Børsintroduktion

Hvad er en børsintroduktion?

En børsintroduktion (initial public offering (IPO)) er første gang et selskab optages til handel på en børs. Der kan være flere grunde til, at et selskab går på børsen: behovet for at rejse kapital, tilbagebetaling af gæld eller forbedring af selskabets image. Selskabet beslutter sammen med en investeringsbank, hvor mange aktier der skal udbydes, og banken foreslår den kurs, aktierne skal udbydes til i forbindelse med børsnoteringen. Banken udarbejder også alle juridiske dokumenter som fx prospekt og finansiel information til potentielle investorer. Prospektet skal godkendes af de kompetente myndigheder, der hvor selskabet har hjemsted – sædvanligvis det lokale finanstilsyn. Ønsker du at deltage i en børsintroduktion som investor, tegner du dig (et tegn på din interesse) for det antal aktier, du vil købe. Der er ingen garanti for, at du modtager det ønskede antal aktier. Afhængigt af efterspørgslen ved børsintroduktionen kan selskabet fx tilbyde investorerne 70 pct. af det antal aktier, de har tegnet sig for. 

Hvad får jeg ud af det? 

Fordelen ved at deltage i en børsintroduktion som investor er, at du kan købe aktier ved den indledende notering. Generelt betaler du en lavere kurs pr. aktie ved at deltage i børsintroduktionen end åbningskursen den første dag, aktien handles. Ved at deltage i børsintroduktionen får du reelt en ”rabat”. Stiger aktiekursen over tid, er det bedre at have købt aktierne til en lavere kurs. 

Hvad er risiciene?

Når du deltager i en børsintroduktion som investor, skal du vide, hvad du investerer i. Hvad er forventningerne til selskabet fremover? Hvad er grunden til børsintroduktionen? Der er ingen garanti for, at et nynoteret selskab giver gevinst på kort sigt. Aktiekursen kan også falde, efter at selskabet er blevet børsnoteret.