Hvorfor er et budget vigtigt?

 • Du får overblik over din økonomi og sikrer, at du ikke bruger mere, end du har. 
 • Balancerer udgifter og indtægter, så du altid har penge til at betale regninger og til at leve for. 
 • Når du først er i gang, bliver det langt nemmere at holde dit budget opdateret

Budgetskabelon – få alle udgifter med

Hvis du endnu ikke har prøvet at lægge et budget, eller du gerne vil være sikker på at få alle eventuelle udgifter med, har vi lavet en budgetskabelonÅbner i nyt vindue, du kan tage udgangspunkt i. 

Ved at bruge en budgetskabelon gør du budgetplanlægningen langt nemmere, og du er sikker på, at du ikke overser en udgift. 

I budgetskabelonen har vi samlet diverse mulige budgetposter din husstand kan have, så alt medregnes, hvilket sikrer, at du får et præcist indblik i dit månedlige rådighedsbeløb. 

Sådan lægger du et budget

Når du skal i gang med at lave et budget, er det en god ide at afsætte rigeligt med tid. Samtidig skal du gerne have adgang til dine bankoplysninger, så du kan finde de udgifter, du har i løbet af et år. 

Her kan du fx bruge Mobilbank, Netbank eller Nordea Wallet, hvor du nemt får adgang til at se dine indkomster og udgifter samt dit forbrug på både måneds- og årsbasis. 

I mobilbanken kan du under fanen ’Indblik’ se, hvor meget du bruger på forskellige kategorier, fx dagligvareindkøb og transport. Under ’Indstillinger ’ kan du opsætte budgetter for de forskellige kategorier og få vist, hvor meget af dit afsatte beløb, du har brugt indtil videre. For at kunne bruge ’Indblik’ skal du give samtykke til, at vi må bruge dine betalingstransaktioner – det bliver du automatisk bedt om, første gang du bruger ’Indblik’.

Når du skal lave et budget, skal du have et indblik i, hvilke samlede indkomster og udgifter du har. For at få det meste ud af dit budget, er det vigtigt, at alle poster indgår i budgetskemaet. 

Indtægter i budgettet

Dine indtægter dækker over fx lønindkomst, SU, udbetaling fra a-kasse og offentlige ydelser. Det gælder også bidrag, du kan modtage som en del af din eventuelle pensionsordning eller børnebidrag. 

Du skal altid tage udgangspunkt i din nuværende økonomi, når du udfylder budgetskemaet. Også selvom du har mulighed for at modtage en bonus, stige i løn eller på andre måder få en øget indkomst senere.

Udgifter i budgettet

Når du har indtastet dine indtægter, skal du nu kigge på dine udgifter. Du skal være opmærksom på, at ikke alle udgifter kommer månedsvis. Derfor skal du gerne kigge på dine samlede udgifter over et helt år.

Dine udgifter kan inddeles i 4 poster

 • 1. Faste udgifter

  Dækker fx udgifter til husleje, forsikring, a-kasse og fagforening.

 • 2. Variable udgifter

  Er fx udgifter til mad, cafebesøg, tandlæge, gaver og frisør.

 • 3. Sæson-betonede udgifter

  Er fx udgifter til sommer- og vinterferie og julegaver.

 • Money bag icon

  4. Uforudsete udgifter

  Kan bl.a. være en uventet tandlægeregning, eller en ekstra elregning.

Start med de faste udgifter

De faste udgifter kan både være månedlige, kvartalsmæssige, halvårlige og årlige. 

Når du skal udfylde budgetskabelonen, skal hele årets udgifter fordeles ligeligt på alle årets måneder. På den måde kan du undgå, at nogle måneder bliver mere udgiftstunge end andre, og du har i stedet et fast månedligt beløb, der skal dække dine faste udgifter, uanset hvornår på året de falder. 

 • Udgifter i kvartalet
  Det kan fx være el-, vand- eller gasregninger, der skal betales hver 3. måned. 
 • Udgifter pr. halvår
  En halvårlig udgift kan fx være ejerafgift på bil.
 • Årlig udgift
  En årlig udgift kan fx være betaling af dine forsikringer. 

Hvis du har gæld, fx et boliglån, skal du huske også at inkludere det månedlige afdrag på gælden samt renter. 

Variable udgifter

De variable udgifter kan dække alt fra tøj og cafebesøg til betaling af tandlægebesøg og frisør. 

Når du skal fastsætte de variable udgifter, er det en fordel at kigge på din kontooversigt i Wallet, der inddeler dit forbrug i forskellige kategorier – hver måned og over et år. Du kan også bruge fanen ’Indblik’ i mobilbanken.

Når du lægger et budget, vil du hurtigt få et indblik i dine forbrugsvaner, og det kan måske blive synligt, om du kan spare på nogle af posterne.  

Sæsonbetonede udgifter

Julegaver kommer hvert år, og det kan ofte være en dyr post i budgettet. Det samme gør sommer- og vinterferier, hvor vi gerne vil have økonomisk råderum til fx at rejse. 

Derfor kan det være en fordel at have de poster med i budgetskemaet, så du er sikker på, at pengene rækker, når det bliver aktuelt. 

Det kan være, at det giver mening at oprette en opsparing, hvor du kan sætte penge til side til sæsonbetonede poster. Du kan fx oprette en opsparingskonto eller en Fastrentekonto, hvor du får en attraktiv rente. 

Overhold budgettet med en Budgetkonto

En af de bedste måder, du kan overholde dit budget, er ved at oprette en budgetkonto.

En budgetkonto er en særskilt konto, hvor du hver måned overfører det beløb, der svarer til dine faste udgifter hver måned. Her kan du tilmelde dine regninger til Betalingsservice, så alle dine regninger betales, uden at du skal gøre noget.

Når du opretter en budgetkonto, vil du som minimum få to konti. Du vil have en konto, hvor din månedsløn kommer ind, og du vil have en budgetkonto, hvor der automatisk overføres et beløb, der svarer til dine månedlige udgifter.

Hold øje med dit forbrug

I hverdagen er det nemt at glemme sin privatøkonomi. De fleste betalinger og overførsler sker digitalt eller med kort, og vi konfronteres derfor sjældent med vores forbrug.

Hvis du gerne vil overholde dit budget, er det derfor en god ide aktivt at holde øje med dine kontobevægelser.

Ved løbende at tjekke din konto, kan du holde godt øje med dit forbrug og sikre, at dit rådighedsbeløb ikke svinder for hurtigt ind.

Og her kan du gøre brug af Nordeas digitale services og apps.

Få hjælp til at overholde dit budget med digitale værktøjer

Nordea råder over en række smarte digitale værktøjer og apps, der kan hjælpe dig med løbende at få overblik over din privatøkonomi i dagligdagen.

Hvis du gerne vil have et godt hold på din økonomi, er der især 3 digitale værktøjer, der er gode at have ved hånden

 1. Netbank
  Få det totale overblik over din økonomi i Netbank
 2. Mobilbank
  Med mobilbanken kan du gå i banken, lige når du vil. Her kan du klare en lang række bankforretninger direkte fra mobiltelefonen og holde styr på dit forbrug under ’Indblik’. 
 3. Nordea Wallet
  Hold godt øje med dit forbrug, og se i kategorier, hvad du bruger dine penge på.

Med Nordeas digitale værktøjer, apps og services får du nemmere adgang til din privatøkonomi, og du kan løbende tjekke, at du overholder dit budget.