Chat Åbner i nyt vindue Find os Åbner i nyt vindue

Nordea ændrer grænsen for, hvornår privatkunder skal betale negativ rente

Det kan umiddelbart virke ulogisk, at man skal betale for at have penge stående på en konto, men det er konsekvensen af det historisk lave renteniveau, som har præget den danske økonomi i mange år.

Er du interesseret i at vide mere om, hvordan renteniveauet i Danmark er blevet så lavt, har vi lavet en kort video med vores cheføkonom. Klik på videoen for at se mere.

Ups! Tillad Marketing cookies for at se indhold som dette fra Nordea

Ændrede grænser for betaling af negativ rente fra 1. januar 2021

Det vedvarende lave renteniveau – med udsigt til negativ rente længe endnu – medfører, at vi ændrer grænsen for, hvornår man som privatkunde skal betale negativ rente, fra 750.000 kr. til 250.000 kr. Det betyder, at du samlet kan have op til 250.000 kr. stående fordelt på dine indlånskonti uden at blive berørt af negativ rente. 

Pensionsopsparinger bliver fra 1. januar 2021 også omfattet af negativ rente. Du kan have op til 100.000 kr. stående kontant pr. pensionskonto uden at betale negativ rente. Undtaget er pensionskonti tilknyttet porteføljeplejeprodukter samt pensionskonti med værdipapirpuljer. Her betaler du ikke negativ rente.

Har du ikke din NemKonto hos os, betaler du negativ rente af alle de penge, du har stående. Undtaget er kunder under 28 år, Private Banking kunder, kunder med boligfinansiering, Premium Banking kunder, erhvervskunder, og hvis ens samlever er Nordea kunde og har sin NemKonto i banken. Her betales først negativ rente fra 250.000 kr.

De nye grænser træder i kraft fra 1. januar 2021.

Indtil januar 2021 kan du samlet have op til 750.000 kr. stående fordelt på dine indlånskonti uden at blive berørt af negativ rente. 

På en Virksomhedskonto betaler du fra 1. januar 2021 negativ rente af alt indestående.

Hvornår trækkes den negative rente?

Den negative rente for privatkunder er for tiden -0,60%. 

Første gang vi opkræver negativ rente efter de nye grænser (dvs. alle andre konti end pensionskonti), er 31. marts 2021. Betalingen dækker første kvartal og trækkes på én konto. 

For pensionskonti opkræves renten første gang 31. december 2021. Beløbet trækkes direkte på den konto, det vedrører.

Nederst på siden indgår eksempler, som hjælper til nemmere at forstå beregningen af negativ rentetilskrivning.

Fokus på dine muligheder

Vores bedste råd til dig er at drøfte dine muligheder med os. Du har god tid til at overveje dine forskellige alternativer, inden de nye grænser er gældende fra årsskiftet.  

Måske vil du betale ned på nogle af dine lån, investere, sætte flere penge af til pension, renovere din bolig eller noget helt femte. Alt det er vi naturligvis klar til at tage en dialog med dig om.

Det afgørende er at finde de løsninger, som passer bedst til netop din situation og økonomi. 

Disse konti tæller med

Der er to principper for beregning af negativ rente: Pensionskonti, som beregnes hver for sig, og andre konti, som beregnes samlet.

Almindelige konti, som du bruger i din hverdag, regnes med, når vi opgør det samlede indlån. Det inkluderer fx din lønkonto og evt. opsparingskonti.

Hvad angår Nordea Prioritet vil vi på nuværende tidspunkt kun medregne den del af dit indestående, der overstiger gælden på det tilknyttede Nordea Prioritet lån.

Har du en fælleskonto med fx din ægtefælle, så vil indlånet automatisk blive delt ligeligt – og ”din del” vil blive talt med i dit samlede indlån.

For indestående på en pensionsopsparing, der er placeret kontant på en pensionskonto, beregnes der negativ rente af indestående over 100.000 kr. pr. konto. Det gælder fx for Kapitalpension, Aldersopsparing, Selvpension, Ratepension og Ophørspension. Pensionskonti indgår derimod ikke i beregningen af det samlede indlån.

Disse konti er undtaget

Undtaget for negativ rente er Børnebørnskonto, Børneopsparing samt fastrenteaftale

Vi undtager også forskellige midlertidige konti, som bruges i forbindelse med køb/salg af bolig og konvertering af lån (fx byggekonti, omprioriteringskonto, deponeringskonti, boligskiftkonti mm.). 

En række pensionskonti er også undtaget for negativ rente: Indekskonti, pensionskonti tilknyttet porteføljeplejeprodukter, pensionskonti med værdipapirpuljer, pensionskonti med fast rente samt Livrente+Invest konti med tilknyttet Livrente+ depot.

Her kan du se en samlet liste (pdf, 267 KB)Åbner i nyt vindue over hvilke konti, der regnes med.

Her kan du se tre konkrete eksempler

Pension

Ratepension kr.(ikke investeret) 250.000
Samlet indlån kr.250.000
Grænse kr. 100.000
Indlån over beløbsgrænse kr.150.000
Negativ rente pr. år kr.(-0,60% x 150.000 kr.)-900

Ingen negativ rente

Lønkonto kr.25.000
Budgetkonto kr.50.000
Opsparing kr.150.000
Samlet indlån kr.225.000
Indlån over beløbsgrænse kr.0
Negativ rente pr. år kr.(-0,60% x 0 kr.)0

Fælleskonto

Lønkonto kr.5.000
Budgetkonto kr.20.000
Ferieopsparing kr.75.000
Fælleskonto kr.* 800.000
Samlet indlån kr500.000
Grænse kr. 250.000
Indlån over beløbsgrænse kr.250.000
Negativ rente pr. år kr.(-0,60% x 250.000 kr.)-1.500 
*fælleskonto deles 50/50

Spørgsmål og svar

Hvad er grænsen for, hvornår jeg skal betale negativ rente?

Indtil 1. januar 2021 er grænsen for betaling af negativ rente på 750.000 kr. Du kan altså have op til 750.000 kr. stående fordelt på dine indlånskonti*) uden at betale negativ rente. Fra 1. januar 2021 er grænsen 250.000 kr. 

Har du ikke din NemKonto hos os, betaler du negativ rente af alle de penge*), du har stående.

Pensionskonti bliver fra 1. januar 2021 også omfattet af negativ rente. Du kan have op til 100.000 kr. stående kontant pr. pensionskonto uden at betale negativ rente. Det gælder uanset, om din NemKonto er i Nordea eller ej.

*) det samlede indestående på de kontotyper, der er omfattet (pdf, 267 KB)Åbner i nyt vindue.

Hvordan beregnes negativ rente?

Du betaler negativ rente på -0,60% af den del af dit samlede indestående, som overstiger 250.000 kr. (ny grænse, som træder i kraft 1. januar 2021). Renten beregnes på daglig basis af dit indestående på de konti, som er omfattet af negativ rente. 

Se hvilke produkter, som er omfattet her (pdf, 267 KB)Åbner i nyt vindue.

For pensionskonti beregnes en negativ rente på -0,60% af den del af det kontante indestående, som overstiger 100.000 kr.

Hvornår trækkes den negative rente på min konto?

Den negative rente af det samlede indestående betales i slutningen af hvert kvartal. Første gang betalingen sker efter de nye grænser, er 31. marts. For pensionskonti trækkes renterne årligt, første gang 31. december 2021.

Hvorfor er der negativ indlånsrente på hver enkelt pensionskonto, mens de andre konti beregnes samlet?

Loven tillader ikke, at renten på pensionskonti afhænger af andre konti, så det kan ikke være anderledes for pensionskonti.

For alle andre konti har vi valgt at beregne den negative rente for det samlede indestående, som hver kunde har stående. På den måde kan du som kunde selv vælge, hvor mange konti, du vil have, og hvilket beløb der skal stå på hvilken konto.

Hvilken konto trækkes den negative rente på?

På pensionskonti trækkes den negative rente direkte på den konto, det vedrører.

Det samlede rentebeløb for de øvrige konti vil som udgangspunkt blive trukket på den samme konto, som betalingen for Min Hverdag trækkes på. Dog ikke hvis du ejer kontoen sammen med andre. Af skattemæssige årsager skal det samlede rentebeløb trækkes på en konto, hvor du står som eneejer. Har du ikke allerede en egnet konto, opretter vi en til dig. 

Hvordan undgår jeg negative renter?

Vores bedste råd til dig er at drøfte dine muligheder med os. Vi er klar til at tage en dialog med dig om, hvad dine muligheder er. Kontakt din rådgiver eller din filial.

Skal man have sin NemKonto hos jer?

Som udgangspunkt betaler du negativ rente af alt indlån *), hvis du ikke har din NemKonto i Nordea og bruger os som din primære bank. Dog ikke hvis din samlever er kunde i banken og har sin NemKonto hos os. For børn, unge kunder mellem 18 og 28, kunder med boligfinansiering og Premium Banking kunder, har vi ikke et krav om NemKonto.

*) det samlede indestående på de kontotyper, der er omfattet (pdf, 267 KB)Åbner i nyt vindue.

Renten på pensionskonti afhænger ikke af, om du har din NemKonto i Nordea eller ej.

Hvad er en NemKonto og hvordan ser jeg, hvilken konto det er?

En NemKonto er en helt almindelig konto, som det offentlige bruger, når de skal udbetale penge til dig eller din virksomhed. 

Den skal være knyttet sammen med dit personnummer eller virksomhedens CVR-nr, så pengene udbetales til den rette person eller virksomhed.

Du kan finde ud af om din konto er en NemKonto i Netbanken:

  1. Vælg 'Indstillinger' 
  2. Vælg 'Design min Netbank'
  3. Vælg 'Fortrukne konti'
  4. Under 'Tilmelding til NemKonto' kan du se hvilken af dine konti der er tilmeldt som NemKonto

Du kan også finde oplysningen på NemKonto.dk.

Er hele min pensionsopsparing omfattet af negativ rente?

En pensionsopsparing består typisk af forskellige former for investeringer. Noget er investeret i aktier, noget i obligationer osv., og måske har man valgt, at noget af opsparingen også skal stå kontant. 

Den del af pensionsopsparingskontoen, der ikke er investeret i puljer, porteføljer eller depot og dermed står kontant er omfattet af negativ rente.

Her kan du se en samlet liste (pdf, 267 KB)Åbner i nyt vindue over hvilke konti, der er omfattet af negativ rente.

Kan jeg trække renteudgifterne fra i skat?

Ja, renteudgiften er fradragsberettiget. Vi indberetter automatisk renterne til Skat. Så i relation til din årsopgørelse og dine skattemæssige forhold, er der ikke noget, du behøver at gøre.

Hvad er renten på en Virksomhedskonto?

Fra 1. januar 2021 betaler kunder negativ rente af alt indestående på Virksomhedskonti. Indtil da kan du have op til 100.000 kr. stående på en Virksomhedskonto uden at betale negativ rente.