Nordea BoligPuls

Nordea BoligPuls er et boliglån, som er et alternativ til realkreditlån med variabel rente. Med Nordea BoligPuls får du frihed og fleksibilitet, så du løbende kan tilpasse boliglånet til dit liv.

Hvorfor vælge Nordea BoligPuls?

Du kan overveje at vælge Nordea BoligPuls, hvis du er ved at købe hus, optage tillægslån eller overvejer at omlægge lån i din bolig, når:  

  • Du gerne vil have et lån med variabel rente
  • Din økonomi kan bære en stigning i renten og dermed i den samlede låneydelse
  • Det ikke er afgørende for dig, at du kender låneydelsen i hele lånets løbetid

Hvad er Nordea BoligPuls?

Nordea BoligPuls er et banklån med variabel rente, hvor renten tilpasses det aktuelle renteniveau hvert kvartal. 

Renten består af Cibor3* tillagt et individuelt variabelt rentetillæg samt ekstra variabelt rentetillæg, hvis der er indgået aftale om afdragsfrihed. 

Rentefastsættelsen af Cibor3 sker tredje sidste bankdag i marts, juni, september og december. Det individuelle variable rentetillæg påvirkes ikke ved den kvartalsvise rentefastsættelse. 

Det individuelle variable rentetillæg fastsættes på optagelsestidspunktet af lånet. Nordea kan ændre det variable rentetillæg med 6 måneders varsel på baggrund af individuelle forhold eller ved en generel renteændring efter vores Generelle vilkår for Privatkunder samt Almindelige bestemmelser for lån og kreditter til private. Det individuelle variable rentetillæg kan genforhandles efter 10 år.

*CIBOR står for Copenhagen Inter Bank Offered Rate, og er den rentesats, hvor en bank er villig til at udlåne danske kroner for en fastsat periode på fx 3 måneders løbetid til en anden økonomisk solid bank. Danish Financial Benchmark Facility ApS, som er under tilsyn af det danske finanstilsyn, administrerer på nuværende tidspunkt reglerne for fastsættelse af CIBOR og satsen offentliggøres på deres hjemmeside. 

Fordele og ulemper

FordeleUlemper
Renten tilpasses hvert kvartal, hvilket betyder en hurtig tilpasning af låneydelsen ved faldende renterDen fremtidige ydelse er ikke kendt i hele lånets løbetid
Renter og afdrag er forventelig lavere end tilsvarende realkreditlån med fast renteRenteændringer påvirker låneydelsen. Renten tilpasses hvert kvartal, og ved stigende renter forhøjes ydelsen derfor hurtigt
Lånet kan indfries til kurs 100 når som helst
Afdragsfrihed kan til- og fravælges og kan være op til 10 år

Løbetid

Nordea BoligPuls har som udgangspunkt en løbetid fra 1 til 30 år. 

Afdragsfrihed

Du kan tilpasse lånet ved at vælge afdragsfrihed i op til 10 år mod et ekstra tillæg til renten.  

Tilbagebetaling og indfrielse

Tilbagebetaling

Du kan vælge en Nordea BoligPuls med afvikling eller afdragsfrihed.  

På lån med afvikling betaler du ud over rente også et afdrag på lånet. Størrelsen af afdraget afhænger af din restløbetid og renten på lånet.   

Vælger du afdragsfrihed på din Nordea BoligPuls, skal du være opmærksom på, at du i den afdragsfrie periode ikke betaler af på lånet, men alene renter (Cibor 3, individuelt variabelt rentetillæg samt ekstra variabelt rentetillæg for afdragsfrihed). Det betyder, at de afdrag, du ikke betaler i perioden, skal betales tilbage på et senere tidspunkt. Selvom du med afdragsfrihed vil komme til at sidde billigere her og nu, vil den samlede ydelse i resten af lånets løbetid altså ende med at blive højere, da du har kortere tid til at afvikle lånet.

Efter den afdragsfrie periode tilbagebetaler du lånet som et annuitetslån, indtil lånet er endeligt tilbagebetalt. Størrelsen af afdraget afhænger af din restløbetid og renten på lånet på dette tidspunkt.  

Indfrielse

Du kan når som helst hel- eller delindfrie lånet uden omkostninger. 

Manglende overholdelse af forpligtelser (tilbagebetaling)
Renter og priser
Vilkår

Tilbagebetaling

Du kan vælge en Nordea BoligPuls med afvikling eller afdragsfrihed.  

På lån med afvikling betaler du ud over rente også et afdrag på lånet. Størrelsen af afdraget afhænger af din restløbetid og renten på lånet.   

Vælger du afdragsfrihed på din Nordea BoligPuls, skal du være opmærksom på, at du i den afdragsfrie periode ikke betaler af på lånet, men alene renter (Cibor 3, individuelt variabelt rentetillæg samt ekstra variabelt rentetillæg for afdragsfrihed). Det betyder, at de afdrag, du ikke betaler i perioden, skal betales tilbage på et senere tidspunkt. Selvom du med afdragsfrihed vil komme til at sidde billigere her og nu, vil den samlede ydelse i resten af lånets løbetid altså ende med at blive højere, da du har kortere tid til at afvikle lånet.

Efter den afdragsfrie periode tilbagebetaler du lånet som et annuitetslån, indtil lånet er endeligt tilbagebetalt. Størrelsen af afdraget afhænger af din restløbetid og renten på lånet på dette tidspunkt.  

Indfrielse

Du kan når som helst hel- eller delindfrie lånet uden omkostninger. 

Manglende overholdelse af forpligtelser (tilbagebetaling)

Hvis der ikke betales renter eller afdrag til tiden, kan Nordea forlange lånet indfriet. Misligholdelse af lånet kan føre til tvangsrealisation af den stillede sikkerhed. 

Renter og priser

Renter for Nordea BoligPuls
SpecifikationVariabel rente
Individuel variabel rente – 1. prioritet0,2833 - 1,0833 pct.
Individuel variabel rente – efterstående
(fx. Nordea Kredit som 1. prioritet)
0,5333 - 1,4833 pct.
Individuel variabel rente – efterstående0,7833 – 1,8833 pct.
Variabelt rentetillæg for afdragsfrihed0,3 pct.
Etableringsomkostninger for Nordea BoligPuls
SpecifikationPris
Etableringsgebyr7.000,00 kr.
Til-/fravalg af afdragsfrihed500,00 kr.

Hertil kommer omkostninger til det offentlige for tinglysning.

Laveste rente i spændet - 1. prioritet:

Eksempel på omkostninger ved Nordea BoligPuls, hvor der stilles sikkerhed for lånet indenfor 0-20 pct. af boligens værdi.

Ved et lån med variabel rente og annuitetsafvikling, hvor hovedstolen er 500.000 kr. vil der efter omkostninger samt tinglysningsafgift blive udbetalt 483.970 kr. Tinglysningsafgift udgør 9.030 kr. Med den nuværende debitorrente på 0,28 pct. og en løbetid på 30 år er ÅOP 0,50 pct., forudsat at der betales 4.348 kr. i rente og afdrag pr. kvartal. Det samlede beløb, der skal betales tilbage vil være 521.344 kr., hvoraf de samlede omkostninger udgør 21.344 kr.

Højeste rente i spændet – 1. prioritet:

Eksempel på omkostninger ved Nordea BoligPuls, hvor der stilles sikkerhed for lånet indenfor 0-80 pct. af boligens værdi.

Ved et lån med variabel rente og annuitetsafvikling, hvor hovedstolen er 500.000 kr. vil der efter omkostninger samt tinglysningsafgift blive udbetalt 483.970 kr. Tinglysningsafgift udgør 9.030 kr. Med den nuværende debitorrente på 1,08 pct. og en løbetid på 30 år er ÅOP 1,30 pct., forudsat at der betales 4.886 kr. i rente og afdrag pr. kvartal. Det samlede beløb, der skal betales tilbage vil være 584.489 kr., hvoraf de samlede omkostninger udgør 84.468 kr.   

Laveste rente i spændet - efterstående:

Eksempel på omkostninger ved Nordea BoligPuls, hvor der stilles sikkerhed for lånet indenfor 1-20 pct. af boligens værdi.

Ved et lån med variabel rente og annuitetsafvikling, hvor hovedstolen er 500.000 kr. vil der efter omkostninger samt tinglysningsafgift blive udbetalt 483.970 kr. Tinglysningsafgift udgør 9.030 kr. Med den nuværende debitorrente på 0,78 pct. og en løbetid på 30 år er ÅOP 1,00 pct., forudsat at der betales 4.679 kr. i rente og afdrag pr. kvartal. Det samlede beløb, der skal betales tilbage vil være 560.315 kr., hvoraf de samlede omkostninger udgør 60.314 kr.   

Højeste rente i spændet - efterstående:

Eksempel på omkostninger ved Nordea BoligPuls, hvor der stilles sikkerhed for lånet indenfor 1-80 pct. af boligens værdi.

Ved et lån med variabel rente og annuitetsafvikling, hvor hovedstolen er 500.000 kr. vil der efter omkostninger samt tinglysningsafgift blive udbetalt 483.970 kr. Tinglysningsafgift udgør 9.030 kr. Med den nuværende debitorrente på 1,89 pct. og en løbetid på 30 år er ÅOP 2,10 pct., forudsat at der betales 5.464 kr. i rente og afdrag pr. kvartal. Det samlede beløb, der skal betales tilbage vil være 651.548 kr., hvoraf de samlede omkostninger udgør 151.547 kr.  

Vilkår

Vi skal have et pantebrev på lånets hovedstol. Pantebrevet skal ligge inden for 80 pct. af boligens værdi for helårsboliger og 75 pct. for fritidsboliger, når lånet er med afvikling. Er der aftalt en afdragsfri periode på lånet, kan du maksimalt finansiere op til 60 pct. af fritidsboligens værdi. Resten op til 75 pct. finansieres med afvikling.

Før optagelse af lånet skal din bolig vurderes, hvilket Nordea sørger for i forbindelse med kreditvurderingen. 

Det er et krav fra Nordeas side, at boligen er brandforsikret.

Nordea Danmark, Filial af Nordea Bank Abp, Finland 

Grønjordsvej 10 

2300 København S

Få et lånebevis til bolig

Med et lånebevis ved du, hvor meget du har råd til at købe bolig for.

Ansøg om lånebevis nu