Retssag om utilstrækkelige processer og kontroller mod hvidvask i 2015 og årene før

Myndighederne har valgt at tiltale Nordea i en retssag for ikke at have tilstrækkelige processer og kontroller mod hvidvask tilbage i årene før 2015. Vi har tidligere sagt, at vi dengang ikke var gode nok, og at vi forventede at modtage en bøde. Vi er dog ikke enige med myndighederne om vurdering af sagen og de juridiske aspekter. Derfor skal sagen nu behandles i retten. Her kan du læse om hvorfor.

Sagens kerne

Sagen handler om, at Nordea ikke havde tilstrækkelige processer og kontroller mod hvidvask tilbage i 2015 og årene før.

Nordea har tidligere sagt, at vi i dengang kunne have haft bedre kontroller og processer til at bekæmpe hvidvask mere effektivt. Vi har længe forventet at modtage en bøde og har naturligvis sikret en tilstrækkelig hensættelse til dette i vores regnskab, så sagen ikke påvirker vores forretning og aktiviteter.

 

Det er vigtigt at understrege, at sagen ikke påvirker vores kunder.

Sagens forløb

Sagen har været undersøgt af myndighederne i en lang årrække:

  • I juni 2015 undersøgte det danske finanstilsyn, hvorvidt Nordea i Danmark overholdt de gældende hvidvaskregler i perioden 2012-2015. Undersøgelsen viste en række mangler i vores kontroller og systemer, og den medførte påbud om at rette op. I Finanstilsynets undersøgelse blev der ikke nævnt specifikke hvidvaskaktiviteter, ej heller bevidste brud på den gældende lovgivning –  og ingen af Nordeas medarbejdere er eller har været sigtet for at gøre noget forkert.
  • I juni 2016 overgik sagen til daværende SØIK (nu kendt som NSK) i tråd med normal praksis i Danmark. 
  • Vi har gennem alle årene samarbejdet konstruktivt med myndighederne i denne sag.

2024: Sagen skal for retten

I de otte år, der er gået siden sagen overgik til SØIK (NSK), har Nordea været i løbende dialog med myndighederne for at finde en afslutning på sagen. Det har desværre ikke været muligt at blive enige om den juridiske vurdering.

Kernen er, at der er tale om en gammel sag, som i visse tilfælde går mere end ti år tilbage. Vi har tidligere sagt, at vi forventede at modtage en bøde, men vi er ikke enige i myndighedens vurdering af sagen. Bl.a. bør sagen efter vores vurdering afgøres på grundlag af lovgivningen fra den tid, som sagen vedrører - en holdning, som bl.a. understøttes i tre førende advokatkontorers særskilte juridiske vurderinger.

På grund af denne uenighed, skal sagen nu prøves i retten. Du kan læse vores pressemeddelelse her.

Nordea vil ikke acceptere at blive brugt til hvidvask

Nordea er kommet langt siden 2015 og er i dag en langt stærkere bank i vores bestræbelser på at bekæmpe de kriminelle, der vil misbruge banken til eksempelvis hvidvask af penge.

Som bank er vi meget opmærksomme på vores position og ansvar i samfundet. Vi vil ganske enkelt ikke acceptere at blive brugt som platform for finansiel kriminalitet. Vi har derfor investeret 11 milliarder kroner i at bekæmpe finansiel kriminalitet, og vi har i dag 3.400 kolleger dedikeret til kampen mod de kriminelle. Vi har derudover et tæt samarbejde med myndighederne for at stoppe de kriminelle og deres aktiviteter.