Børnebørnskonto

Ønsker du at give dit barn eller barnebarn en god start på voksenlivet om 10, 15 eller 20 år? Måske opsparingen skal bruges til uddannelse, indskud til en lejlighed eller noget helt tredje. Med en Børnebørnskonto gør du det lettere at komme videre.

Giv dine børnebørn ekstra muligheder

Der kan oprettes flere børnebørnskonti til barnet. Andre, som er beslægtet med barnet, kan også oprette en konto til barnet. Der kan oprettes børnebørnskonto til alle under 21 år. Kontoen tilhører barnet, men du bestemmer, hvornår opsparingen kan udbetales. Børnebørnskontoen kan tidligst hæves, når barnet fylder 14 år, og senest ved udgangen af det år, hvor barnet fylder 21 år.  

  • Børnebørnskontoens aftalte løbetid kan ikke forlænges, når aftalen er indgået.
  • Børn under 18 år skal betale skat af renteindtægter fra penge, de har stående på en konto. Beløbet er dog skattefrit, hvis barnets indtægter, inklusive renterne, er mindre end barnets frikort. Stammer renteindtægterne fra penge barnet har fået af sine forældre, beskattes renterne hos forældrene indtil barnet fylder 18 år. Vi indberetter tilskrevne renter på barnets cpr-nr.
  • Ved årets udgang får barnet en kontooversigt med oplysninger om, hvad der står på kontoen, og hvor meget der er tilskrevet i rente.

Hvis barnet ikke er kunde i Nordea, 

skal du kontakte os, så barnet kan blive oprettet som kunde. 

Det nemme overblik

Hvem kan oprette en Børnebørnskonto?                 Børnebørnskonto kan oprettes af personer, som er beslægtet med barnet dvs. forældre, bedsteforældre m.v.
Renten lige nu 

1,75 %

Loft over indbetalinger60.000 kr. om året.
Loft over indestående

Du må max. indskyde 400.000 kr. i alt. Investeringsafkastet kommer oveni.

BindingsperiodeUdbetalingen kan ske fra barnet er 14 til 21 år. Du bestemmer udbetalingstidspunktet
Begrænsninger

Der kan oprettes børnebørnskonto til alle under 21 år.

GarantiIndestående er dækket af GarantiformuenÅbner i nyt vindue.