Chat Åbner i nyt vindue Find os Åbner i nyt vindue
Woman wearing headset.

Ofte stillede spørgsmål om den årlige opgørelse over investeringsomkostninger

Nedenfor kan du læse svarene på en række spørgsmål om indholdet af den årlige opgørelse over investeringsomkostninger. Du kan læse mere om, hvordan vi arbejder med beskyttelse af dig som investor og større gennemsigtighed på investeringsområdet

Ofte stillede spørgsmål

Hvor kommer tallene i opgørelsen fra?

Hvis du har investeret i investeringsfonde, kommer tallene vedrørende produktomkostninger fra investeringsfondene, og hvis du har investeret i strukturerede produkter (fx strukturerede obligationer og certifikater), kommer disse tal fra udstederen af de strukturerede produkter. Herudover kommer tallene vedrørende serviceomkostninger fra Nordeas systemer - dvs. kurtager, gebyrer, honorarer og andre omkostninger, der relaterer sig til dine investeringer, og som er trukket på dine konti. 

Hvilken type omkostninger er medtaget?

Opgørelsen medtager alle omkostninger i det foregående år i forbindelse med dine investeringer. Bankkonti er ikke medtaget, og for privatkunder gælder også, at pensionsopsparinger placeret i puljer eller i pensionsselskabet Velliv ikke er inkluderet. Dog er investeringer via Livrente+Invest med.

Opgørelsen viser serviceomkostninger for ydelser leveret af Nordea, fx kurtage ved køb og salg af værdipapirer og depotgebyrer. Samtidig vises produktomkostninger, fx formidlingsprovision og forvaltningshonorarer i investeringsfonde.

Hvordan er omkostningerne beregnet?

Omkostninger er opgjort på hvert enkelt værdipapir og er herefter lagt sammen i opgørelsen. Produktomkostninger kommer fra investeringsfonde og udstedere af strukturerede produkter, mens serviceomkostninger hentes via Nordeas systemer. 

Hvad dækker “Gennemsnitligt investerede beløb”?

Værdien af investeringerne er beregnet dagligt ud fra lukkekursen og omregnet til DKK, hvorefter det gennemsnitlige investerede beløb er beregnet. Hvis det samme værdipapir købes og sælges samme dag, så beholdningen er nul ved dagens slutning, vil omkostninger for både købet og salget være med i opgørelsen. Men da beholdningen er nul ved dagens slutning, er de værdipapirer, der var i beholdningen i løbet af dagen, ikke taget med i det gennemsnitlige investerede beløb i opgørelsen.

Jeg har et fællesdepot med min ægtefælle - hvordan får vi opgørelsen?

Kunder med fællesrapporter modtager opgørelsen med posten. Hvis I også har investeringer hver for sig, finder I jeres personlige opgørelser i jeres netbank.

Hvad er formidlingsprovision?

Formidlingsprovision er en betaling, som Nordea modtager fra samarbejdspartnere for at distribuere og rådgive om deres investeringsfonde.  

Er derivater med i opgørelsen?

Kunder, der har handlet med derivater, vil får en udvidet opgørelse, som omfatter derivater.

Hvad får jeg fra banken for de omkostninger, jeg betaler?

Det afhænger af de services, du benytter dig af, og hvilken type kunde, du er. Du kan læse mere om nogle af vores forskellige tilbud via boksene nedenfor. Har du spørgsmål til din konkrete investering og opsparing, kan du altid tage fat i din rådgiver.