Værdipapirer

Når du foretager en investering, bliver der udstedt et værdipapir, der dokumenterer, at du ejer en andel af noget eller har et tilgodehavende. De mest kendte typer af værdipapirer er aktier og obligationer. Få et overblik over de forskellige typer af værdipapirer.

Hvad er værdipapirer?

Et værdipapir er et købsbevis, der er dit bevis for, at du er i besiddelse af et ejerskab eller har et tilgodehavende. Køber du fx aktier, bliver der udstedt et værdibevis på din andel i det selskab, du har valgt at investere i. I dag er størstedelen af alle værdipapirer papirløse, hvor de tidligere bestod af fysiske papirer. Grunden til dette er, at teknologien, som vi har i dag, har gjort det muligt at registrere værdipapirerne elektronisk.

Forskellige typer af værdipapirer

Der findes forskellige typer af værdipapirer, men de mest kendte typer er aktier og obligationer. Du finder en beskrivelse af de forskellige typer af værdipapirer herunder.

Værdipapirer – aktier

Når du køber en aktie som værdipapir, køber du en andel i en virksomhed, der er organiseret som et aktieselskab. Hvis du har købt en aktie i et selskab, vil du dermed blive betegnet som aktionær i det pågældende selskab. Det vil ofte give dig en stemmeret i forhold til beslutninger om virksomhedens drift, og du vil samtidig også modtage et udbytte fra virksomheden. 

Med Nordea Investor kan du vælge at handle mellem tusindvis af aktier på 19 internationale børser. Du kan handle fra klokken 9, hvor de nordiske børser åbner, frem til klokken 22, hvor de amerikanske børser lukker.

Værdipapirer – obligationer

Når du køber en obligation, låner du penge til dem, der udsteder den pågældende obligation. En obligation betegnes dermed som et gældsbrev. En obligation er på denne måde et omsætteligt ihændehaverpapir, og det betyder, at udstederen af obligationen hverken har indflydelse på, hvem långiverne er, og at obligationerne kan handles. 

Når du investerer i obligationer i Nordea Investor, kan du vælge mellem forskellige obligationer, herunder stats-, realkredit- eller erhvervsobligationer. Obligationer kan ikke på langt sigt give det samme høje afkast, som aktier kan, men de regnes normalt for en mere sikker investering.

Værdipapirer – Investeringsforeninger

I stedet for at investere i enkelte aktier, kan du investere i det, der kaldes investeringsforeninger. Investeringsforeninger er en samling af investorer, hvori foreningen står for investeringerne på vegne af medlemmerne. På den måde slipper den enkelte investor for at skulle administrere investeringerne på egen hånd.  

Med Nordea Investor kan du handle alle de investeringsforeninger, som findes på OMX København. Hvis du vælger at handle med beviser, som er udstedt af vores samarbejdspartner Nordea Invest, får du adgang til mange de vigtige informationer, der er om den enkelte afdeling.

Værdipapirer – certifikater

Nordea Investor kan du handle Nordeas certifikater. Disse certifikater giver dig mulighed for at vælge, om du vil investere ud fra en forventning om en stigning eller et fald i værdien af det underliggende aktiv. Du kan også vælge at investere i et certifikat med indbygget gearing.

Hvad koster det at handle værdipapirer

Det er gratis for dig at oprette en bruger på Nordea Investor, men når du handler værdipapirer, betaler du kurtage til banken. Kurtage er det beløb, du betaler i omkostninger til banken, der netop står for formidlingen af din handel med aktier eller obligationer eller en helt tredje type af værdipapir.