Nye vilkår 2018

Ny lovgivning medfører ændrede vilkår og regler

Som følge af en række lovændringer på hvidvaskområdet og på betalingsområdet, ændrer vi en række af vores vilkår med virkning fra 1. januar 2018. Disse lovændringer er gældende for alle banker i Danmark.

Oversigt over ændringerne

På denne side finder du en oversigt over, hvad dette betyder for dig som privat- eller erhvervskunde. Nederst på siden kan du ligeledes finde de nye vilkår og regler. Dette gælder vores:

• Generelle vilkår for henholdsvis privat- og erhvervskunder.

• Vilkår for betalingskonti til henholdsvis privat- og erhvervskunder.

• Regler for Netbank Privat og Erhverv.

• Kortregler

• En række øvrige vilkår og regler.

Information om ændringer i generelle vilkår

Om Generelle vilkår for erhvervs- og privatkunder:

• Som følge af den nye lovgivning om hvidvask præciseres det i vilkårene, hvordan vi som bank skal indhente, videregive og opbevare oplysninger om vores kunder. Herudover fremgår det, hvordan og hvornår vi har mulighed for at spærre visse services og produkter, hvis vi ikke får de nødvendige oplysninger.

• Som følge af nye fælles europæiske regler om værdipapirhandel præciseres Generelle vilkår for erhvervskunder med hensyn til optagelse af telefonsamtaler og brug af oplysninger til rapportering til myndighederne om værdipapirhandel.

Om Generelle vilkår for privatkunder og Almindelige bestemmelser for lån og kreditter til privatkunder:

• Varslingsperioden ifm. renteforhøjelser for realkreditlignende lån er ændret fra tre måneder til seks måneder. Den samme ændring om varslingsperioden er indført i Almindelige bestemmelser for lån og kreditter til private formål.

Information om ændringer i vilkår og regler vedrørende betalingskonti, samt kort og andre betalingsrelaterede vilkår

Om vilkår og regler på betalings- og kortområdet:

• Reglerne om gennemførelsestid og valør for betalinger gøres uafhængig af, hvilket land betalingerne sendes til og fra. Det betyder bl.a. at betalinger indenfor Europa gennemføres hurtigere end i dag.

• Det bliver muligt at give tredjeparter adgang til betalingskonti for at gennemføre betalinger og bruge kontooplysningsservices.

• Som følge af skærpede sikkerhedskrav bliver det mere sikkert at gennemføre elektroniske betalinger.

• For privatkunder bliver selvrisikoen på 1.100 kr. sat ned til 375 kr.

• Om vilkårsændringerne under dette afsnit skal vi iflg. loven oplyse dig om, at hvis du ikke kan godkende ændringerne, skal du informere os om det, inden de træder i kraft 1. januar 2018. Du har i så fald ret til at opsige dine aftaler og betalingskonti straks og uden omkostninger, inden ændringerne træder i kraft. Kan du godkende ændringerne, skal du ikke foretage dig noget. 

Yderligere information

Du kan læse mere i vilkårene nedenunder eller ringe til os med eventuelle spørgsmål døgnet rundt på 70 33 33 33 hvis du er privatkunde eller på 70 33 44 44 hvis du er erhvervskunde.