Hvad er et energimærke?

Energimærket er en dansk mærkningsordning, der indikerer, hvor energieffektiv en bolig er – altså hvad det koster at varme boligen op, og hvad potentialet er for at energiforbedre.

Energimærket blev etableret i 1998. Siden 2010 har det været et lovkrav, at alle ejendomme på over 60 m2, som sættes til salg eller udlejes, skal have et gyldigt energimærke. 

Selve energimærket bliver udarbejdet af en uvildig energikonsulent, som gennemgår bygningens energitilstand.

Hvad kan energimærket bruges til?

Energimærket er en vigtig indikator for en boligs energimæssige stand. Energimærket afspejler boligens evne til at holde på varmen og i sidste ende, hvor mange penge du skal bruge på varme om vinteren. Fordi et godt energimærke er lig med et velholdt hus, der er billigere at varme op, kan energimærket spille en vigtig rolle for en boligs salgsværdi.

Energimærket er gyldigt i 10 år, så hvis du sælger din bolig inden for samme periode, kan du benytte dig af det eksisterende energimærke. Hvis du energiforbedrer boligen, kan det dog ofte betale sig at få opdateret energimærket, da et bedre energimærke kan få din bolig til at stige i værdi.

Læs mere om, hvad energimærket betydet for din boligs værdi.

Hvad betyder energimærket?

Et godt energimærke indikerer, at boligen er billig at opvarme, og med de seneste års stigende energipriser kan det betyde en stor prisforskel på, hvor mange udgifter du har til at varme en bolig op. Energimærket kan derfor få stor indvirkning på den samlede økonomi i boligen.

Jo nyere en bolig er, desto bedre vil boligens energimærke typisk være. Er boligen af ældre dato, giver energimærket også et billede af boligens generelle stand, da en bygning, som løbende er opdateret med fx nye vinduer, renere varmekilde og bedre isolering er lig med en velholdt bolig, som dermed er mere værd.

Hvilke energimærker er der?

Skalaen af energimærker går fra A til G, hvor A er det bedste, og G er det dårligste. Boligers energimærker kan derfor sammenlignes med de energimærker, du kender fra fx hårde hvidevarer og elpærer. 

Hvad er forskellen på A2010, A2015 og A2020?

Undervejs er kravene til lavenergibygninger (A) blevet skærpet, så der er i dag findes tre A-klassificeringer, nemlig A2010, A2015 og senest A2020. 

For at bygninger skal opnå den højeste energistandard – A2020 – skal en lang række byggetekniske krav være overholdt. Det er derfor næsten udelukkende nybyggeri, der er lavenergibygninger. 

Hvor det vil være utilfredsstillende for en nyere bolig at have energimærke D, vil det for et hus fra 1940’erne betyde, at det er i glimrende energimæssig stand.  

Hvordan bestemmes en boligs energimærke?

En specialuddannet energikonsulent måler det konkrete varmetab i en bolig per kvadratmeter. En vigtig faktor er boligens varmekilde, da fx varmepumpe er langt mere energieffektivt end oliefyr.

Energikonsulenten måler hele bygningen op og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre og alle andre overflader, der vender ud mod det fri, og som derfor påvirker bygningens evne til at holde på varmen. Du kan læse mere om proceseen og kriterierne på Energistyrelsens hjemmeside herÅbner i nyt vindue

Vær opmærksom på, at energimærket er baseret på et beregnet forbrug, som fortæller noget om bygningens kvalitet – ikke måden, den bruges på. Det faktiske forbrug vil afhænge af, om beboerne sparer på varmen, fyrer for åbne vinduer eller tager lange, varme bade. 

Hvor finder du husets energimærke?

Så længe boligen er energimærket, kan du nemt finde ud af, hvor energieffektiv den er. Det gør du ved at indtaste adressen på SparEnergi.dkÅbner i nyt vindue. På siden kan du finde alle tilgængelige oplysninger, ligesom du kan se forslag til energiforbedringer samt forventede udgifter og besparelser. 

Alle oplysninger er offentligt tilgængelige, og du kan derfor altid finde en boligs energimærke. Energimærket er gyldigt i 10 år. Husk derfor, at der kan være sket forbedringer i mellemtiden, som den gældende energimærkning ikke tager højde for.

Hvad kan jeg bruge energimærket til som køber?

Når du er til fremvisning

Du skal altid holde dig energimærket for øje, når du er til fremvisning på en bolig. Både fordi det siger noget om boligens energimæssige og almene stand, men også fordi det giver et indblik i fremtidig økonomi og potentialet for at energiforbedre.

Du skal huske at sammenligne energiforbrug og energimærker på de boliger, du kigger nærmere på.

Få flere tips til, hvad du skal være opmærksom på under fremvisningen.

Når du lægger budget

Udgifter til varme er en vigtig del af en boligs totaløkonomi. Derfor skal du altid kigge efter de beløb, som den nuværende ejer har anført i salgsopstillingen. Bemærk dog, at forbrugsvaner, antal personer i husstanden og andre forhold kan påvirke det faktiske energiforbrug.

 

Få klarhed over din boligøkonomi med vores budgetskabelon.

 


Når du overvejer forbedringer

Energimærket er vigtigt, når du kigger på en boligs potentiale for energirenovering. Er der opgraderinger, der kan gavne varmeregnskabet? Giver det mening at låne til energirenoveringer i forbindelse med finansiering af huskøbet?

Du kan bruge energimærket til at planlægge renoveringsprojekter og se, hvad du sparer i afgifter, varme og vand, når du energioptimerer huset.

 

Læs mere om energiforbedringer.

Hvad kan jeg bruge energimærket til som sælger?

Når en bolig skifter hænder, skal der være et gyldigt energimærke. Som sælger har du derfor pligt til at få energimærket din bolig, hvis den ikke er det i forvejen. Opnår din bolig et attraktivt energimærke, dens alder taget i betragtning, kan det hurtigt blive et aktiv for dig i salgsprocessen.

Læs mere om boligsalg her.