Billån – renter, ÅOP og etableringsomkostninger

Når du undersøger, hvilket billån der er det rette for dig, er det vigtigt at du tager højde for lånets samlede årlige omkostning i procent (ÅOP), inklusiv renter, løbende gebyrer og etableringsomkostninger. Bliv klogere på, hvad det betyder.

Sammenligning af billån

Mange vælger at sammenligne renten på billån for at finde frem til det bedste lån, men det giver ofte et misvisende virkelighedsbillede. Hvis du udelukkende sammenligner renten på et billån fra en bank med et tilsvarende lån fra et bilfinansieringsselskab, vil sidstnævnte nemlig ofte tilbyde et lån med en lavere rente, men til gengæld med høje etableringsomkostninger. 

Netop etableringsomkostningerne på billånet har stor indflydelse på lånets faktiske pris. Selvom banklånet har en højere rente, og dermed virker dyrere, kan det alligevel være den billigste løsning grundet bilfinansieringsselskabernes ofte høje gebyrer. Lånets forventede løbetid er også vigtig i forhold til billånets samlede pris. Hvis du eksempelvis låner over en kort periode, kan det nemlig til tider betale sig at betale en lidt højere rente, men med et lavere etableringsgebyr. 

Når du sammenligner billån, er det derfor vigtigt at kigge på flere forskellige parametre, og ikke kun billånets pålydende rente. For at få det mest retvisende billede af de forskellige billån, skal du derfor altid sammenligne deres respektive ÅOP. Samtidigt er det vigtigt at gøre sig nøje overvejelser om hvor lang løbetid man forventer på sit billån. Jo kortere løbetid, des mere vil etableringsomkostningerne påvirke ÅOP, hvorfor det i disse tilfælde ofte kan betale sig, at vælge det lån der har de laveste gebyrer.

Billån - Renter

Hos Nordea tilbyder vi billån med variabel rente. Lån med variabel rente har ofte en lavere rentesats end fastforrentet lån, men til gengæld kan renten både gå op og ned i lånets løbetid

Vi er altid klar til at hjælpe og rådgive dig omkring et billån – både ift. hvor stort et lån din økonomi kan bære, men også hvis du ønsker hjælp til at sammenligne forskellige tilbud.

Du kan læse mere om, hvad et billån koster her