lån er under 80 pct. for helårsboliger og 60 pct. for fritidsboliger. 

Ønskes afdragsfrihed, vil pantebrevet være med afdragsfrihed i 30 år. Pantebrevet giver derved størst mulige fleksibilitet. Som udgangspunkt kan afdragsfrihed aftales for en samlet periode i op til 10 år i helårs- og fritidsbolig. Afvikling kan kræves startet efter 10 års afdragsfrihed fra udbetalingstidspunktet.  

Afviklingen skal altid ske, så lånets samlede løbetid ikke overstiger 30 års løbetid fra udbetalingstidspunktet. Ved en afdragsfri periode på 5 år, betyder det, at lånet skal afvikles over maksimalt 25 år.  

Tilbagebetaling og indfrielse

Tilbagebetaling

Du kan vælge en Nordea Prioritet Boligkøb med afvikling eller afdragsfrihed. Ydelsen på lånet bliver hævet på indlånskontoen (Grundkonto).    

På lån med afvikling betaler du ud over rente også et afdrag på lånet. Størrelsen af afdraget afhænger af din restløbetid og renten på lånet.    

Vælger du afdragsfrihed på din Nordea Prioritet Boligkøb, skal du være opmærksom på, at du i den afdragsfrie periode ikke betaler af på lånet, men du skal stadig betale renter. Det betyder, at de afdrag, du ikke betaler i perioden, skal betales tilbage på et senere tidspunkt. Selvom du med afdragsfrihed vil komme til at sidde billigere her og nu, vil den samlede ydelse i resten af lånets løbetid altså ende med at blive højere, da du har kortere tid til at afvikle lånet.

Uanset om du betaler lånet tilbage løbende eller kun betaler renter, kan du til enhver tid sætte penge ind på Grundkontoen, og på den måde betale lånet helt eller delvist tilbage. Derved minimerer du dine renteudgifter.  

Indfrielse

Du kan når som helst hel- eller delindfri lånet uden omkostninger til kurs 100.

Manglende overholdelse af forpligtelser (tilbagebetaling)
Priser og renter
Vilkår

Tilbagebetaling

Du kan vælge en Nordea Prioritet Boligkøb med afvikling eller afdragsfrihed. Ydelsen på lånet bliver hævet på indlånskontoen (Grundkonto).    

På lån med afvikling betaler du ud over rente også et afdrag på lånet. Størrelsen af afdraget afhænger af din restløbetid og renten på lånet.    

Vælger du afdragsfrihed på din Nordea Prioritet Boligkøb, skal du være opmærksom på, at du i den afdragsfrie periode ikke betaler af på lånet, men du skal stadig betale renter. Det betyder, at de afdrag, du ikke betaler i perioden, skal betales tilbage på et senere tidspunkt. Selvom du med afdragsfrihed vil komme til at sidde billigere her og nu, vil den samlede ydelse i resten af lånets løbetid altså ende med at blive højere, da du har kortere tid til at afvikle lånet.

Uanset om du betaler lånet tilbage løbende eller kun betaler renter, kan du til enhver tid sætte penge ind på Grundkontoen, og på den måde betale lånet helt eller delvist tilbage. Derved minimerer du dine renteudgifter.  

Indfrielse

Du kan når som helst hel- eller delindfri lånet uden omkostninger til kurs 100.

Manglende overholdelse af forpligtelser (tilbagebetaling)

Hvis der ikke betales renter eller afdrag til tiden kan banken forlange lånet indfriet. Misligholdelse af lånet kan føre til tvangsrealisation af den stillede sikkerhed.

Priser og renter

Renter for Nordea Prioritet Boligkøb
SpecifikationVariabel Rente
Indlånsrente4,35 - 7,45%
Udlånsrente4,35 - 7,45%
Etableringsomkostninger for Nordea Prioritet Boligkøb
SpecifikationPris
Dokumentomkostninger3.880,00 kr.
Vurderingsgebyr1.860,00 kr.

Vilkår

Nordea Prioritet  Boligkøb 

  • I helårsbolig kan du normalt låne op til 95 pct. af boligens værdi plus omkostninger til Nordea Kredit og Nordea ved køb og 100 pct. af boligens værdi ved friværdibelåning og afdragsfrihed i op til 10 år hvis den samlede finansiering med afdragsfrie lån er under 80 pct.  
  • I fritidsbolig kan du normalt låne op til 95 pct. af boligens værdi plus omkostninger til Nordea Kredit og Nordea ved køb og 100 pct. ved friværdibelåning, og lånet er med afvikling. Er lånet med afdragsfrihed i op til 10 år, kan der i fritidsbolig lånes op til 60 pct. af boligens værdi. Resten af lånet skal være med afvikling. 
  •  I grunde i Danmark kan du normalt låne op til 100 pct. af grundens værdi og afdragsfrihed i op til 10 år.  

Nordea Prioritet Boligkøb kan som udgangspunkt kun optages, hvis det/de foranstående lån er i Nordea Kredit eller Nordea.

Nordea Prioritet Boligkøb ydes mod direkte pant i din bolig.   

Før du optager lånet, skal vi gennemgå din økonomi og din bolig skal vurderes. Nordea Prioritet Boligkøb ydes som udgangspunkt ud fra den offentlige vurdering. Er belåningen i boligen over 60 pct. af den offentlige vurdering, skal en mæglervurdering indhentes., hvilket vi sørger for.   

Det er et krav fra Nordeas side, at boligen er brandforsikret.  

Er ejendommen ejet af flere personer, skal alle personer være ejere af Nordea Prioritet Boligkøb. 

Nordea Danmark, Filial af Nordea Bank Abp, Finland 

Grønjordsvej 10 

2300 København S

Få et lånebevis til bolig

Med et lånebevis ved du, hvor meget du har råd til at købe bolig for.

Ansøg om lånebevis nu

Se hvad dine muligheder er

Her kan du lave en beregning