OBS! Børnebørnskonto udfases

Det er kke længere er muligt at oprette en ny børnebørnskonto, da produktet udfases og erstattes af vores nye produkt - Gaveopsparing. 

Klik her for at læse om Gaveopsparing her.

Hvis du allerede har en børnebørnskonto, kan du fortsat se dine vilkår her på siden.

Har du yderligere spørgsmål til din børnebørnskonto, er du selvfølgelig velkommen til at kontakte os. Klik her for at kontakte en rådgiver.

Om børnebørnskonto

Børnebørnskontoen tilhører barnet, men du bestemmer, hvornår opsparingen kan udbetales.

Børnebørnskontoen kan tidligst hæves, når barnet fylder 14 år, og senest ved udgangen af det år, hvor barnet fylder 21 år.  

  • Børnebørnskontoens aftalte løbetid kan ikke forlænges, når aftalen er indgået.
  • Børn under 18 år skal betale skat af renteindtægter fra penge, de har stående på en konto. Beløbet er dog skattefrit, hvis barnets indtægter, inklusive renterne, er mindre end barnets frikort. Stammer renteindtægterne fra penge barnet har fået af sine forældre, beskattes renterne hos forældrene indtil barnet fylder 18 år. Vi indberetter tilskrevne renter på barnets cpr-nr.
  • Ved årets udgang får barnet en kontooversigt med oplysninger om, hvad der står på kontoen, og hvor meget der er tilskrevet i rente.

Det nemme overblik

Hvem kan oprette en Børnebørnskonto?                 

Børnebørnskonto kan oprettes af personer, som er beslægtet med barnet dvs. forældre, bedsteforældre m.v.

Bemærk, at det ikke længere er muligt at oprette en ny børnebørnskonto, da produktet udfases.

Renten lige nu 

1,75 %

Loft over indbetalinger60.000 kr. om året.
Loft over indestående

Du må max. indskyde 400.000 kr. i alt. Investeringsafkastet kommer oveni.

BindingsperiodeUdbetalingen kan ske fra barnet er 14 til 21 år. Du bestemmer udbetalingstidspunktet
Begrænsninger

Der kan oprettes børnebørnskonto til alle under 21 år.

Bemærk, at det ikke længere er muligt at oprette en ny børnebørnskonto, da produktet udfases.

GarantiIndestående er dækket af GarantiformuenÅbner i nyt vindue.