Udbytteskat

Ejer du eller din virksomhed finske aktier?

Modtager du eller din virksomhed udbytte fra dine finske aktier, skal du være opmærksom på, at skattemyndighederne i Finland fra 1. januar 2021 har skærpet dokumentationspligten for udenlandske aktionærer. 

Efter en række internationale sager om svindel med udbytteskat har de finske myndigheder skærpet kravet til dokumentation for, hvor man er skattepligtig som aktionær i finske selskaber. De nye retningslinjer gælder, hvis du eller din virksomhed ejer aktier i finske selskaber, som udlodder udbytte. 

For fortsat at være berettiget til en udbytteskat på 15 pct. skal du bekræfte, at du er skattepligtig i Danmark, og at du er den endelige modtager af udbyttet. Indtil den fornødne dokumentation er på plads, vil du skulle betale 35 pct. i finsk udbytteskat.  

Er du berørt?

Er du kunde i Nordea, og har du eller din virksomhed finske aktier i dit depot (Nordea Bank Abp er en finsk aktie), kontakter vi dig senest 1. juli med mere information om, hvordan vi indhenter den fornødne dokumentation og hjælper dig med at søge om refusion hos de finske myndigheder af eventuelt for meget betalt skat. 

Spørgsmål og svar