Chat Åbner i nyt vindue Find os Åbner i nyt vindue

Dækning ved dødsfald

Med en livsforsikring kan du sikre din ægtefælle eller din samlever, og med en børnerente kan du sikre dine børn.

Om dækning ved dødsfald

Livsforsikring som engangssum
Med en livsforsikring som engangssum har du mulighed for at sikre dine pårørende økonomisk i tilfælde af død.

Livsforsikring i rater
Med en livsforsikring i rater har du mulighed for at sikre dine pårørende økonomisk med en udbetaling i rater eller som engangssum.

Sikring af dine børn
Børnerente giver dine børn en månedlig udbetaling fra din død, og indtil du mener, de er store nok til at klare sig selv.

Fakta

Livsforsikring som engangssum

Med en livsforsikring som engangssum har du mulighed for at sikre dine pårørende økonomisk i tilfælde af død.

Tegningsregler
Ved tegning skal du være mellem 18 og 59 år. Udløbsdatoen må tidligst være, når du fylder 60, og senest ved 75 år. Du skal afgive helbredsoplysninger ved tegning.

Dækning
Minimum 500.000 kr. Der er i princippet ingen øvre grænse.

Præmiefritagelse
Der skal ikke betales præmie til forsikringen, hvis din erhvervsevne er nedsat med mindst 2/3 af den fulde erhvervsevne i ethvert erhverv i mere end 3 måneder*.

Præmie og skat
Præmien er fradragsberettiget og kan enten betales fra din kapitalpension eller din lønkonto. Tegner du en forsikring, som udbetales, uden at der skal betales afgift, er der ikke fradrag for præmien.

Udbetaling
Forsikringen kommer til udbetaling som en engangssum, hvis du dør før den aftalte slutdato.
Har du haft skattefradrag for præmien, eller er den betalt fra din kapitalpension, skal udbetalingen fratrækkes 40 pct. statsafgift. Udbetalingen er statsafgiftsfri, hvis du ikke har haft skattefradrag for præmien. Der skal eventuelt betales boafgift.

*)Præmiefritagelsen begynder 3 måneder efter at din erhvervsevne er nedsat, og den fortsætter, så længe erhvervsevnen er nedsat som nævnt. Dog længst til den aftalte slutdato for præmiebetaling eller din død forinden.
Livsforsikring som rater
Børnerenter
Bliv ringet op

Udfyld formularen nedenfor, så ringer vi dig op hurtigst muligt og senest inden 2 hverdage.

Hvis du allerede er kunde, behøver du ikke udfylde adresse og postnummer.

Vi har brug for dit cpr-nummer for at kunne finde dig i vores system. Vi behandler dine oplysninger fortroligt og deler dem ikke med andre.
Vi bruger kun din e-mail, hvis vi ikke kan få fat i dig på telefonen. Vi gemmer ikke din e-mail og deler den ikke med andre.

Gruppeliv

En gruppeforsikring giver dig mulighed for at sikre dine efterladte økonomisk.

Læs mere