Chat Åbner i nyt vindue Ring til os Åbner i nyt vindue Find os Åbner i nyt vindue

Hvad sker der i forbindelse med boligkøbet?

Trin 5 i bolig guiden

Når du har skrevet under på en købsaftale på en bolig og finansieringen er på plads, er der nogen formaliteter, der skal på plads, inden du kan overtage boligen. Den gode nyhed er, at det hele sker automatisk og varetages af din advokat og af os. Du vil undervejs i processen skulle underskrive nogle dokumenter, og vi kontakter dig, når det er aktuelt.

Hvad skal jeg selv, når jeg har skrevet under?

Når du har skrevet under på købsaftalen, og den er blevet godkendt af din bank og advokaten, så har du formelt købt en bolig. Det betyder jo, at du snart skal flytte, og derfor kan du begynde at gøre dig de praktiske overvejelser om de ting, der er forbundet med at flytte, såsom at:

  • flytte din folkeregisteradresse
  • ændre din forskudsopgørelse
  • gennemgå og ændre dine forsikringer
  • overveje læge- og tandlægeskift
  • evt. søge plads i institution og skole
  • bestille flytning
  • lægge nyt budget og evt. ændre overførslen til din budgetkonto, så du er sikker på at kunne betale din første ydelse

Hvornår modtager jeg lånene fra banken?

Vi kontakter dig, når vi har lånene klar til, at de skal underskrives af dig.

Hvordan får sælger sine penge?

Udbetaling på boligen
Udbetalingen er oftest fem procent af boligens kontantpris, og det beløb skal du normalt selv have sparet op. Kort tid efter, du har underskrevet købsaftalen, skal du overføre beløbet til ejendomsmæglerne. Det hjælper vi dig gerne med.

Resten af boligens købesum
Når vi sammen har gennemgået din økonomi, og vi har fået finansieringen af boligkøbet på plads, stiller Nordea en ”købesumsgaranti” på resten af det, boligen koster. Så har sælger sikkerhed for at modtage beløbet. Den dag, du overtager boligen, deponerer vi beløbet i sælgers bank. At pengene er deponeret betyder, at de ikke bliver udbetalt til sælger, før skødet på din bolig er tinglyst, sælger har indfriet sine lån, og refusionsopgørelsen er betalt.

Hvad er pantebrev og tinglysning?

Boliglån er typisk på mange penge, og derfor skal der udstedes en sikkerhed for, at det realkreditinstitut eller bank, der har lånt dig pengene, får dem igen. Den sikkerhed kaldes for et pantebrev, og i pantbrevet skriver du under på, at du stiller din bolig som sikkerhed for lånet.

Pantebrevet skal tinglyses, hvilket er en officiel godkendelse og registrering af, at du har indgået aftalen med banken.

Hvad er et  skøde?

Et skøde er det digitalt dokument, der registreres officielt (tinglyses) og derefter officielt bekræfter, at du ejer ejendomme. De fleste vælger at få en advokat eller en ejendomsmægler til at udarbejde skødet og tinglyse det – fx et medlem af Danske BOLIGadvokater.Åbner i nyt vindue

Hvad er en refusionsopgørelse?

Refusionsopgørelsen er en opgørelse over de udgifter og indtægter, der er på ejendommen, så de kan fordeles ligeligt mellem køber og sælger. Det er typisk ejendomsskat, varme- og vandudgifter m.m.

På overtagelsesdagen bliver det gjort op, hvad sælger reelt har haft af forbrug til sammenligning med, hvor meget sælger har betalt forud aconto. Hvis der er betalt for meget, skal du betale sælger penge tilbage, hvis aconto-forudbetalingerne er mindre end det faktiske forbrug, skal sælger betale dig ekstra. 

Refusionsopgørelsen udarbejdes af advokat eller ejendomsmægler – den samme, som også laver skødet. Den skal være på plads senest 14 dage efter overtagelsen og godkendes af både dig og sælger.

Få et lånebevis til bolig

Med et lånebevis ved du, hvor meget du har råd til at købe bolig for

Ansøg om lånebevis nu

Oversigt over beregnere

Oversigt over trin i bolig guiden

Trin 1. Hvad kan jeg købe bolig for?

Her får du gode råd om, hvordan du kortlægger din boligøkonomi. Så ved du, hvor mange penge du kan købe bolig for.

Læs mere

Trin 2. Hvordan finder jeg den rigtige bolig?

Få råd til, hvordan du vælger den rigtige bolig, samt en enkel guide til de vigtigste punkter i en salgsopstilling. Vi forklarer forskellen på ejerbolig, lejebolig og andelsbolig.

Læs mere

Trin 3. Hvad bør jeg afklare, inden jeg skriver under?

Her finder du en tjekliste, som er god at gå igennem, inden du endeligt underskriver. Vi forklarer, hvordan du forstår en købsaftale og guider dig til hvem, du kan få rådgivning af.

Læs mere

Trin 4. Hvordan finansierer jeg boligkøbet?

Boligkøbsaftalen er underskrevet og du skal vælge, hvordan du vil finansiere dit boligkøb. Der er flere måder at gøre det på, så her giver vi dig en kort introduktion til forskellige typer af lån.

Læs mere

Trin 6. Hvad sker der, når jeg overtager boligen?

Se tjekliste over, hvad du skal gøre på overtagelsesdagen, og hvilke ting du skal huske at få styr på umiddelbart efter indflytning. Læs om, hvad der nu sker med dine lån, og hvordan du kan ændre dem, hvis det bliver aktuelt.

Læs mere