Aberdeen Ejendomsfond

Aberdeen Ejendomsfond-obligation. En investering i europæiske erhvervsejendomme.

NBF Aberdeen 2022 (DK0030019971)

Kuponbetaling på Aberdeen Ejendomsfond (februar 2021)

Aberdeen Ejendomsfond-obligationen udbetalte hverken afdrag eller kupon i februar 2021. 

Den udeblivende kuponbetaling skyldes, at den underliggende Aberdeen fond i seneste halvår ikke udbetalte udbytte.  

Skattemæssig håndtering

Afdrag udbetales til kurs 100. Kursgevinsten er skattepligtig og medregnes som en gevinst på en finansiel kontrakt i indkomståret 2021. Gevinsten modsvares af det tilsvarende kurstab, der opstår på den resterende nominelle obligationsbeholdning som følge af afdraget. 

Den skattepligtige kursgevinst på afdraget udgør forskellen mellem ultimokursen 2020 og indfrielseskursen på EUR 100. Er obligationen købt i løbet af 2021, skal kursgevinsten beregnes som forskellen mellem købskursen og indfrielseskursen (100). 

Kuponudbetalingen beskattes som kursgevinst på en finansiel kontrakt i år 2021.

Afkastrapport (februar 2021)

Obligationen handles i dag som bekendt til en rabat i forhold til den teoretiske værdi. Den seneste teoretiske værdi er 3,14 (baseret på NAV i Aberdeen-fonden). 

Samlet set er det nominelle beløb blevet nedskrevet med 43,49 pct. af det investerede beløb siden lanceringen. Det samlet nedskrevne beløb er beregnet efter markedsværdien i august 2020. 

Dette giver en årlig effektiv rente (IRR) på -0,4467 pct. siden lanceringen i 2006, og dermed et afkast på niveau med udviklingen på sammenlignelige investeringer i europæiske ejendomme. 

Du kan finde den seneste afkastrapport (Q4 2020) på Aberdeen Ejendomsfond her (pdf, 276 KB)Åbner i nyt vindue.

Du kan finde brochuren her (pdf, 240 KB)Åbner i nyt vindue

Du kan finde prospektet her (pdf, 189 KB)Åbner i nyt vindue.

Du kan finde Nordeas rapport her (pdf, 526 KB)Åbner i nyt vindue