Pension ved skilsmisse

En skilsmisse kan i nogle tilfælde have indflydelse på din pensionsordning. Det kan også give anledning til at gennemse din nuværende pensionsordning. Få overblikket, og se hvordan det kan påvirke din pension, hvis du bliver skilt.

Deling af pension ved skilsmisse: hvornår er det aktuelt?

Når du bliver gift indgår du automatisk i det, man kalder formuefællesskab. Det betyder, at du og din partner som udgangspunkt skal dele jeres formue, hvis i bliver skilt, medmindre I har aftalt andet. 

Dine egne rimelige pensioner skal dog som udgangspunkt ikke deles ved skilsmisse. Det samme gælder hvis I kun har været gift i en kortere periode, typisk under 5 år. Så skal pensioner heller ikke deles.

Der er reelt aftalefrihed, så I kan lave de aftaler I ønsker, fx ved ægtepagt aftale, at én bestemt pension altid skal deles. 

Urimelige pensioner skal derimod deles ved skilsmisse. Der skelnes altså mellem det der kaldes ”rimelige” og ”ikke rimelige” pensioner. Og det kan have betydning for jeres pensioner, hvis I skal skilles.

Hvad betyder ”rimelig” pension? 

Om en pension er rimelig er en vurderingssag, og det er skifteretten som står for vurderingen. Ved vurderingen indgår blandt andet dit erhverv, din løn og hvordan opsparingsforløbet har været.

En pension anses normalt for at være rimelig, hvis beløbstørrelsen svarer til nogenlunde det samme, som andre med samme job og samme løn indbetaler til sin pension. Alle obligatoriske arbejdsmarkedspensioner og firmapensionsordninger, som indeholder obligatoriske indbetalinger i tråd med ovenstående, betragtes som udgangspunkt som rimelige.

Modsætningsvist kan nævnes pensionsordninger som bærer præg af ekstra-opsparing eller hvis der er rådet over fælles midler, som alene er opsparet til den ene part.

Vurderes jeres pensioner som rimelige kan I beholde hver jeres pensioner ved skilsmisse. Er det omvendt, kan der være tale om en deling af pensionen ved skilmisse. 

Få styr på din pension, hvis du er blevet skilt eller skal skilles

Hvis du står over for en skilsmisse eller er blevet skilt, bør du gennemse og planlægge hvordan din pensionsordning skal se ud for fremtiden efter en eventuel skilsmisse. Det kan blandt andet give anledning til at genoverveje dine indbetalinger til din pensionsordning. 

Du kan få overblik over dine pensionsordninger på pensionsinfo.dk.Åbner i nyt vindue

Book et møde med en af vores rådgivere eller tag et kig på, hvordan du kan beregne, hvad der skal til for at nå dit pensionsmål.

Vi anbefaler, at du tager kontakt til en advokat, hvis du ønsker rådgivning eller mere information omkring reglerne ved en skilsmisse.