Ændring af benchmark for Premium Portefølje og Private Banking Portefølje

Nordea tilpasser løbende sine porteføljeplejeprodukter, så de passer til de aktuelle forhold på finansmarkederne – i øjeblikket de lave renter.

Når vi justerer porteføljerne, kan vi også vælge at inddrage alternative investeringer (investeringer i andet end aktier og obligationer), som bidrager positivt til porteføljernes risikospredning og øger vores langsigtede forventede afkast. 

Vi ændrer benchmark for Premium Portefølje og Private Banking Portefølje, så det også indeholder et indeks med alternative investeringer. Benchmark er den standard, som vi måler porteføljens udvikling op mod, og det bruges til at sammenligne udviklingen i porteføljerne med markedets udvikling. 

Vi ændrer benchmark for at få et bedre sammenligningsgrundlag med porteføljerne og dermed et mere præcist billede af, hvordan investeringerne klarer sig. Fremover kommer benchmark for Nordeas porteføljeplejeprodukter til at bestå af et antal aktie- og obligationsindeks samt det nye indeks med alternative investeringer. Desuden ændres vægtningen mellem de forskellige indeks. 

Ændringen af benchmark træder i kraft den 1. marts 2020. Den har ikke indflydelse på din overordnede investeringsprofil eller risiko, og du behøver ikke foretage dig noget i forhold til ændringen. 

Se de berørte investeringsprofiler i tabellen herunder.

Premium Portefølje og Private Banking Portefølje

Nye benchmark fra 1. marts 2020, opgjort i procent (afrundet til to decimaler)

Indekskomponenter/Investeringsprofiler                              StabilModeratBalanceretVækstOffensiv

MSCI World Developed Markets
Globale aktier, inkl. netto udbytte

11.2522.5037.5052.5067.50

MSCI Emerging Markets
Vækstaktier, inkl. netto udbytte

1.503.005.007.009.00

OMX Copenhagen Cap
Danske aktier, inkl. brutto udbytte

2.254.507.5010.5013.50

Nordea CMI3
Danske statsobligationer, varighed 3 år

41.6311.25

Nordea CMI5
Danske statsobligationer, varighed 5 år

13.8833.757.754.250.75

Nordea CMI7
Danske statsobligationer, varighed 7 år

23.2512.752.25
ICE BofAML Euro Corporate Index, hedged DKK         
EU virksomhedsobligationer, Investment Grade
8.547.045.033.021.01
BarCap US Credit Bond Index, hedged DKK
US virksomhedsobligationer, Investment Grade
8.547.045.033.021.01
JP Morgan EMBI Global, hedged DKK
Emerging Markets statsobligationer, Højrente
2.812.311.650.990.33

ICE BofAML EU High Yield, hedged DKK
EU virksomhedsobligationer, High Yield 

2.812.311.650.990.33

ICE BofAML US High Yield, hedged DKK
US virksomhedsobligationer, High Yield

2.812.311.650.990.33

HFRX Global Hedge Fund EUR Index
Globale hedge fund strategier 

4.004.00
4.00
4.00
4.00

 

Du kan finde en beskrivelse af de indekskomponenter, som indgår i dette benchmark herÅbner i nyt vindue.

Ønsker du at vide mere om ændringerne, er du velkommen til at kontakte din rådgiver.