Nova Åbner i nyt vindue Chat Åbner i nyt vindue Find os Åbner i nyt vindue

Børneopsparing

Børneopsparing er et opsparingsprodukt, som forældre og bedsteforældre kan benytte til opsparing til barnet. Med en børneopsparing kan du give dit barn eller barnebarn en hjælp til en god start på livet som voksen. Hvis dit barn ikke er kunde, skal du forbi en af vores filialer for at blive oprettet.

Sådan opretter du en Børneopsparing


Du kan oprette en opsparing til børn mellem 0 og 14 år. Hvert barn må kun have én børneopsparing. Opsparingen kan placeres i Børneopsparing Portefølje, Børneopsparing Depot, Børneopsparing Pulje eller som almindeligt kontant indestående. 

Børneopsparing Portefølje

Med Børneopsparing Portefølje får du en enkel løsning hvor investeringen matcher din valgte investeringsprofil og den løbende tilpasning sker automatisk.

  • Investering i eksisterende Nordea Invest fonde, som matcher din investeringsprofil (Nordea Invest Basis 1-4 + Nordea Invest Aktier II).
  • Automatisk investering af indskud over 1.000 kr.
  • Du kan opsige aftalen og sælge værdipapirerne, når du vil.

Børneopsparing Depot

Med Børneopsparing Depot kan du frit investere i danske værdipapirer som investeringsforeninger, aktier og obligationer og selv sammensætte din investering. 

Det er nemt at investere via Nordea Investor, hvor du kan både købe og sælge, når du vil, direkte til depotet.

Børneopsparing Pulje

Vær opmærksom på, at indskud efter 31. maj 2015 og afkast heraf på en børneopsparing, som er placeret i værdipapirpuljer, ikke er dækket af indskydergarantien.

Værd at vide om børneopsparing

Opsparingen kan tidligst udbetales, når barnet fylder 14 år, og senest ved udgangen af det år, hvor barnet fylder 21 år.

  • Der kan hvert år sættes op til 6.000 kr. ind på kontoen. I alt kan der sættes op til 72.000 kr. ind i hele opsparingsperioden. Hertil kommer de renter, som løbende tilskrives. Der er ikke noget krav om en mindstebetaling på kontoen. Du bestemmer altså selv, hvornår og hvor meget du vil sætte ind inden for nævnte grænser.
  • Kontoen tilhører barnet, men du bestemmer, hvornår opsparingen kan udbetales. Børneopsparingen skal være bundet i mindst 7 år. Bindingsperioden kan ikke afkortes.
  • Børneopsparingen tilbydes som Børneopsparing Portefølje, Børneopsparing Depot, Børneopsparing Pulje samt konto med variabel eller fast rente.

Bliv kunde online

Start her

Kontooplysninger

Indtil kort før frigivelsen vil barnet ikke kunne se kontoen i de digitale kanaler eller modtage kontoudskrifter mm.

I bindingsperioden sendes kontooversigt, kontoudskrift og puljeoversigt til den ansvarlige for oprettelsen.

Priser og vilkår for børneopsparing

Børneopsparing Portefølje
Børneopsparing Depot
Rente

Børnebørnskonto

Ønsker du at spare op til dit barnebarn eller barn? En børnebørnskonto er en højtforrentet konto, der giver mulighed for at spare op ud over den sædvanlige børneopsparing.

Læs mere