Opdaterede vilkår og benchmark for Premium- og Private Banking Porteføljer

Vi opdaterer den 1. januar 2022 dokumenterne ”Vilkår for Premium Portefølje” og ”Vilkår for Private Banking Portefølje”. Samtidig ændrer vi i benchmark for begge porteføljer. Hvis du som kunde har spørgsmål til ændringerne, er du velkommen til at tage fat i din rådgiver.

Ændringer i dokumentet ”Vilkår for Premium Portefølje”

Det er navnligt afsnittene ”Investeringsunivers og omkostninger” (tidligere ”Omkostninger”), ”Bankens porteføljepleje” (tidligere ”Bankens porteføljeforvaltning”), ”Indskud og udtræk”, ”Rapportering”, ”Ændringer” og ”US-restriktioner”, der opdateres. 

 • Under ”Investeringsunivers og omkostninger” er det yderligere specificeret, hvilke typer værdipapirer, der kan investeres i, mens honorar for beholdningsændringer udgår, da dette honorar bortfaldt med virkning fra 1. januar 2021.
 • I afsnittet ”Bankens porteføljepleje” er det præciseret, at porteføljeforvaltningen er delvist outsourcet til Nordea Investment Management AB. 
 • I afsnittet ”Indskud og udtræk” er tilføjet i hvilke situationer, der kan være lukket for etablering, indskud, udtræk og opsigelse af aftalen.
 • I afsnittet ”Rapportering” er medie samt indholdet af rapporteringen præciseret. 
 • Af afsnittet ”Ændringer” fremgår det nu, at ændringsmeddelelser kan sendes via samme informationskanal som den, der benyttes til den løbende rapportering. 
 • I afsnittet ”US-restriktioner” er tilføjet de gældende restriktioner for erhvervskunder, der har forbindelse til USA.

Desuden har vi foretaget en række sproglige og redaktionelle ændringer.

Se de nye vilkår for Premium Portefølje her (pdf, 172 KB)Åbner i nyt vindue.

Ændringer i dokumentet ”Vilkår for Private Banking Portefølje”

Det er navnligt afsnittene ”Investeringsunivers og omkostninger” (tidligere ”Omkostninger”), ”Bankens porteføljepleje” (tidligere ”Bankens porteføljeforvaltning”), ”Etablering”, ”Opsigelse”, ”Indskud og udtræk”, ”Rapportering”, ”Ændringer” og ”US-restriktioner”, der opdateres. 

 • Under ”Investeringsunivers og omkostninger” er det yderligere specificeret, hvilke typer værdipapirer, der kan investeres i, mens honorar for beholdningsændringer udgår, da dette honorar bortfaldt med virkning fra 1. januar 2021.
 • I afsnittet ”Bankens porteføljepleje” er det præciseret, at porteføljeforvaltningen er delvist outsourcet til Nordea Investment Management AB. 
 • I afsnittet ”Etablering” nedsættes minimumsindskuddet til 50.000 kr. pr. aftalenummer. Og afledt heraf opdateres afsnittet ”Opsigelse” således at Banken kan opsige et aftalenummer, såfremt den samlede værdi af tilhørende konto og depot falder til under 40.000 kr. 
 • I afsnittet ”Indskud og udtræk” er tilføjet i hvilke situationer, der kan være lukket for etablering, indskud, udtræk og opsigelse af aftalen.
 • I afsnittet ”Rapportering” er medie samt indholdet af rapporteringen præciseret. 
 • Af afsnittet ”Ændringer” fremgår det nu, at ændringsmeddelelser kan sendes via samme informationskanal som den, der benyttes til den løbende rapportering. 
 • I afsnittet ”US-restriktioner” er tilføjet de gældende restriktioner for erhvervskunder, der har forbindelse til USA.

Desuden har vi foretaget en række sproglige og redaktionelle ændringer.

Se de nye vilkår for Private Banking Portefølje her (pdf, 176 KB)Åbner i nyt vindue.

Ændring af benchmark for Premium Portefølje og Private Banking Portefølje 

Vi ændrer benchmark for Premium Portefølje og Private Banking Portefølje som følge af en lovændring, der introducerer beskatning af udbytter fra danske aktier i en eller flere af de investeringsfonde, der indgår i porteføljerne.

Benchmark er den standard, som vi måler porteføljens udvikling op mod, og det bruges til at sammenligne udviklingen i porteføljerne med markedets udvikling. 

Den nye lov betyder, at der med effekt fra 1. januar 2022 skal svares skat på 15 % af udbytter fra danske aktier i danske investeringsfonde.

Vi ændrer som følge heraf benchmark-komponenten OMX Copenhagen Cap fra et gross index (GI), hvor udbytter fra danske aktier ikke er fratrukket skat, til et net indeks (NI), hvor udbytter fra danske aktier er fratrukket skat. Ændringen sikrer et bedre sammenligningsgrundlag mellem benchmark og den enkelte portefølje. Fordelingen mellem benchmark-komponenterne ændres ikke.

Ændringen af benchmark træder i kraft den 1. januar 2022. Den har ikke indflydelse på din overordnede investeringsprofil eller risiko, og du behøver ikke foretage dig noget i forhold til ændringen. 

Nye benchmark for investeringsprofilerne i Premium Portefølje og Private Banking Portefølje fra 1. januar 2022, opgjort i procent (afrundet til to decimaler):

Indekskomponenter/Investeringsprofiler                              Stabil*ModeratBalanceretVækstOffensiv

MSCI World Index (NDR) 
(aktier i udviklede lande, inkl. nettoudbytte)

11.2522.5037.5052.5067.50

OMX Copenhagen Cap NI (NDR)
(danske aktier, inkl. nettoudbytte)

2.254.507.5010.5013.50

MSCI Emerging Markets Index (NDR)
(aktier i vækstmarkeder, inkl. nettoudbytte)

1.503.005.007.009.00

Nordea DK Government Constant Maturity 3 år 
(danske statsobligationer, varighed 3 år)

41.6311.25

Nordea DK Government Constant Maturity 5 år 
(danske statsobligationer, varighed 5 år)

13.8833.757.754.250.75

Nordea DK Government Constant Maturity 7 år 
(danske statsobligationer, varighed 7 år)

23.2512.752.25
ICE BofA Euro Corporate Index, hedged DKK          
(EU virksomhedsobligationer, investment grade)
8.547.045.033.021.01
Bloomberg Barclays US Credit Bond Index, hedged DKK
(US virksomhedsobligationer, investment grade)
8.547.045.033.021.01
JP Morgan EMBI Global, hedged DKK
(emerging markets statsobligationer, højrente)
2.812.311.650.990.33

ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index, hedged DKK
(EU virksomhedsobligationer, high yield) 

2.812.311.650.990.33

ICE BofA US High Yield Index, hedged DKK
(US virksomhedsobligationer, high yield)

2.812.311.650.990.33
HFRX Global Hedge Fund EUR Index 
(globale hedge fund strategier)
4.004.004.004.004.00

* Stabil er kun tilgængelig for Private Banking-kunder.

Du kan finde en beskrivelse af de indekskomponenter, som indgår i disse benchmark på nordea.dk/benchmarkindeks