Beskrivelse af benchmarkindeks

Nedenfor gives en kort beskrivelse af de indeks, der indgår i benchmark for bankens porteføljeplejeløsninger. Fordelingen af de enkelte investeringsprofilers benchmark fremgår af aftalen.

MSCI ACWI (NDR)

MSCI All Country World Index (ACWI) er et globalt aktieindeks, der er designet til at måle aktieafkast på de globale aktiemarkeder. Indekset repræsenterer aktuelt 23 udviklede lande og 24 Emerging Markets lande og består af knap 3.000 virksomheder. består aktuelt af aktier fra 23 udviklede lande samt 24 Emerging Markets lande og knap 3.000 virksomheder. Det er et ”Net Dividends Reinvested” indeks – dvs. at det inkluderer geninvestering af nettoudbytter.

MSCI World Index (NDR)

MSCI World Index er et almindeligt brugt globalt aktieindeks, der er designet til at måle aktieafkast på aktiemarkederne i de udviklede lande. Indekset består aktuelt af aktier fra 23 udviklede lande og godt 1.500 virksomheder. Det er et ”Net Dividends Reinvested” indeks – dvs. at det inkluderer geninvestering af nettoudbytter.

MSCI Emerging Markets Index (NDR)

MSCI Emerging Markets Index er et markedsindeks, der er designet til at måle aktieafkast på de globale vækstmarkeder. Indekset består aktuelt af aktier fra 24 Emerging Markets lande i fem forskellige regioner og mere end 1.400 virksomheder. Det er et ”Net Dividends Reinvested” indeks – dvs. at det inkluderer geninvestering af nettoudbytter.

OMX Copenhagen Cap NI (NDR) 

OMX Copenhagen Cap NI er det brede danske aktieindeks, som består af alle aktier, der er noteret på den danske børs i København. Indekset er opbygget således, at hver enkelt aktie ikke kan udgøre mere end 10 procent af det samlede indeks (”capped” = loft over). Det er et ”Net Dividends Reinvested” indeks – dvs. at det inkluderer geninvestering af nettoudbytter.

OMX Copenhagen Cap GI (GDR) – udgår 1. januar 2022

OMX Copenhagen Cap GI er det brede danske aktieindeks, som består af alle aktier, der er noteret på den danske børs i København. Indekset er opbygget således, at hver enkelt aktie ikke kan udgøre mere end 10 procent af det samlede indeks (”capped” = loft over). Det er et ”Gross Dividends Reinvested” indeks – dvs. at det inkluderer geninvestering af bruttoudbytter.

Nordea DK Government Constant Maturity 2 år

Indekset består af et antal danske statsobligationer med en samlet modificeret varighed på 2 år. Indekset rebalanceres hver måned for at fastholde en modificeret varighed på 2 år. Obligationerne i indekset skal være inkonverterbare stående lån med fast rente, som har en løbetid på mindst et år, en cirkulerende mængde større end 1 mia. DKK og er udstedt i danske kroner.

Nordea DK Government Constant Maturity 3 år

Indekset består af et antal danske statsobligationer med en samlet modificeret varighed på 3 år. Indekset rebalanceres hver måned for at fastholde en modificeret varighed på 3 år. Obligationerne i indekset skal være inkonverterbare stående lån med fast rente, som har en løbetid på mindst et år, en cirkulerende mængde større end 1 mia. DKK og er udstedt i danske kroner.

Nordea DK Government Constant Maturity 5 år

Indekset består af et antal danske statsobligationer med en samlet modificeret varighed på 5 år. Indekset rebalanceres hver måned for at fastholde en modificeret varighed på 5 år. Obligationerne i indekset skal være inkonverterbare stående lån med fast rente, som har en løbetid på mindst et år, en cirkulerende mængde større end 1 mia. DKK og er udstedt i danske kroner.

Nordea DK Government Constant Maturity 7 år

Indekset består af et antal danske statsobligationer med en samlet modificeret varighed på 7 år. Indekset rebalanceres hver måned for at fastholde en modificeret varighed på 7 år. Obligationerne i indekset skal være inkonverterbare stående lån med fast rente, som har en løbetid på mindst et år, en cirkulerende mængde større end 1 mia. DKK og er udstedt i danske kroner.

Nordea DK Mortgage Constant Maturity 5 år

Indekset består af danske konverterbare og inkonverterbare realkreditobligationer, inklusive rentetilpasningsobligationer, med samlet modificeret varighed på 5 år. Indekset rebalanceres hver måned for at fastholde en modificeret varighed på 5 år. Obligationerne i indekset skal være konverterbare realkreditobligationer og inkonverterbare realkreditobligationer - udstedt af de største danske realkreditinstitutter, som har en løbetid på mindst et år, en cirkulerende mængde større end 10 mia. DKK pr. obligationsserie og er udstedt i danske kroner.

Bloomberg Barclays US Credit Bond Index

Bloomberg Barclays US Credit Bond Index måler afkast af investment grade, US dollar-denominerede, fastforrentede, skattepligtige virksomheds- og statsrelaterede obligationer.

ICE BofA Euro Corporate Index

ICE BofA Euro Corporate Index måler afkast af EUR-denominerede investment grade virksomhedsobligationer, som er udstedt i eurobond eller euromedlemslandenes hjemmemarkeder. Obligationerne i indekset skal have en investment grade rating, en fast rente, have en løbetid på mindst et år og en cirkulerende mængde større end 250 mio. EUR.

ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index

ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index måler afkast af EUR- og GBP-denominerede high yield virksomhedsobligationer, udstedt på eurobond-markedet eller på hhv. pund sterling eller euro hjemmemarkedet. Obligationerne i indekset skal have en rating under investment grade, have en løbetid på mindst et år, skal være fastforrentede og have en cirkulerende mængde på mindst 250 mio. EUR eller 100 mio. GBP. Indekset er afgrænset (”constrained”), da obligationer fra én enkel udsteder ikke må udgøre mere end 3 procent.

ICE BofA US High Yield Index

ICE BofA US High Yield Index måler afkast af USD-denominerede high yield virksomhedsobligationer, udstedt på det amerikanske hjemmemarked. Obligationerne i indekset skal have en rating under investment grade, have en løbetid på mindst et år, skal være fastforrentede og have en cirkulerende mængde på mindst 250 mio. USD.

ICE BofA Global High Yield Constrained Index

ICE BofA Global High Yield Constrained Index måler afkast af USD-, CAD-, GBP- og EUR-denominerede high yield virksomhedsobligationer. Obligationerne i indekset skal have en rating under investment grade, have en løbetid på mindst et år, skal være fastforrentede og have en cirkulerende mængde på mindst 250 mio. USD, 250 mio. EUR, 100 mio. GBP eller 100 mio. CAD. Indekset er afgrænset (”constrained”), da obligationer fra én enkel udsteder ikke må udgøre mere end 2 procent.

JPM EMU Government Index

JP Morgan European Monetary Union (EMU) statsobligationsindeks måler afkast af fastforrentede euro-denominerede likvide statsobligationer, udstedt af (pr. august 2023) Belgien, Finland, Frankrig, Holland, Irland, Italien, Portugal, Spanien, Tyskland og Østrig. 

JPM EMU Government 1-3Y Index

JP Morgan European Monetary Union (EMU) statsobligationsindeks måler afkast af fastforrentede euro-denominerede likvide statsobligationer, udstedt af (pr. august 2023) Belgien, Finland, Frankrig, Holland, Irland, Italien, Portugal, Spanien, Tyskland og Østrig. Obligationerne i indekset have en løbetid på 1 – 3 år.

JPM EMBI Global Diversified

JP Morgan Emerging Market Bond Index (EMBI) Global Diversified er et af de mest anvendte Emerging Markets statsgældsindeks i den finansielle verden. Indekset måler afkast af statsobligationer udstedt i US dollar af Emerging Markets lande.

HFRX Global Hedge Fund EUR Index

HFRX Global Hedge Fund EUR Index er denomineret i EUR og er konstrueret til at repræsentere det overordnede afkast i hedge fund-universet. Indekset består af en række relevante hedge fund-strategier, bl.a. event-driven, macro, equity market neutral, mergers og relative value. Fordelingen på den enkelte strategi i indekset følger fordelingen i det globale hedge fund marked.