Ups! Tillad Marketing cookies for at se indhold som dette fra Nordea

Hvordan får sælger sine penge?
Hvornår modtager jeg lånene fra banken?
Hvad er et pantebrev?
Hvad er et skøde?
Hvad er en tinglysning?
Hvad er en refusionsopgørelse?
Er der fortrydelsesret på et boligkøb?

Hvordan får sælger sine penge?

Udbetaling på boligen 

Udbetalingen er oftest fem procent af boligens kontantpris, og det beløb skal du normalt selv have sparet op. Kort tid efter, du har underskrevet købsaftalen, skal du overføre beløbet til ejendomsmæglerne. Det hjælper vi dig gerne med.

Resten af boligens købesum

Når vi sammen har gennemgået din økonomi, og vi har fået finansieringen af boligkøbet på plads, stiller vi en ”købesumsgaranti” på resten af det, boligen koster. Det er en sikkerhed for sælger om at modtage købssummen på boligen. 


Den dag, du overtager boligen, deponerer vi beløbet i sælgers bank på en deponeringskonto. 

At pengene er deponeret betyder, at de ikke bliver udbetalt til sælger før skødet på din bolig er tinglyst, sælger har indfriet sine lån og refusionsopgørelsen er betalt.

Hvornår modtager jeg lånene fra banken?

Når vi har aftalt valg af finansiering til dit nye boligkøb, gør vi lånedokumenter og pantebreve klar til dig. Du modtager en SMS, når dokumenterne er klar til en digital underskrift. 

Du skal herefter hurtigst muligt underskrive:

 • Lånedokumenter i din Netbank, Mobilbank eller på nordea.dk/minedokumenter
 • Pantebreve i din Netbank, din Mobilbank eller på tinglysning.dk

Hvad er et pantebrev?

Realkredit- og boliglån ydes mod pant i din bolig, som en sikkerhed for de penge, du låner. For at få pant i boligen udstedes en sikkerhed, som kaldes for et pante- og/eller ejerpantebrev.    

Når du har et pantebrev i hus, ejerlejlighed eller sommerhus, betyder det, at du har skrevet under på, at du stiller din bolig som sikkerhed for lånet.

Hvad er et skøde?

Et skøde er et digitalt dokument, der også skal tinglyses i forbindelse med et boligkøb af en ejerbolig. 

Når skødet tinglyses, vil det sige, at det officielt registreres – og det er dermed den endelige bekræftelse på, at du er den nye ejer af den pågældende bolig. 

Hvad er en tinglysning?

Tinglysning betyder i praksis ”officiel godkendelse og registrering”. 

Det kan fx være en godkendelse af, at du har indgået en aftale med dit realkreditinstitut eller bank om et ejerpantebrev til sikkerhed for dit realkredit- og boliglån. Vi i banken står for tinglysningen af dit pantebrev. 

Skødet på din nye bolig skal også tinglyses for at registrere, at du er den officielle ejer af ejendommen (læs mere under Hvad er et skøde?). Du kan få en advokat/jurist eller køberrådgiver til at tinglyse dit skøde – fx kan du få hjælp af TestaViva eller danbolig, som vi samarbejder med.

I Danmark foregår tinglysning af fast ejendom digitalt hos TinglysningsrettenÅbner i nyt vinduevia www.tinglysning.dkÅbner i nyt vindue

Hvad er en refusionsopgørelse?

Refusionsopgørelsen ved sommerhus-, lejlighed- eller huskøb er en opgørelse over de udgifter og indtægter, der er på ejendommen, så de kan fordeles ligeligt mellem køber og sælger. 

En refusionsopgørelse dækker fx udgifter som:

 • ejendomsskat
 • varme- og vandudgifter 
 • udgifter til grundejerforeningen
 • oliebeholdning
 • ejerskifteforsikring

På overtagelsesdagen bliver det gjort op, hvad sælger reelt har haft af forbrug til sammenligning med, hvor meget sælger har betalt forud aconto. 

Hvis der er betalt for meget, skal du betale sælger penge tilbage, hvis aconto-forudbetalingerne er mindre end det faktiske forbrug, skal sælger betale dig ekstra. 

Hvem laver refusionsopgørelsen? 

Det kan både være sælger og køber, der tager ansvaret for at udarbejde refusionsopgørelsen. Hvis der fx er tale om et privat hussalg, og sælger står for udarbejdelsen, er det dog altid en god ide at få din advokat til at gennemgå den, så du er sikker på, at alle udgifter ved huset eller lejligheden er inkluderet og er korrekte. 

I langt de fleste bolighandler udarbejdes refusionopgørelsen dog af købers advokat/jurist eller køberrådgiver – som også laver skødet. 

Refusionsopgørelsen skal være på plads senest 14 dage efter overtagelsen og godkendes af både dig og sælger.

Er der fortrydelsesret på boligkøb?

Når købsaftalen er underskrevet af både dig og sælger, har du som køber altid lovmæssigt mulighed for at fortryde boligkøbet inden for 6 hverdage. Det skal ske skriftligt til sælger eller sælgers ejendomsmægler.  

Du skal dog være opmærksom på, at sælger kan opkræve 1 pct. af boligens købssum, hvis du fortryder handlen. 

Hvis boligkøbet annulleres på baggrund af et bankforbehold eller advokat- eller køberrådgivforbehold, skal du dog ikke betale et gebyr, så længe det sker inden for den frist, du har aftalt med sælger i købsaftalen. 

Hvad skal jeg gøre, når jeg har skrevet under?

Når du har skrevet under på købsaftalen, og den er blevet godkendt af din bank og  advokat/jurist eller køberrådgiver, så har du formelt set købt en bolig. 

Det betyder, at du snart skal flytte, og derfor kan du allerede nu begynde at gøre dig nogle praktiske overvejelser om de ting, der er forbundet med en flytning. 

Du kan blandt andet tænke over, om du skal:

 • flytte din folkeregisteradresse
 • ændre din forskudsopgørelse
 • gennemgå og ændre dine forsikringer
 • skifte læge og tandlæge
 • evt. søge plads i institution og skole
 • bestille flytning
 • lægge nyt budget og evt. ændre overførslen til din budgetkonto, så du er sikker på at kunne betale din første ydelse.