Nordea Prioritet Boligkøb

Nordea Prioritet, Boligkøb er et banklån med variabel rente til finansiering af den sidste del af din helårs- eller fritidsbolig. Vi yder som hovedregel lånet op til 95 pct. af din boligs værdi ved køb. Lånet kan også benyttes ved belåning af friværdi i boligen i kombination med et realkreditlån.

Hør mere om Nordea Prioritet Boligkøb

Udfyld felterne og bliv ringet op af en af vores rådgivere inden 2 hverdage for at høre mere om Nordea Prioritet Boligkøb.  

 
Vi har brug for dit cpr-nummer for at kunne finde dig i vores system. Vi behandler dine oplysninger fortroligt og deler dem ikke med andre.
 
Vi bruger kun din e-mail, hvis vi ikke kan få fat i dig på telefonen. Vi gemmer ikke din e-mail og deler den ikke med andre.
Om Nordea Prioritet Boligkøb Fakta Priser Vilkår Om Nordea Prioritet Boligkøb

Nordea Prioritet, Boligkøb sikrer dig en lav rente og økonomisk fleksibilitet på lån i din ejendom. Du kan låne mere end 80 pct. af boligens værdi (75 pct. for fritidshuse), når du også har lån i Nordea Kredit.

  • Få samme rente på dit indlån, som du betaler på udlån. Udnyt muligheden for at spare op til udlånsrente til at gøre dine renteudgifter mindre.
  • Samme rentesats på indlån og lån.
  • Mulighed for at låne op til 95 pct. af dit boligkøb samt omkostninger forbundet med låneoptagelse i Nordea Kredit og Nordea. 
  • Mulighed for i en periode kun at betale renter på lånet.
Fakta

Nordea Prioritet, Boligkøb er et banklån med variabel rente, som ydes i helårsbolig, fritidshuse eller grunde efter foranstående lån i Nordea Kredit og Nordea.

En bolig finansieres typisk med et realkreditlån på op til 80 pct. af købesummen, et banklån på op til 15 pct. og de sidste 5 pct. betales kontant. Udgifter til advokat, tinglysning af skøde, flytning og istandsættelse betales enten kontant eller ved optagelse af et dyrere lån.

Nordea Prioritet, Boligkøb lægges efter et realkreditlån i Nordea Kredit, og tilsammen dækker de to lån 95 pct. af købesummen til boligkøbet. Omkostninger til Nordea Kredit og Nordea kan medfinansieres i Nordea Prioritet, Boligkøb. 

Nordea Prioritet, Boligkøb består af et lån og en indlånskonto (Grundkonto). Ved oprettelse af lånet overføres hele beløbet til indlånskontoen. Det specielle er, at du får det samme i rente på dit indlån, som du betaler for lånet. Du betaler så reelt kun for det, du bruger. Så hvis du fx låner 300.000 kr. og lader dem stå på indlånskontoen, koster det dig reelt ikke noget, så længe der er balance mellem lånet og dit indestående.

Når du hæver af indlånskontoen, betaler du kun rente af forskellen mellem indlåns- og udlånssaldoen. Og du kan til enhver tid indbetale det hævede beløb helt eller delvist og minimere din renteudgift.

Hvis du sætter mere ind på indlånskontoen, end du skylder på lånet, forrentes det overskydende beløb med samme rente som Nordeas Grundkonto.

Du kan bruge indlånskontoen som lønkonto, og du kan få dankort og overføre penge via Netbank og Betalingsservice, ligesom du kan med en almindelig lønkonto. Fordelen ved at bruge kontoen som lønkonto er, at dine løbende lønindbetalinger reducerer forskellen mellem ind- og udlån og giver dig en lavere renteudgift.

FordeleUlemper
Få samme rente på dit indlån, som du betaler for lånetNordea Prioritet, Boligkøb har variabel rente
Betal reelt kun for det, du bruger. Fx lønindbetaling eller opsparing reducerer forskellen mellem ind- og udlån, og giver dig lavere renteudgifterSaldo på indlånskonto indgår i opgørelse af evt. modregning i offentlig tillægsydelser, som fx helbreds- eller varmetillæg

Mulighed for at låne op til 95 pct. af dit boligkøb, samt omkostninger forbundet med låneoptagelse i Nordea Kredit og Nordea. 

Mulighed for i en periode kun at betale renter. Afdragene kan du vente med at betale til om 10 år

Stor økonomisk fleksibilitet - Indbetal din opsparing og hæv den, hvis du får brug for pengene og spar renteudgifter i mellemtiden.

Nordea Prioritet Boligkøb kan have en løbetid på op til 30 år.

Der er mulighed for kun at betale renter i en periode. Afdragene kan vente med at blive betalt til om 10 år.

Som udgangspunkt gives der kun afdragsfrihed på 80-95 pct. belåning, hvis der afvikles på 0-80 pct. af belåningen (helårsbolig).

Nordea Prioritet, Boligkøb kan være med eller uden afvikling. Ydelsen på lånet bliver hævet på din Grundkonto. 

Uanset om du betaler lånet tilbage løbende eller kun betaler renter, kan du til enhver tid sætte penge ind på Grundkontoen, og på den måde betale lånet helt eller delvist tilbage. Derved minimerer du samtidig dine renteudgifter.

Lånet løbetid kan maksimalt være 30 år. Lånet kan være afdragsfrit i op til 10 år, hvis den samlede belåning er under 80 pct. for helårsboliger og 60 pct. for fritidsboliger.

Ønskes afdragsfrihed, vil pantebrevet være med afdragsfrihed i 30 år. Pantebrevet giver derved størst mulige fleksibilitet. Men i aftalen er der aftalt, at vi kan kræve afvikling på lånet startet maksimalt 10 år efter udbetaling.

Når afvikling starter, skal afviklingen ske, så lånets samlede løbetid ikke overstiger 30 års løbetid fra udbetalingstidspunktet. Ved en afdragsfri periode på 5 år, skal lånet afvikles over maksimalt 25 år.

Lånet kan til enhver tid indfries til kurs 100.

Karakteristika ved fast og variabel rente:

Fast rente
Variabel rente
Renten er fast i låneperioden
Renten kan variere i låneperioden
Renten er ofte højere end en variabel renteRenten er ofte lavere end en fast rente

Efter bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter er Nordea Prioritet Boligkøb kategoriseret som gult.

Læs mere om risikoklassificering af visse udlånsprodukter på risikoklassificering

Hvis der ikke betales renter eller afdrag til tiden kan banken forlange lånet indfriet. Misligholdelse af lånet kan føre til tvangsrealisation af den stillede sikkerhed.

Priser
Renter for Nordea Prioritet Boligkøb
SpecifikationVariabel Rente
Indlånsrente6,45 %
Udlånsrente6,45 %
Etableringsomkostninger for Nordea Prioritet Boligkøb
SpecifikationPris
Dokumentomkostninger3.880,00 kr.
Vurderingsgebyr1.680,00 kr.

Dertil kommer omkostninger til det offentlige for tinglysning og evt. til vurdering af ejendommen.

Eksempel på omkostninger ved en Nordea Prioritet Boligkøb, hvor der stilles sikkerhed for lånet i 0-100 % af ejendommens værdi.
Ved et lån med variabel rente og annuitetsafvikling, hvor hovedstolen er 500.000 kr. vil der efter stiftelsesomkostninger blive udbetalt 486.960 kr.. Stiftelsesomkostningerne udgør 13.040 kr. hvoraf 9.160 kr. er tinglysningsafgift. Med den nuværende variable debitorrente på 6,61 %, og en løbetid på 30 år er ÅOP 6,8 % forudsat at der betales 9.449 kr. i rente og afdrag pr. kvartal. Det samlede beløb, der skal betales tilbage vil være 1.133.252 kr., hvoraf de samlede omkostninger udgør 633.252 kr.

Eksempel på omkostninger ved en Nordea Prioritet Boligkøb, hvor der stilles sikkerhed for lånet i 0-100 % af ejendommens værdi.
Ved et lån med variabel rente og annuitetsafvikling, hvor hovedstolen er 500.000 kr. vil der efter stiftelsesomkostninger blive udbetalt 486.960 kr.. Stiftelsesomkostningerne udgør 13.040 kr. hvoraf 9.160 kr. er tinglysningsafgift. Med den nuværende variable debitorrente på 6,61 %, og en løbetid på 20 år er ÅOP 6,9 % forudsat at der betales 11.169 kr. i rente og afdrag pr. kvartal. Det samlede beløb, der skal betales tilbage vil være 893.221 kr., hvoraf de samlede omkostninger udgør 393.221 kr.
Renter for Nordea Prioritet Boligkøb
SpecifikationVariabel Rente
Indlånsrente7,45 %
Udlånsrente7,45 %
Etableringsomkostninger for Nordea Prioritet Boligkøb
SpecifikationPris
Dokumentomkostninger3.880,00 kr.
Vurderingsgebyr1.680,00 kr.

Dertil kommer omkostninger til det offentlige for tinglysning og evt. til vurdering af ejendommen.

Eksempel på omkostninger ved en Nordea Prioritet Boligkøb, hvor der stilles sikkerhed for lånet i 0-100 % af ejendommens værdi.
Ved et lån med variabel rente og annuitetsafvikling, hvor hovedstolen er 500.000 kr. vil der efter stiftelsesomkostninger blive udbetalt 486.960 kr.. Stiftelsesomkostningerne udgør 13.040 kr. hvoraf 9.160 kr. er tinglysningsafgift. Med den nuværende variable debitorrente på 7,66 %, og en løbetid på 30 år er ÅOP 7,9 % forudsat at der betales 10.455 kr. i rente og afdrag pr. kvartal. Det samlede beløb, der skal betales tilbage vil være 1.253.679 kr., hvoraf de samlede omkostninger udgør 753.678 kr.

Eksempel på omkostninger ved en Nordea Prioritet Boligkøb, hvor der stilles sikkerhed for lånet i 0-100 % af ejendommens værdi.
Ved et lån med variabel rente og annuitetsafvikling, hvor hovedstolen er 500.000 kr. vil der efter stiftelsesomkostninger blive udbetalt 486.960 kr.. Stiftelsesomkostningerne udgør 13.040 kr. hvoraf 9.160 kr. er tinglysningsafgift. Med den nuværende variable debitorrente på 7,66 %, og en løbetid på 20 år er ÅOP 8,0 % forudsat at der betales 12.070 kr. i rente og afdrag pr. kvartal. Det samlede beløb, der skal betales tilbage vil være 965.262 kr., hvoraf de samlede omkostninger udgør 465.262 kr.
Renter for Nordea Prioritet Boligkøb
SpecifikationVariabel Rente
Indlånsrente9,45 %
Udlånsrente9,45 %
Etableringsomkostninger for Nordea Prioritet Boligkøb
SpecifikationPris
Dokumentomkostninger3.880,00 kr.
Vurderingsgebyr1.680,00 kr.

Dertil kommer omkostninger til det offentlige for tinglysning og evt. til vurdering af ejendommen.

Eksempel på omkostninger ved en Nordea Prioritet Boligkøb, hvor der stilles sikkerhed for lånet i 0-100 % af ejendommens værdi.
Ved et lån med variabel rente og annuitetsafvikling, hvor hovedstolen er 500.000 kr. vil der efter stiftelsesomkostninger blive udbetalt 486.960 kr.. Stiftelsesomkostningerne udgør 13.040 kr. hvoraf 9.160 kr. er tinglysningsafgift. Med den nuværende variable debitorrente på 9,79 %, og en løbetid på 30 år er ÅOP 10,1 % forudsat at der betales 12.576 kr. i rente og afdrag pr. kvartal. Det samlede beløb, der skal betales tilbage vil være 1.507.217 kr., hvoraf de samlede omkostninger udgør 1.007.217 kr.

Eksempel på omkostninger ved en Nordea Prioritet Boligkøb, hvor der stilles sikkerhed for lånet i 0-100 % af ejendommens værdi.
Ved et lån med variabel rente og annuitetsafvikling, hvor hovedstolen er 500.000 kr. vil der efter stiftelsesomkostninger blive udbetalt 486.960 kr.. Stiftelsesomkostningerne udgør 13.040 kr. hvoraf 9.160 kr. er tinglysningsafgift. Med den nuværende variable debitorrente på 9,79 %, og en løbetid på 20 år er ÅOP 10,1 % forudsat at der betales 13.970 kr. i rente og afdrag pr. kvartal. Det samlede beløb, der skal betales tilbage vil være 1.116.908 kr., hvoraf de samlede omkostninger udgør 616.908 kr.

Vilkår

Nordea Prioritet, Boligkøb ydes som udgangspunkt ud fra den offentlige vurdering. Er den samlede belåning i boligen over 60 pct. af den offentlige vurdering, skal en mæglervurdering indhentes. Nordea er ansvarlig for indhentning af vurdering.  

Nordea Prioritet, Boligkøb kan som udgangspunkt kun optages, hvis det/de foranstående lån er i Nordea Kredit. 

Til sikkerhed for lånet tager vi pant i boligen i form af et direkte pantebrev. Er ejendommen ejet af flere personer, skal alle personer være ejere af Nordea Prioritet, Boligkøb.

Det er et krav fra Nordeas side, at ejendommen er brandforsikret.

Rentesatsen er variabel og afhænger af din placering i Nordeas Fordelsprogram. Rentesatsen kan ændres af Nordea, jf. Generelle vilkår for privatkunder.

Hør mere om Nordea Prioritet Boligkøb

Udfyld felterne og bliv ringet op af en af vores rådgivere inden 2 hverdage for at høre mere om Nordea Prioritet Boligkøb.  

 
Vi har brug for dit cpr-nummer for at kunne finde dig i vores system. Vi behandler dine oplysninger fortroligt og deler dem ikke med andre.
 
Vi bruger kun din e-mail, hvis vi ikke kan få fat i dig på telefonen. Vi gemmer ikke din e-mail og deler den ikke med andre.