Investering med bæredygtigt fokus

Netop klima- og miljøhensyn er et af de parametre vi har fokus på, når vi screener de selskaber, vi investerer dine penge i. Vi tror nemlig på, at bæredygtighed er vejen frem – også når det kommer til din opsparing. Og vi er ikke bange for at sætte handling bag ordene.

Investering med bæredygtigt fokus – det bedste fra to verdener

For nogle handler investering udelukkende om at maksimere afkastet. For andre betyder det lige så meget, at opsparingen bliver investeret i virksomheder, som opfører sig ordentligt, passer på miljøet og tager samfundsansvar. Med en investering med bæredygtigt fokus får du populært sagt det bedste fra begge verdener. Bæredygtigt fokus og afkast udelukker nemlig ikke hinanden. Tværtimod kan vi se, at bæredygtighed bliver et stadig større konkurrenceparameter for verdens virksomheder. Netop derfor er alle vores fonde screenet for virksomheder og brancher som vi har besluttet ikke at investere i.

Tænk bæredygtighed, når du investerer

Måske er du bekymret for miljøet på grund af forurening, klimaforandringer og smeltende gletsjere. Eller også vil du måske gerne bidrage til bedre arbejdsforhold, lige vilkår og retfærdighed i virksomheder verden over. Vi hjælper dig med at tænke disse værdier ind i din opsparing og investering. 

Som investor i aktier eller investeringsfonde er du faktisk direkte eller indirekte medejer af et eller mange forskellige selskaber. Hver eneste investeringsbeslutning, du tager, kan få stor betydning, især hvis du investerer langsigtet fx i pensionsopsparing eller for den næste generation. Virksomheder med bæredygtige forretningsmodeller og evnen til at udnytte ny teknologi og andre muligheder er bedre rustet til at klare den fremtidige konkurrence og skabe afkast til investorerne.   

Hvordan kan du være sikker på, at en virksomhed, du ønsker at investere i, opfører sig ansvarligt? Måske forurener virksomhedens måde at producere på miljøet, eller måske benytter den sig af børnearbejde på sine fabrikker? Som privatperson kan det være svært at finde den slags oplysninger, men du kan lade vores team af erfarne investeringseksperter hjælpe dig. 

Investering indebærer altid en risiko. Den historiske udvikling er ingen garanti for fremtidige resultater. En investerings værdi stiger og falder i takt med markedsbevægelserne, og der er ingen garanti for, at du som investor får hele din investering tilbage.

Study icon

Nordea Invest Bæredygtig Basis 

Med Nordea Invest Bæredygtig Basis gør vi det nemt at investere med et bæredygtigt fokus, du kan nemlig komme i gang for 100 kr. + omkostninger. 

Nordeas investeringseksperter sørger løbende for at investere bredt i selskaber på tværs af lande og sektorer, så din opsparing får en stor risikospredning.

Nordea Invest klima

Bæredygtig Portefølje 

Bæredygtig Portefølje er til dig, der ønsker fleksibel og professionel pleje af din formue, hvor miljøspørgsmål, sociale forhold og god selskabsledelse fylder endnu mere end normalt. 

Nordeas specialister tilpasser løbende dine investeringer med udgangspunkt i den valgte investeringsprofil og vores afkastforventninger.

Nordea Invest bæredygtighed

Investér med et bæredygtigt fokus

Nordea Invest Stars-familien skiller sig ud ved at investere i virksomheder, der alle udmærker sig i måden, de håndterer muligheder og risici relateret til miljø, menneskerettigheder, arbejdsvilkår og god selskabsledelse. Se hele Nordea Invest Stars-familien i Nordea Investor.

Vi gør opmærksom på, at investering aldrig er uden risiko. Der er risiko for at tabe hele eller dele af det investerede beløb.

Bag enhver investering står en stærk ESG-analyse

Økonomiske nøgletal er vigtige i al kapitalforvaltning. Men i Nordeas porteføljeforvaltning indgår der også spørgsmål om miljø, socialt ansvar og god selskabsledelse i regnestykket – de såkaldte ESG-faktorer.

Derfor har vi et dedikeret team, som udelukkende beskæftiger sig med at analysere de virksomheder, vi investerer i med fokus på miljø, socialt ansvar og god selskabsledelse.

Ups! Tillad Marketing cookies for at se indhold som dette fra Nordea

Bæredygtigt valg – vores mest bæredygtige produkter

Når du sparer op og investerer, kan dine valg påvirke mere end din egen økonomi. Går du op i miljøet, menneskerettigheder eller bedre arbejdsforhold, kan du også prioritere disse værdier, når du sparer op og investerer. 

Ved at vælge et af produkterne inden for Bæredygtigt valg støtter du virksomheder, der driver forretning på en mere bæredygtig måde eller udvikler bæredygtige løsninger. Virksomheder med fokus på bæredygtige forretningsmodeller og processer er bedre rustet til at klare konkurrencen fremover.  Dertil kommer, at investeringer i disse virksomheder kan bidrage til, at andre virksomheder bliver mere bæredygtige. 

Hvad er Bæredygtigt valg?

Bæredygtig valg omfatter vores førende produkter med et bæredygtigt fokus. Her lægges der større vægt på bæredygtighed, og samtidig er der samme kriterier og krav til fx risiko, afkast og omkostninger som for vores andre produkter.  

  • Vi har screenet alle vores fonde, for at sikre at de overholder grundlæggende kriterier for bæredygtighed, men med Bæredygtigt valg går vi et skridt videre. Der gælder specifikke udvælgelseskriterier for hvert enkelt produkt. Nogle vælges fx på baggrund af begrænset eksponering til kulindustrien og et lavt CO2-aftryk. For andre er kriteriet udvikling af løsninger til vedvarende energi.  
  • Bæredygtigt valg indeholder både aktie- og obligationsinvesteringer. 
  • Udvalget består på nuværende tidspunkt fx af vores egne og vores partneres fonde samt Global Basket fra Nordea Life. Der tilføjes løbende nye produkter. 
  • Med produkterne i Bæredygtigt valg kan du opbygge en portefølje med fokus på bæredygtighed og med god risikospredning. Du behøver ikke ændre din foretrukne risikoprofil. Din rådgiver hjælper dig med at vælge en portefølje ud fra din risikoprofil.

Produkterne er nøje udvalgt

Der er endnu ingen branchestandarder for bæredygtighed. Derfor har vi fastlagt vores egne udvælgelseskriterier. Vi bruger vores interne ekspertise sammen med eksterne kvantitative data. 

Vi har en separat proces og et team, der analyserer, udvælger og godkender produkter til Bæredygtigt valg. Først analyserer vi hver enkelt produktudbyder, for at sikre at virksomheden opfylder kriterierne for bæredygtighed. Dernæst gennemgår vi virksomhedens produkter og analyserer dem, for at se om de opfylder vores krav til bæredygtighed.  

Omkostninger og forventet afkast på linje med almindelige produkter

Vi tror på, at med en kombination af finansiel analyse, ESG-analyse og tilstrækkelig spredning i porteføljen behøver investorerne ikke give køb på deres langsigtede afkast, når de investerer i Bæredygtigt valg. 

Vores mål er at opnå afkast på linje med markedet, samtidig med at investeringerne har et bæredygtigt fokus og omkostningerne er på samme niveau. Samtidig er risiciene i forbindelse med miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold (ESG-forhold) mindre.  

Information om bæredygtighed – SFDR

Her kan du se, hvordan Nordea tager hensyn til, og håndterer bæredygtighedsrisici ved investeringsbeslutninger og investeringsrådgivning

Information om bæredygtighed - SFDR