Nye pensionsregler

Der er sket en hel del på pensionsområdet de seneste år. Se vores videoer, hvor vi gennemgår ændringerne på pensionsområdet, og hvad de betyder for dig – alt efter hvor du er i livet.

Der er kommet nye regler om pension, der gør det endnu mere attraktivt at spare op. Samtidig er der ændret i pensionsudbetalingsalderen, som er den alder der bestemmer, hvornår du kan få din pension udbetalt, og grænsen for indbetaling på aldersopsparing er ændret.

Ekstra skattefradrag

Regeringens nye skatteaftale gør det mere attraktivt at spare op til pension, da der er indført et ekstra fradrag for pensionsindbetaling op til 70.000 kr. Det betyder, at dine nuværende indbetalinger vil give et ekstra fradrag og endnu vigtigere, det kan for mange være en fordel at foretage flere indbetalinger på pension.

Desuden bliver grundlaget for beskæftigelsesfradraget udvidet, så det fremover regnes af lønnen, inden der er fratrukket beløb til pensionsopsparing.

Aldersopsparing

I 2017 var loftet på indbetaling til aldersopsparing 29.600 kr. om året. Men fra 1. januar 2018 er loftet afhængigt af, hvor langt tid der er, til du når folkepensionsalderen.

  • Har du 5 år eller mindre til din folkepensionsalder, kan du fra 2018 indbetale op til 46.000 kr. på aldersopsparing. Loftet stiger gradvist til 51.100 kr. i 2023.
  • Har du mere end 5 år til folkepension, kan du indbetale op til 5.100 kr. på aldersopsparing.
  • Vær opmærksom på, at loftet gælder samlet for alle de aldersopsparinger, du har.

Aldersopsparing giver mulighed for at spare op til pension, uden at udbetalingen bliver modregnet i offentlige ydelser (fx folkepensionens pensionstillæg). Så du skal især være opmærksom på din mulighed for at indbetale mere end i dag, hvis du har 5 år eller mindre til din folkepensionsalder.

Pensionsudbetalingsalder – hvornår kan du få din pension udbetalt?

Pensionsudbetalingsalderen ændres til at være 3 år før folkepensionsalderen. Det er 2 år senere end for ordninger oprettet tidligere, hvor reglerne siger 5 år før folkepensionsalderen. Vær opmærksom på, at ændringen kun gælder de pensioner, som oprettes fra den 1. januar 2018. Det er derfor vigtigt, at du er opmærksom på de pensioner, du har oprettet tidligere, hvor du har ret til enten udbetaling ved dit 60. år eller 5 år før din folkepensionsalder. 

Øvrige ændringer – kort fortalt
  • For aldersopsparing og kapitalpension ændres den senest mulige udbetaling fra 15 til 20 år efter din pensionsudbetalingsalder.
  • Den mulige udbetalingsperiode for ratepension forlænges, så det fra 1. januar 2018 er muligt at få en ratepension udbetalt over 10-30 år i stedet for 10-25 år.
Har du spørgsmål?
Du kan kontakte din afdeling eller rådgiver og få hjælp til hvad ændringerne betyder for dig eller hvis du har spørgsmål, kan du altid ringe til Nordea på 70 33 33 33.

Aldersopsparing

En aldersopsparing er interessant for dig, der måske ønsker friheden til at investere i større ting, når du opnår din pensionsalder.

Læs mere om aldersopsparing

Ratepension

En ratepension giver en fast indtægt over en periode, når du går på pension. Du får løbende udbetalinger hver måned - helt frem til 30 år efter, at du har opnået din pensionsudbetalingsalder.

Læs mere om ratepension

Livsvarig livrente

En livsvarig livrente er et trygt supplement til folkepensionen. Med en livsvarig livrente slipper pengene ikke op. Du får udbetalt et fast beløb hver måned, så længe du lever.

Læs mere om livsvarig rente