Forbehold og forudsætniger

Obligationskurserne er aktuelle optagelseskurser, hvis obligationerne handles i Nordea. Inden eventuel optagelse af lån kan der ske ændringer i kurserne.

Anvendt kurs i lånetilbud, ved udbetaling og refinansiering fratrækkes et kursfradrag til Nordea Kredit - jævnfør prislisten under Priser og vilkår.

Er der "*" (stjerne) ud for kursen betyder det, at Nordea ikke stiller en aktuel kurs i øjeblikket, fx fordi børserne er lukket. Vi viser så den seneste gennemsnitlige kurs alle handler kl. 17. på obligationen.

Bemærk, at kurser på rentetilpasningslån vises ud fra det refinansieringstidspunkt (1. april eller 1. oktober), der er gældende dags dato. Udbetaling i perioden 1. april – 30. september sker i obligationer med udløb 1. april, mens udbetaling i perioden 1. oktober – 31. marts sker i obligationer med udløb 1. oktober.

Kontakt din bankrådgiver eller filial i Nordea, hvis du ønsker et lånetilbud eller aftale nærmere om udbetalingen af dit realkreditlån.

Vi tager forbehold for fejl og mangler i oplysningerne. Samtidig påtager vi os ikke noget ansvar for eventuelle tab, som følge af dispositioner foretaget på baggrund af oplysningerne.