Beskrivelse af benchmarkindeks

Nedenfor gives en kort beskrivelse af de indeks, der indgår i benchmark for bankens porteføljeplejeløsninger. Fordelingen af de enkelte investeringsprofilers benchmark fremgår af aftalen.

MSCI ACWI (NDR)

MSCI All Country World Index (ACWI) er et globalt aktieindeks designet til at måle aktieafkast på de globale aktiemarkeder. Indekset består aktuelt af aktier fra 23 udviklede lande samt 26 emerging markets lande og over 3.000 virksomheder. Det er et net dividends reinvested indeks – dvs. det inkluderer geninvestering af nettoudbytter. 

MSCI World Index (NDR)

MSCI World er et almindeligt brugt globalt aktieindeks designet til at måle aktieafkast i de udviklede lande. Indekset består aktuelt af aktier fra 23 udviklede lande og over 1.600 virksomheder. Det er et net dividends reinvested indeks – dvs. det inkluderer geninvestering af nettoudbytter. 

MSCI Emerging Markets Index (NDR)

MSCI Emerging Markets er et markedsindeks, der er designet til at måle aktieafkast på de globale vækstmarkeder. Indekset består aktuelt af aktier fra 26 emerging markets lande i fem forskellige regioner og mere end 1.300 virksomheder. Det er et net dividends reinvested indeks – dvs. det inkluderer geninvestering af nettoudbytter. 

OMX Copenhagen Cap NI (NDR) 

OMX Copenhagen Cap NI er det brede danske aktieindeks, som består af alle aktier noteret på den danske børs i København. Indekset er opbygget således, at hver enkelt aktie ikke kan udgøre mere end 10 procent af det samlede indeks. Det er et net dividends reinvested indeks – dvs. det inkluderer geninvestering af nettoudbytter.

OMX Copenhagen Cap GI (GDR) – udgår 1. januar 2022

OMX Copenhagen Cap GI er det brede danske aktieindeks, som består af alle aktier noteret på den danske børs i København. Indekset er opbygget således, at hver enkelt aktie ikke kan udgøre mere end 10 procent af det samlede indeks. Det er et gross dividends reinvested indeks – dvs. det inkluderer geninvestering af bruttoudbytter.

Nordea DK Government Constant Maturity 2 år

Indekset består af et antal danske statsobligationer med en samlet varighed på 2 år. Indekset rebalanceres hver måned for at fastholde en varighed på 2 år. Obligationerne i indekset skal være inkonverterbare stående lån med fast rente, have en løbetid på mindst end et år, en cirkulerende mængde større end 1 mia. DKK og være udstedt i danske kroner.

Nordea DK Government Constant Maturity 3 år

Indekset består af et antal danske statsobligationer med en samlet varighed på 3 år. Indekset rebalanceres hver måned for at fastholde en varighed på 3 år. Obligationerne i indekset skal være inkonverterbare stående lån med fast rente, som have en løbetid på mindst end et år, en cirkulerende mængde større end 1 mia. DKK og være udstedt i danske kroner.

Nordea DK Government Constant Maturity 5 år

Indekset består af et antal danske statsobligationer med en samlet varighed på 5 år. Indekset rebalanceres hver måned for at fastholde en varighed på 5 år. Obligationerne i indekset skal være inkonverterbare stående lån med fast rente, som have en løbetid på mindst end et år, en cirkulerende mængde større end 1 mia. DKK og være udstedt i danske kroner.

Nordea DK Government Constant Maturity 7 år

Indekset består af et antal danske statsobligationer med en samlet varighed på 7 år. Indekset rebalanceres hver måned for at fastholde en varighed på 7 år. Obligationerne i indekset skal være inkonverterbare stående lån med fast rente, som have en løbetid på mindst end et år, en cirkulerende mængde større end 1 mia. DKK og være udstedt i danske kroner.

Nordea DK Mortgage Constant Maturity 5 år

Indekset består af danske konverterbare realkreditobligationer, capped floaters samt inkonverterbare realkreditobligationer med løbetid på længere end et år. Indekset rebalanceres hver måned for at fastholde en varighed på 5 år. For at sikre en tilstrækkelig likviditet er grænsen for cirkulerende mængde 3 mia. DKK pr. ISIN-kode og 10 mia. DKK pr. serie.

ICE BofA Euro Corporate Index

ICE BofA Euro Corporate Index måler afkast af EUR-denominerede investment grade virksomhedsobligationer udstedt i eurobond eller euromedlemslandenes hjemmemarkeder. Obligationerne i indekset skal have en investment grade rating, mindst et års restløbetid, en fastlagt kupon og en cirkulerende mængde på minimum 250 mio. EUR. 

Bloomberg Barclays US Credit Bond Index

Bloomberg Barclays US Credit Bond Index måler afkast af investment grade, US dollar-denominerede, fastforrentede, skattepligtige virksomheds- og statsrelaterede obligationsmarkeder.

JP Morgan EMBI Global Diversified

JP Morgan Emerging Market Bond Index (EMBI) Global Diversified er et af de mest anvendte emerging markets statsgældsindeks. Indekset består af statsobligationer udstedt i US dollar af emerging markets lande. 

ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index

ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index måler afkast af EUR- og GBP-denominerede high yield virksomhedsobligationer udstedt i eurobond, sterling eller euro hjemmemarkeder. Obligationerne i indekset skal have en rating under investment grade, mindst et år restløbetid, en fastlagt kupon og en cirkulerende mængde på minimum 250 mio. EUR eller 100 mio. GBP. Indekset er constrained, da obligationer fra én enkel udsteder ikke må udgøre mere end 3 procent.

ICE BofA US High Yield Index

ICE BofA US High Yield Index måler afkast af USD-denominerede high yield virksomhedsobligationer udstedt på det amerikanske hjemmemarked. Obligationerne i indekset skal have en rating under investment grade, mindst et år restløbetid, en fastlagt kupon og en cirkulerende mængde på minimum 250 mio. USD.

ICE BofA Global High Yield Constrained Index

ICE BofA Global High Yield Constrained Index måler afkast af USD-, CAD-, GBP- og EUR-denominerede high yield virksomhedsobligationer. Obligationerne i indekset skal have en rating under investment grade, mindst et års restløbetid, en fastlagt kupon og en cirkulerende mængde på minimum 250 mio. USD, 250 mio. EUR, 100 mio. GBP eller 100 mio. CAD. Indekset er constrained, da obligationer fra én enkel udsteder ikke må udgøre mere end 2 procent. 

HFRX Global Hedge Fund EUR Index

HFRX Global Hedge Fund EUR Index er denomineret i EUR og repræsenterer den overordnede sammensætning af hedge fund-universet. Indekset består af alle kvalificerede hedge fund-strategier baseret på fordelingen af aktiverne i hedge fund-industrien.