Ordbog til køb af bolig

Bank- og advokatforbehold

Nogle gange skal du skrive under på købsaftalen med det samme for at sikre dig boligen. Også selvom du måske ikke har haft tid til at gennemgå hverken boligens tilstand eller købsaftalen i detaljer. I sådan et tilfælde kan du skrive under ”med bank- og advokatforbehold”. Det betyder, at du skriver under på, at du vil købe på betingelse af, at aftalen efterfølgende kan godkendes af din bank og advokat. Først da er købsaftalen juridisk gældende - men indtil da har du sikret dig, at andre potentielle købere ikke løber med din drømmebolig. Nordea har et samarbejde med Danske BOLIGadvokater, som kan hjælpe dig med det juridiske i en bolighandel. At skrive under ”med bank- og advokatforbehold” betyder helt konkret, at du i købsaftalen får tilføjet sætningen: ”Nærværende handel er fra købers side betinget af, at der kan opnås en for køber tilfredsstillende finansiering samt købers advokat og banks godkendelse af handlen som helhed”. 

Budget

Et overblik over dine indtægter og udgifter...Både de penge, du betaler fast til fx husleje, abonnementer, mad, tøj, telefonregning og transport. Men et budget bør også indeholde de penge, du lægger til side hver måned til fremtidige udgifter. Fx en opsparing til ferie, ny bil eller andet, du gerne vil have råd til. Når du skal købe bolig er det altid en god ide at lave et budget sammen med en bankrådgiver. Det hjælper dig med at nå frem til, hvor meget du kan købe bolig for

Byrder og gæld

Ordet ”byrder” dækker over, at den bolig, du kigger på, måske er underlagt nogle fredningsdeklarationer, eller at der er særlige regler omkring, hvordan du må bruge den. Desuden skal det stå i salgsopstillingen, hvis der er gæld i ejendommen eller personlig gæld, som du skal overtage uden for det, selve boligen koster. Det skal også oplyses, hvis der er optaget lån i ejendommen, som sælger kræver, at du skal overtage.

Energimærkning

Energimærkningen er en oversigt over, hvad du cirka kan regne med, at boligen koster i forbrug af el, vand og varme. Alle helårsboliger skal have et energimærke, og det viser, om din bolig bruger meget eller lidt energi. A er mest energieffektivt, G er mindst energieffektivt.

Energiplan

Når du får energimærkningsrapporten for den bolig, du overvejer at købe, er der også en energiplan, der indeholder forslag til, hvad du som ny ejer kan gøre for at spare mere på energien fremover.  Det kan være forslag til bedre isolering, termoruder eller andet. Der vil også være et skøn over, hvad det vil koste at gennemføre dem.
Det er en god ide, at kigge på rapporten sammen med en bankrådgiver. Måske er der mulighed for at investere i energibesparende tiltag i boligen, fordi du dermed fremover kan spare penge på boligens energiforbrug.

Ejerskifteforsikring

Når du køber en hus eller sommerhus, bør du få en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport, der indikerer, om boligen er i god stand, og hvor der eventuelt er fejl og mangler, der skal udbedres. Men på trods af disse rapporter, kan der godt være skjulte skader på boligen, som du først opdager, når du overtager den. Hvis du vil have en forsikring, der dækker den type af skader, bør du overveje at få lavet en ”ejerskifteforsikring”.
Det mest almindelige er, at sælger sammen med tilstandsrapporten og elinstallationsrapporten vedlægger et tilbud på en ejerskifteforsikring og forpligter sig at betale af halvdelen af præmien på den. HUSK: Ejerskifteforsikringen skal gælde fra den dag, du får nøglerne til ejendommen – også selvom det er en anden dato end den dag, du ifølge købsaftalen overtager ejendommen.

Nordea samarbejder med Topdanmark, som kan hjælpe dig med rådgivning om forsikringer.

Ejerudgifter

Det er eksempelvis udgifter til ejendomsskat, ejendomsværdiskat, ejendomsforsikring, kloak og renovation samt for ejerlejligheder også fællesudgifter. Du kan se udgifterne i salgsopstillingen fra ejendomsmægleren. Ejerudgifter skal du lægge oven i din månedlige ydelse til boliglånet.

Hjemfaldspligt

Hvad er en hjemfaldspligt 

Hjemfaldspligt er en tinglyst tilbagekøbsret på ejendommen, som fremgår af tingbogen. Hjemfaldspligten tilkommer kommunen og kan betyde, at kommunen efter en årrække kan tilbagekøbe ejendommen til en pris, der er markant lavere end den aktuelle  markedspris.

De fleste boliger med hjemfaldspligt ligger i København, omegnskommunerne til København og i Aarhus.

Du kan altid se i Tingbogen, om der er en tinglyst tilbagekøbsklausul på boligen. Det vil som udgangspunkt også fremgå af salgsopstillingen, hvis der er hjemfaldspligt.

Er der mindre end 30 år tilbage på tilbagekøbsretten, kan boligen ikke længere opnå 30-årige realkreditlån, da realkreditlån skal være tilbagebetalt 2 år, før hjemfaldspligten forfalder. 

Søg rådgivning hos egen boligadvokat

Ejere af boliger, hvor der er tinglyst en hjemfaldspligt, kan undersøge, om der er mulighed for at frikøbe eller betale for at få udskudt hjemfaldspligten.

Reglerne for frikøb eller udskydelse af hjemfaldspligt er så komplekse, at det er vores anbefaling, at du søger rådgivning hos egen boligadvokat. Boligadvokaten gennemgår og yder rådgivning i forhold til, hvilken betydning og konsekvens hjemfaldspligten kan få, herunder eventuelle muligheder for frikøb eller udskydelse.

Køberkartotek

Hos danboligÅbner i nyt vindue og andre ejendomsmæglere har du mulighed for at blive skrevet op i et køberkartotek. Det er en liste, hvor du bliver kontaktet, så snart der er en bolig til salg, som passer til dine ønsker – fx til pris, størrelse, beliggenhed eller andre kriterier, du har defineret over for mægleren. Fordelen ved at være på sådan en liste er, at du ikke går glip af oplagte boliger, og at du eventuel får tip om boliger, før de lægges op på de officielle boligsites.
Du kan godt være skrevet op i køberkartotek hos flere ejendomsmæglere. Som regel kan du tilmelde dig via mæglerens website. Du kan også kontakte mægleren og få mere at vide..

Lokalplan

En plan, hvor du kan se, hvilke planer kommunen har for udnyttelsen af et bestemt område.
Fx det område, som du overvejer at købe bolig i. I lokalplanen kan du blandt andet se, om
der skal bygges flere huse i området, eller om der er planer om at ændre lovgivningen for, hvordan området må benyttes. Der står også, om husene skal se ud på en bestemt måde i området.

Du kan finde eventuelle lokalplaner for det område, du er interesseret i, på kommunernes hjemmesider. Du kan også kontakte den tekniske forvaltning i kommunen.

Lånebevis

Et lånebevis er et dokument, der viser, hvor mange penge du kan få lov at låne i banken til at købe bolig for. Et lånebevis gør det nemmere for dig at udvælge boliger i en prisklasse, som du ved, du har råd til. Du kan også hurtigere slå til, når du ser noget, du kan lide, fordi du allerede ved, du kan få lov at låne pengene af banken.
Lånebeviset er også en god garanti for sælgeren af den bolig, du vil købe. Det beviser nemlig, at du har råd til at købe. For jer begge betyder det en hurtigere og tryggere handel.

Låneomlægning

Når du én gang har valgt en type boliglån til at finansiere din bolig betyder det ikke, at du er bundet til den type lån for altid. Renterne på realkreditlån ændrer sig løbende, og derfor kan det være økonomisk fornuftigt at ændre på din låntype. Fx for at reducere dine månedlige afdrag på lånet, eller for at øge dem, så du hurtigere kommer af med gælden. Det kan også være relevant, hvis din egen økonomiske situation har ændret sig, så du har færre eller flere penge til rådighed.
I Nordea tilbyder vi dig daglig gratis overvågning af dit realkreditlån med en gældsplejeaftale. Du får automatisk besked fra os, når det kan betale sig for dig at omlægge dit realkreditlån ud fra de kriterier, vi aftaler sammen.

Pantebrev

Et boliglån er typisk på mange penge. Derfor vil det realkreditinstitut eller den bank, der har
lånt dig pengene, gerne have sikkerhed for, at de kan få pengene igen. Den sikkerhed får de
med et pantebrev. I pantebrevet skriver du under på, at du stiller din bolig ”som sikkerhed” for lånet.

Realkreditlån

Når du skal låne penge til ejerbolig, sommerhus eller byggegrund, sker det som regel med en kombination af et realkreditlån og et banklån. Realkreditlånet udgør den største del af boliglånet og renten på realkreditlån ofte er lavere end ved andre låneformer. Et realkreditlån betales tilbage over 10-30 år.
Som kunde i Nordea er det Nordea Kredit, der låner dig pengene. Der findes forskellige typer af realkreditlån, og sammen med din bankrådgiver skal du finde ud af, hvilken type, der passer bedst til dig og din økonomiske situation.

Refusionsopgørelse


Når du køber en bolig, modtager du en refusionsopgørelse. Det er en opgørelse over de udgifter og indtægter, der er på boligen, så de kan fordeles ligeligt mellem køber og sælger i forbindelse med overdragelsen fra sælger til dig. Det er typisk udgifter ejendomsskat, varme- og vandudgifter m.m.

Tilstandsrapport og elinstallationsrapport

Sælgeren af den bolig, du overvejer at købe, får oftest lavet to vigtige rapporter om husets tilstand: En generel tilstandsrapport, som laves af en byggesagkyndig og en elinstallationsrapport, som laves af en elinstallatør. Rapporterne skal skabe overblik over, om der er synlige fejl og mangler ved ejendommen, og om elinstallationerne er funktionsdygtige og lovlige. Det er vigtigt, at du får begge rapporter. De giver dig indblik i, om huset indeholder ”dyre overraskelser”, som du ikke lige umiddelbart kan se. Rapporterne giver dig også et udgangspunkt for at forhandle med sælger om, hvilke fejl og mangler, sælger forpligter sig til at udbedre, hvis du køber boligen. Udarbejdes oftest ikke på ejerlejligheder.

Tinglysning

 
Tinglysning betyder i praksis ”officiel godkendelse og registrering”. Det kan fx være en godkendelse af, at du har indgået en aftale med banken om et pantebrev. Skødet på din nye bolig skal også tinglyses for at registrere, at du nu er den officielle ejer.

Ydelse

Realkreditlån har forskellige rentesatser og bidragssatser. Det er den pris, du hver måned betaler for at låne pengene. Derudover skal du også hver måned afdrage på gælden – med mindre du har afdragsfrihed. Rentesats, bidragssats og afdrag kaldes samlet set for ”ydelsen” som dækker over, hvor meget du betaler om måneden for lånet til din bolig, og hvor mange år det tager at betale hele lånet tilbage.