Om at investere din pensionsopsparing

Fordelen ved at investere din pensionsopsparing er, at du kan opnå et afkast og dermed øge din opsparing og den udbetaling, du vil få som pensionist. Det er også vigtig at være opmærksom på, at  inflationen med tiden reducerer værdien af din opsparing, hvis den står på en konto med ingen eller meget lav rente. Hvis ikke renten på din opsparing - eller afkastet af din investering - overstiger inflationen, bliver de opsparede midler mindre værd i årenes løb.

Før du starter med at investere din pension, er der dog en række spørgsmål, du skal have afklaret: Hvornår ønsker du at gå på pension? Hvad er din risikoprofil, og hvordan håndterer du udsving på markederne? Hvor mange penge ønsker du at investere? Og sidst men ikke mindst: Hvad ønsker du at investere i - aktier, obligationer, puljer eller fonde

Investering af din aldersopsparing, kapitalpension eller ratepension

Aldersopsparing og ratepension kan investeres på følgende måder:

  • Kontantkonto med variabel rente. Du kan få oplyst aktuelle rentesatser og vilkår i banken
  • I bankens værdipapirpuljer. Sammensæt din egen pulje, eller lad banken bestemme sammensætningen af puljen på grundlag af risikoprofilerne lav, middel, høj.
  • Depot – i værdipapirer efter eget valg. Der er i lovgivningen fastlagt regler for, hvilke værdipapirer, der kan anvendes til investering og hvor meget, der kan investeres i et enkelt selskab. Du kan få flere oplysninger om dette i banken.
  • Depot – porteføljepleje. Der gælder særlige vilkår for porteføljepleje, og du kan få flere oplysninger om dette i banken.
  • I de fonde Nordea Pension udbyder. Du kan få flere oplysninger om dette i banken.
  • Du betaler en skat til staten på 15,3 pct. af pensionsafkastet

Investering af din Livsvarige Livrente

  • Du kan vælge at investere i de samme fonde, som Nordea Pension har til aldersopsparing, kapitalpension og ratepension.
  • Men du kan også oprette et depot, hvor du kan handle værdipapirer efter eget valg. Her er der også nogle regler for, hvad der er muligt. Du kan få flere oplysninger om dette i banken.