Chat Åbner i nyt vindue Find os Åbner i nyt vindue

Fortrydelsesret

Du kan fortryde en kreditaftale med Nordea Danmark, filial af Nordea Bank Apb, Finland (”banken”) efter kreditaftalelovens paragraf 19. 

Fortrydelsesfristen 

Fortrydelsesfristen er 14 kalenderdage. 

Fristen regnes fra den dag, du har indgået kreditaftalen, hvis du har modtaget de oplysninger om fortrydelsesretten, du har krav på. Ellers løber fristen fra det tidspunkt, hvor du modtager oplysninger om fortrydelsesretten. 

Oplysningerne kan du modtage på papir eller andet varigt medium - fx i Netbank, Konto-kik eller e-mail. 

Hvis du fx indgår en kreditaftale med banken mandag, den 1. og også har fået oplysningerne, har du frist til og med mandag, den 15. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til den følgende hverdag. 

Situationer hvor der ikke er fortrydelsesret 

Fortrydelsesretten gælder dog ikke: 

1) aftaler om lån med pant i fast ejendom, der ydes på baggrund af obligationsudstedelse

2) kassekreditter, som skal betales tilbage på anfordring eller inden 3 måneder                             

3) kreditaftaler, som skal betales tilbage inden 3 måneder, som er forbundet med ubetydelige omkostninger

4) kreditaftaler, hvor der er aftalt henstand i forbindelse med misligholdelse i en forventning om at afværge en retssag.

Hvordan fortryder du?

Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal du give banken besked om, at du har fortrudt aftalen. Du skal give banken besked skriftligt – fx pr. brev eller elektronisk post - og du skal blot sende beskeden inden fristens udløb. 

Du kan sende din besked om, at du har fortrudt aftalen til din afdeling eller på e-mail via Netbank. 

Hvad koster det at fortryde?

Hvis du ønsker at fortryde en kreditaftale, skal du betale kreditbeløbet og den aftalte rente, som er påløbet fra den dag, du udnyttede kreditaftalen og til den dag, banken modtager din betaling. 

Det er en betingelse, at kreditbeløbet med tillæg af renter betales til banken senest 30 kalenderdage efter, at du har givet banken besked om, at du ønsker at fortryde aftalen. 

Herudover skal du betale for de eventuelle omkostninger, som er betalt til offentlige myndigheder, og som ikke kan refunderes, fx tinglysningsomkostninger. 

Generel oplysningspligt efter forbrugeraftaleloven

Den Europæiske Centralbank (ECB)
Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Tyskland
Tlf.: +49 69 1344 0

Finansinspektionen
Snellmannsgatan 6, PB 103, 00101 Helsinki
E-mail: Registry@fiva.fi   
Tlf.: +358 9 183 5339

Banken er tillige som følge af dansk lovgivning underlagt tilsyn af: 

Finanstilsynet (FT nr. 2222)
Århusgade 110, 2100 København Ø
E-mail: Finanstilsynet@ftnet.dk
Tlf: +45 33 55 82 82 

Dækning af indskydere og investorer 

Banken er som dansk filial af Nordea Bank Abp, Finland, tilsluttet de finske indskyder- og investorgarantiordninger. Du vil derfor primært være dækket under disse ordninger.

Som supplement til de finske indskyder- og investorgarantiordninger har banken tilsluttet sig Garantiformuen, www.fs.dkÅbner i nyt vindue der i visse tilfælde yder en bedre dækning. 

Der kan være tidsfrister, for anmeldelse overfor indskyder- og investorgarantiordningerne, som skal overholdes. Kunden vil modtage information herom, såfremt det måtte blive aktuelt. 

For yderligere information se nordea.dk/indskydergaranti.