Hvad er lagerbeskatning?

Lagerbeskatning betyder at du betaler skat af dit årlige afkast, uanset om du har solgt din investering eller ej.

Principperne bag lagerbeskatning betyder, at du betaler skat af dine værdistigninger dvs. både udbytter samt realiserede og urealiserede gevinster. Samtidig vil eventuelle tab også kunne trækkes fra i skat efter lagerprincippet.

Sådan fungerer lagerbeskatning

Investerer du gennem fx Aktiesparekonto eller vores digitale investeringsrådgiver Nora, bliver din investering beskattet efter reglerne om lagerbeskatning. Det betyder, at du betaler skat af dit årlige afkast, uanset om du har solgt din investering eller ej.

Dermed adskiller denne form for beskatning sig fra de typiske regler ved beskatning af aktier og investeringsbeviser, hvor man først betaler skat, når man har solgt sine aktier og dermed fået udbetalt en eventuel gevinst. 

Principperne bag lagerbeskatning betyder, at du betaler skat af dine værdistigninger dvs. både udbytter samt realiserede og urealiserede gevinster. Samtidig vil eventuelle tab også kunne trækkes fra i skat efter lagerprincippet. 

Aktiesparekonto og lagerbeskatning

Investerer du gennem Aktiesparekontoen, er det Nordea, der årligt sørger for at beregne din skat af afkastet og foretager skattebetalingen fra kontoen på samme måde, som når du betaler pensionsafkastskat af afkastet på din pensionsopsparing. På Aktiesparekontoen er et tab dog ikke direkte fradragsberettiget, derimod beregnes en negativ skat, der fremføres til modregning i følgende år.

Nora og lagerbeskatning

Investerer du gennem Nora, indberetter Nordea køb og salg samt værdien ved årsskiftet til SKAT, så du behøver ikke selv at gøre noget, da SKAT sørger for, at tallene dukker automatisk op det rigtige sted på din årsopgørelse. Det eneste, du skal gøre, er at godkende opgørelsen. Det er selvfølgelig stadig vigtigt, at du kontrollerer, at tallene i din årsopgørelse er korrekte.

Lagerbeskatning - hvor meget?

Hvor meget du skal betale i skat afhænger både af, hvilken kommune du bor i, og om du er gift. Samtidig er der forskellige skattesatser for forskellige produkter. Aktiesparekonto har eksempelvis en skat på 17 pct., mens skattesatsen på frie midler varierer mellem 25 pct. og 42 pct. afhængig af din bopælskommune og dine øvrige indkomstforhold.

Ups! Tillad Marketing cookies for at se indhold som dette fra Nordea