Chat Åbner i nyt vindue Find os Åbner i nyt vindue

Risikoklassificering af visse udlånsprodukter

Låne- og kredittilbud til forbrugere og andelsboligforeninger med sikkerhed i fast ejendom eller pant i en andel i en andelsboligforening skal risikoklassificeres rød, gul eller grøn. Nedenfor kan du se, hvilke låntyper der er kategoriseret som henholdsvis røde, gule og grønne.

Grøn

Kategorien grøn indeholder låne- eller kredittilbud, som i hele lånets løbetid afdrages løbende og er fastforrentet eller variabelt forrentet med renteloft.

Fx:

 • Fastforrentede realkreditlån med afdrag
 • Fastforrentede banklån med afdrag
 • Fastforrentede lån ydet af andre långivere end banker og realkreditinstitutter med afdrag
 • Variabelt forrentede lån med afdrag og et renteloft der gælder i hele lånets løbetid
 • Fastforrentede andelsboliglån med afdrag
 • Variabelt forrentede andelsboliglån med afdrag og renteloft.

(kilde: Finanstilsynet)

Gul

Kategorien gul indeholder låne- eller kredittilbud, der er variabelt forrentet og/eller afdragsfrit i hele eller dele af lånets løbetid.

Fx:

 • Fastforrentede realkreditlån uden afdrag
 • Fastforrentede banklån uden afdrag
 • Variabelt forrentede realkreditlån med/uden afdrag
 • Variabelt forrentede banklån med/uden afdrag
 • Variabelt forrentede lån ydet af andre långivere end banker og realkreditinstitutter med/uden afdrag
 • Fastforrentede lån ydet af andre långivere end banker og realkreditinstitutter uden afdrag
 • Variabelt forrentede andelsboliglån med/uden afdrag
 • Variabelt forrentede lån med renteloft uden afdrag.

(kilde: Finanstilsynet)

Rød

Kategorien rød indeholder et låne- eller kredittilbud, der:

 • udbydes som en pakke bestående af et lån og et selvstændigt finansielt instrument bortset fra en fastkursaftale og kurskontrakt
 • er optaget i anden valuta end DKK og EUR, eller
 • ikke kan indfris til kurs 105 eller derunder efter 9 år eller senere

Fx:

 • Lån, hvor der samtidig indgås en aftale om en renteswap
 • Lån optaget i anden valuta end DKK eller EUR
 • Lån, der ikke kan indfris til kurs 105 eller derunder efter 9 år eller senere.

(kilde: Finanstilsynet)