Chat Åbner i nyt vindue Find os Åbner i nyt vindue

Negativ rente for privatkunder med indlån over 750.000 kroner

Det kan umiddelbart virke ulogisk, at man skal betale for at have penge stående på en konto, men det er konsekvensen af det historisk lave renteniveau, som har præget den danske økonomi i mange år. 

Vi har frem til 1. februar 2020 friholdt vores privatkunder for disse udgifter, men da renteniveauet forventes at være negativt længe endnu, indførte vi negativ rente på -0,75% på indestående over 750.000 kroner per person. 

Opgørelsen sker på personniveau, hvilket fx betyder, at en husstand bestående af to voksne samlet kan have op til 1,5 million kroner i indlån til 0% i rente.

Renten hæves til -0,6% pr. 1. april

Den seneste udvikling på de finansielle markeder og pres på den danske krone har ført til at Nationalbanken har hævet renten (Indskudsbevisrenten) fra -0,75% til -0,6%. 

Fra 1. april 2020 ændrer vi renten til -0,6% for privatkunder med et samlet indestående over 750.000 kr.

Hvornår trækkes den negative rente?

Den 31. marts hæves der for første gang negative renter for perioden 1. februar til 31 marts. Hele rentebetalingen trækkes på én konto og den indberettes automatisk til Skat, så du skal ikke gøre noget. 

Nederst på siden findes der nogle eksempler, som hjælper til nemmere at forså beregningen.

Ups! Tillad Marketing cookies for at se indhold som dette fra Nordea

Fokus på dine muligheder

Vores bedste råd til dig i denne usædvanlige situation er at drøfte dine muligheder med din rådgiver. Afhængig af dine behov og holdninger er der forskellige alternativer til at have mange kontanter stående på kontoen. 

Måske vil du betale ned på nogle af dine lån, investere, sætte flere penge af til pension, renovere din bolig eller noget helt femte. Alt det er vi naturligvis klar til at tage en dialog med dig om.

Det afgørende er at finde de løsninger, som passer bedst til netop din situation og økonomi. 

Vi har opdateret de generelle vilkår

I de generelle vilkår for privatkunder præciseres det, hvordan renten beregnes og opkræves. Du kan se de nye vilkår her (pdf, 75 KB)Åbner i nyt vindue.

Disse konti tæller med

Helt almindelige konti som du bruger i din hverdag regnes med, når vi opgør det samlede beløb. Det inkluderer fx din lønkonto og opsparingskonto.

Privatkunder med forretnings- eller foreningskonto vil også være omfattet af beregningen af negativ rente. Hvad angår Nordea Prioritet vil vi på nuværende tidspunkt kun medregne den del af dit indestående, der overstiger gælden på det tilknyttede Nordea Prioritet lån.

Har du en fælles konto med fx din ægtefælle, så vil indlånet automatisk blive delt ligeligt – og ”din del” vil blive talt med i dit samlede indlån.

Disse konti er undtaget

Undtaget for negativ rente er Børnebørnskonti, Børneopsparing, fastrente aftaler og indekskontrakter

Vi undtager også forskellige midlertidige konti, som bruges i forbindelse med køb/salg af bolig og konvertering af lån (fx byggekonti, omprioriteringskonto, deponeringskonti, boligskiftkonti mm.). 

Pensionsopsparing er på nuværende tidspunkt undtaget for negativ rente. Ændres dette, vil du naturligvis modtage direkte besked.

Her kan du se tre konkrete eksempler

Samlet indlån 500.000 kr.

Lønkonto kr.25.000
Ferieopsparing kr.75.000
Fælles konto* kr.800.000
Samlet indlån kr.500.000
Indlån over beløbsgrænse kr.0
Negativ rente pr. år (-0,75% x 0 kr.)0
* Fælles konto deles 50/50

Samlet indlån 1.000.000 kr.

Lønkonto kr.25.000
Budgetkonto kr.50.000
Opsparing kr.925.000
Samlet indlån kr.1.000.000
Indlån over beløbsgrænse kr.250.000
Negativ rente pr. år (-0,75% x 250.000 kr.)-1.875

Samlet indlån 2.250.000 kr.

Lønkonto kr.55.000
Budgetkonto kr.75.000
Opsparing kr.2.120.000
Samlet indlån kr2.250.000
Indlån over beløbsgrænse kr.1.500.000
Negativ rente pr. år (-0,75% x 1.500.000 kr.)-11.250 

Spørgsmål og svar

Hvordan beregnes negativ rente?

Du betaler negativ rente på -0,75% af den del af dit samlede indestående, som overstiger 750.000 kr. Renten beregnes på daglig basis af din indestående på de konti, som er omfattet af negativ rente. 

Se hvilke produkter som er omfattet her (pdf, 107 KB)Åbner i nyt vindue

Hvornår trækkes den negative rente på min konto?

Den negative rente betales i slutningen af hvert kvartal. Første gang 31. marts.

Hvilke muligheder har jeg for at undgå at betale negative renter?

Vores bedste råd er at drøfte dine muligheder med din rådgiver, så vi kan tage afsæt i din samlede økonomi, situation og behov.  

Ændringerne træder først i kraft fra 1. februar 2020, så du har god tid til at overveje dine muligheder.

Kan jeg trække udgifterne fra i skat?

Ja, renteudgiften er fradragsberettiget.