Chat Åbner i nyt vindue Find os Åbner i nyt vindue

Dækning ved dødsfald

Med en livsforsikring eller en børnepension kan du sikre dine efterladte, fx din ægtefælle, din samlever eller dine børn økonomisk ved din død.

Om dækning ved dødsfald

Livsforsikring
Med en livsforsikring kan du sikre dine efterladte en udbetaling ved din død. Du kan vælge om udbetalingen skal være et engangsbeløb eller en udbetaling i en bestemt årrække.

 • Du skal være minimum 18 år for at kunne oprette en livsforsikring, og du skal kunne afgive tilfredsstillende helbredsoplysninger ved oprettelsen.
 • Dækningen skal oprettes på minimum 500.000 kr.
 • Du vælger selv om prisen skal være fradragsberettiget eller ej. Hvis du vælger, at den skal være fradragsberettiget, så indgår prisen i grænsen på 55.900 kr. (2019) for indbetalinger på ratepension og ophørende livrenter.
 • Udbetaling sker, hvis du dør før det aftalte ophørstidspunkt, og uanset om dødsfaldet skyldes sygdom eller ulykke.
 • Vælger du forsikringen uden fradragsret, så er udbetalingen skattefri, bortset fra eventuel boafgift.
 • Vælger du forsikringen med fradragsret, og sker udbetalingen i rater, så beskattes udbetalingerne som personlig indkomst. Sker udbetalingen som engangsbeløb, beskattes udbetalingen med en afgift på 40 % samt eventuel boafgift.

Læs mere om livsforsikring hos VellivÅbner i nyt vindue

Børnepension

Med en børnepension sikrer du dine børn en månedlig udbetaling fra din død og frem til deres 24. år.

 • Du skal være minimum 18 år for at kunne oprette en børnepension, og du skal samtidig oprette en livsforsikring eller pensionsopsparing i Velliv.
 • Du skal kunne afgive tilfredsstillende helbredsoplysninger ved oprettelsen.
 • Forsikringen kan oprettes på maksimalt 100.000 kr. i årlig udbetaling pr. barn.
 • Forsikringen gælder for alle dine egne børn og stedbørn og dækker frem til børnenes 24. år.
 • Du skal selv opsige forsikringen, når du ikke længere har børn under 24 år.
 • Prisen er fradragsberettiget.
 • Forsikringen starter udbetaling, hvis du dør før ophørstidspunktet, og beskattes som personlig indkomst hos barnet. 

Læs mere om børnepension hos VellivÅbner i nyt vindue

Fakta

Livsforsikring som engangssum

Med en livsforsikring som engangssum har du mulighed for at sikre dine pårørende økonomisk i tilfælde af død.

Tegningsregler
Ved tegning skal du være mellem 18 og 59 år. Udløbsdatoen må tidligst være, når du fylder 60, og senest ved 75 år. Du skal afgive helbredsoplysninger ved tegning.

Dækning
Minimum 500.000 kr. Der er i princippet ingen øvre grænse.

Præmiefritagelse
Der skal ikke betales præmie til forsikringen, hvis din erhvervsevne er nedsat med mindst 2/3 af den fulde erhvervsevne i ethvert erhverv i mere end 3 måneder*.

Præmie og skat
Præmien er fradragsberettiget og kan enten betales fra din kapitalpension eller din lønkonto. Tegner du en forsikring, som udbetales, uden at der skal betales afgift, er der ikke fradrag for præmien.

Udbetaling
Forsikringen kommer til udbetaling som en engangssum, hvis du dør før den aftalte slutdato.
Har du haft skattefradrag for præmien, eller er den betalt fra din kapitalpension, skal udbetalingen fratrækkes 40 pct. statsafgift. Udbetalingen er statsafgiftsfri, hvis du ikke har haft skattefradrag for præmien. Der skal eventuelt betales boafgift.

*)Præmiefritagelsen begynder 3 måneder efter at din erhvervsevne er nedsat, og den fortsætter, så længe erhvervsevnen er nedsat som nævnt. Dog længst til den aftalte slutdato for præmiebetaling eller din død forinden.
Livsforsikring som rater
Børnerenter
Bliv ringet op

Udfyld formularen nedenfor, så ringer vi dig op hurtigst muligt og senest inden 2 hverdage.

Hvis du allerede er kunde, behøver du ikke udfylde adresse og postnummer.

Vi har brug for dit cpr-nummer for at kunne finde dig i vores system. Vi behandler dine oplysninger fortroligt og deler dem ikke med andre.
Vi bruger kun din e-mail, hvis vi ikke kan få fat i dig på telefonen. Vi gemmer ikke din e-mail og deler den ikke med andre.

Gruppeliv

En gruppeforsikring giver dig mulighed for at sikre dine efterladte økonomisk.

Læs mere

Dækning ved nedsat erhvervsevne

Med forsikringen, der dækker ved nedsat erhvervsevne, kan du sikre dig økonomisk, hvis du mister erhvervsevnen i en længere periode.

Læs mere