Chat Åbner i nyt vindue Find os Åbner i nyt vindue

Udbytteskat

Ejer du eller din virksomhed finske aktier?

Modtager du eller din virksomhed udbytte fra dine finske aktier, skal du være opmærksom på, at skattemyndighederne i Finland fra 1. januar 2021 har skærpet dokumentationspligten for udenlandske aktionærer. 

Efter en række internationale sager om svindel med udbytteskat har de finske myndigheder skærpet kravet til dokumentation for, hvor man er skattepligtig som aktionær i finske selskaber. De nye retningslinjer gælder, hvis du eller din virksomhed ejer aktier i finske selskaber, som udlodder udbytte. 

For fortsat at være berettiget til en udbytteskat på 15 pct. skal du bekræfte, at du er skattepligtig i Danmark, og at du er den endelige modtager af udbyttet. Indtil den fornødne dokumentation er på plads, vil du skulle betale 35 pct. i finsk udbytteskat.  

Er du berørt?

Er du kunde i Nordea, og har du eller din virksomhed finske aktier i dit depot (Nordea Bank Abp er en finsk aktie), kontakter vi dig senest 1. juli med mere information om, hvordan vi indhenter den fornødne dokumentation og hjælper dig med at søge om refusion hos de finske myndigheder af eventuelt for meget betalt skat. 

Spørgsmål og svar

Hvad er nyt i den finske skattelovgivning?

Det nye er, at du som udenlandsk investor – for at være berettiget til den lavere udbytteskat på 15 pct. – aktivt skal bekræfte, at du er skattepligtig i Danmark, og at du er den endelige modtager af udbyttet fra aktien. 

Har du ikke udfyldt en sådan erklæring, vil du i henhold til finsk lovgivning skulle betale 35 pct. i skat af udbyttet i Finland. 

Hvornår kan jeg forvente at få udbytteskat tilbage?

Er du kunde i Nordea, forventer vi, at eventuelt for meget betalt udbytteskat i Finland vil være tilgængelig på din konto inden årets udgang. 

Søger du om refusion på egen hånd, skal du forvente, at de finske myndigheder kan være op til 3-4 år om at behandle din ansøgning. 

Kan jeg søge om refusion af skat?

Er du skattepligtig i Danmark, og har du betalt 35 pct. i udbytteskat i Finland, har du mulighed for at søge om refusion af den for meget betalte skat. 

Er du kunde i Nordea, kontakter vi dig senere i år (senest 1. juli) med mere information om, hvordan vi kan hjælpe dig med at søge om refusion af den for meget betalte udbytteskat i 2021.