Rejseforsikring Nordea Gold

Med Nordea Gold Mastercard har du automatisk en rejseforsikring. Rejseforsikringen dækker, fordi du er indehaver af et gyldigt Nordea Gold og rejsen er betalt med kortet.

Du og din ægtefælle/samlever er dækket, når I rejser sammen og I har samme folkeregisteradresse. Dine og din ægtefælle/samlevers børn under 23 er også dækket, når I rejser sammen.

Læs mere om, hvem der er dækket i forsikringsbetingelsernes afsnit 1.

Rejseforsikringen dækker både private rejser og forretningsrejser i op til 60 dage udenfor dit bopælsland, når du selv deltager på rejsen og rejsen er betalt med kortet. 

Læs mere om hvor og hvornår forsikringen dækker i forsikringsbetingelsernes afsnit 2 og 3.

Med et Nordea kreditkort er du forsikret gennem Tryg Forsikring A/S.

Nordea Gold forsikringsbetingelser (pdf, 247 KB)Åbner i nyt vindue

Forsikringen inkluderer bl.a. følgende dækninger: 

 • Dækning i Danmark (eller bopælslandet), når rejsen har minimum 3 overnatninger.
 • Dækning, hvis du som privatperson forvolder person- eller tingskade, og derved pådrager dig et erstatningsansvar.
 • Afbestillingsforsikring, hvor du blandt andet også er dækket i tilfælde af terror, naturkatastrofer eller epidemier på rejsemålet. 
 • Forsikring mod aflyst rejseformål. Du kan få refunderet dine rejseomkostninger, hvis rejsens hovedformål var at gå til fx en koncert eller et bryllup, der bliver aflyst.
 • Dækning af selvrisiko på billeje på din rejse, når du betaler billejen med dit Nordea Gold Mastercard. Betalingskravet til selve rejsen skal også være opfyldt. 
 • Evakuering i tilfælde af, at der udbryder krig eller er overhængende fare for krig, krigslignende tilstande, naturkatastrofer eller epidemi.
 • Dækning af tabt eller beskadiget bagage i forbindelse med evakuering.
 • Dækning af udgifter til genskabelse af mistede rejsedokumenter (fx dit pas).
 • Krisehjælp, når en dækningsberettiget begivenhed på rejsen har medført en psykisk krise.
 • Dækningssum i forbindelse med overfald er maks. op til 700.000 Kr.

  Rejseforsikringens policenummer: 656.9601.200.001

 • Rejse købt inden 1/2 2022 der afholdes efter 1/2 2022 er dækket af de nye betingelser. Det nye betalingskrav træder dog først i kraft for rejser købt efter 1/2 2022.
 • Rejse købt efter 1/2 2022 vil være dækket af de nye betingelser
  Hent og print forsikringskort med nyttig information (pdf, 776 KB)Åbner i nyt vindue til din rejse

Du kan se eksempler på, hvordan du er dækket med de nye forsikringer her

Anmeldelse af skade

Hvis uheldet er ude, og du har brug for at anmelde en skade på din tilknyttede rejseforsikring, så kan det gøres på tryg.dk/nordeacardsÅbner i nyt vindue

Medicinsk forhåndsvurdering

Her får du svar på, hvordan du er dækket, hvis du bliver syg eller kommer til skade på din rejse, eller om din afbestillingsforsikring dækker, hvis det sker inden du skal rejse. Er du klar til at rejse?Åbner i nyt vindue

Bestil i Netbank

Bestil i Netbank: Log på og vælg menupunktet "Kort" > Vælg "Ansøg om kort" > Udfyld ansøgningen

Log på her Åbner i nyt vindue