Aberdeen Ejendomsfond

Aberdeen Ejendomsfond-obligation. En investering i europæiske erhvervsejendomme.

NBF Aberdeen 2022 (DK0030019971)

Aberdeen Ejendomsfond (februar 2022)

Aberdeen Ejendomsfond-obligationen udbetaler afdrag i februar 2022 på 1,73159%

Obligationen skulle efter planen udløbe 18. februar 2022, men det udskydes med 9 måneder. Det betyder konkret, at du vil modtage et delvist indfrielsesbeløb den 18. februar i år, og obligationens planlagte løbetid forlænges til den 18. november 2022.

Skattemæssig håndtering

Afdrag udbetales til kurs 100. Kursgevinsten er skattepligtig og medregnes som en gevinst på en finansiel kontrakt i indkomståret 2022. Gevinsten modsvares af det tilsvarende kurstab, der opstår på den resterende nominelle obligationsbeholdning som følge af afdraget. 

Den skattepligtige kursgevinst på afdraget udgør forskellen mellem ultimokursen 2021 og indfrielseskursen på EUR 100. Er obligationen købt i løbet af 2022, skal kursgevinsten beregnes som forskellen mellem købskursen og indfrielseskursen (100). 

Afkastrapport (februar 2022)

Det nominelle beløb er i alt blevet nedskrevet med 44,47 pct. af det investerede beløb siden lanceringen. 

Obligationen handles i dag som bekendt til en rabat i forhold til den teoretiske værdi. Den seneste teoretiske værdi er 1,422 (baseret på NAV i Aberdeen-fonden). 

Dette giver en årlig effektiv rente (IRR) på -0,4467 pct. siden lanceringen i 2006, og dermed et afkast på niveau med udviklingen på sammenlignelige investeringer i europæiske ejendomme. 

Du kan finde den seneste afkastrapport (Q3 2021) på Aberdeen Ejendomsfond (AIPP) her (pdf, 1001 KB)Åbner i nyt vindue

Du kan finde brochuren her (pdf, 240 KB)Åbner i nyt vindue

Du kan finde prospektet her (pdf, 189 KB)Åbner i nyt vindue.