Børnebørnskonto

Ønsker du at give dit barn eller barnebarn en god start på voksenlivet om 10, 15 eller 20 år? Måske opsparingen skal bruges til uddannelse, indskud til en lejlighed eller noget helt tredje. Med en Børnebørnskonto gør du det lettere at komme videre.

Giv dine børnebørn ekstra muligheder

Der kan oprettes flere børnebørnskonti til barnet. Andre, som er beslægtet med barnet, kan også oprette en konto til barnet. Der kan oprettes børnebørnskonto til alle under 21 år. Kontoen tilhører barnet, men du bestemmer, hvornår opsparingen kan udbetales. Børnebørnskontoen kan tidligst hæves, når barnet fylder 14 år, og senest ved udgangen af det år, hvor barnet fylder 21 år.  

  • Børnebørnskontoens aftalte løbetid kan ikke forlænges, når aftalen er indgået.
  • Børn under 18 år skal betale skat af renteindtægter fra penge, de har stående på en konto. Beløbet er dog skattefrit, hvis barnets indtægter, inklusive renterne, er mindre end barnets frikort. Stammer renteindtægterne fra penge barnet har fået af sine forældre, beskattes renterne hos forældrene indtil barnet fylder 18 år. Vi indberetter tilskrevne renter på barnets cpr-nr.
  • Ved årets udgang får barnet en kontooversigt med oplysninger om, hvad der står på kontoen, og hvor meget der er tilskrevet i rente.

Hvorfor kan det være en god idé at investere din børnebørns opsparing

Der er flere grunde til, at det kan være en god idé at investere dit barnebarns opsparing fremfor at have den stående på en konto. Blandt andet lav rente og inflation er to gode grunde til at overveje en investering af opsparingen.

Indlånsrenten på børnebørnskonto er lav

Renten på børnebørnskonti er lige nu meget lav. Det betyder, at du måske ikke får det optimale ud af pengene, der står på kontoen. Og derfor kan der være en fordel i at investere opsparingen, så barnet får mere ud af de penge, du sætter til side. 

Inflationen får børnebørnskontoen til at falde i værdi

På grund af prisstigninger i samfundet – den såkaldte inflation - falder kontoen simpelthen i værdi over årene. Det betyder med andre ord, at barnets børnebørnskonto stille og roligt bliver mindre værd. 

Der står stadigvæk de samme penge på kontoen, men deres købekraft vil falde, og barnet vil ikke kunne købe det samme for pengene om 10 år. Det kan derfor være en fordel at investere opsparingen for at få mest ud af pengene. 

Læs mere om Investering af børneopsparing her

Hvis barnet ikke er kunde i Nordea, 

skal du kontakte os, så barnet kan blive oprettet som kunde. 

 

Det nemme overblik

Hvem kan oprette en Børnebørnskonto?                 Børnebørnskonto kan oprettes af personer, som er beslægtet med barnet dvs. forældre, bedsteforældre m.v.
Renten lige nu 

0,75 %

Loft over indbetalinger60.000 kr. om året.
Loft over indestående

Du må max. indskyde 400.000 kr. i alt. Investeringsafkastet kommer oveni.

BindingsperiodeUdbetalingen kan ske fra barnet er 14 til 21 år. Du bestemmer udbetalingstidspunktet
Begrænsninger

Der kan oprettes børnebørnskonto til alle under 21 år.

GarantiIndestående er dækket af GarantiformuenÅbner i nyt vindue.