Hvad sker der, efter jeg har skrevet under?

Trin 5 i bolig-guiden. Her får du blandt andet svar på hvad et pantebrev, tinglysning og refusionsopgørelse er, og hvordan forløbet foregår, når du har underskrevet købsaftalen på din nye bolig.

Når købsaftalen er underskrevet

Når du har skrevet under på købsaftalen på din nye bolig og finansieringen er fastlagt, er der nogle formaliteter, der skal på plads, inden du kan overtage boligen. 

Den gode nyhed er, at det hele sker automatisk og varetages af din advokat og af os. 

Du skal undervejs i processen underskrive nogle dokumenter, og vi kontakter dig, når det er aktuelt.

Hvad skal jeg gøre, når jeg har skrevet under?

Når du har skrevet under på købsaftalen, og den er blevet godkendt af din bank og advokaten, så har du formelt set købt en bolig. 

Det betyder, at du snart skal flytte, og derfor kan du allerede nu begynde at gøre dig nogle praktiske overvejelser om de ting, der er forbundet med at flytte.

Du kan blandt andet tænke over, om du skal:

 • flytte din folkeregisteradresse
 • ændre din forskudsopgørelse
 • gennemgå og ændre dine forsikringer
 • skifte læge og tandlæge
 • evt. søge plads i institution og skole
 • bestille flytning
 • lægge nyt budget og evt. ændre overførslen til din budgetkonto, så du er sikker på at kunne betale din første ydelse.

 

Ups! Tillad Marketing cookies for at se indhold som dette fra Nordea

Hvordan får sælger sine penge?

Hvordan får sælger sine penge?

Udbetaling på boligen 

Udbetalingen er oftest fem procent af boligens kontantpris, og det beløb skal du normalt selv have sparet op. Kort tid efter, du har underskrevet købsaftalen, skal du overføre beløbet til ejendomsmæglerne. Det hjælper vi dig gerne med.

Resten af boligens købesum

Når vi sammen har gennemgået din økonomi, og vi har fået finansieringen af boligkøbet på plads, stiller Nordea en ”købesumsgaranti” på resten af det, boligen koster. Det er en sikkerhed for sælger om at modtage købssummen på boligen. 

Den dag, du overtager boligen, deponerer vi beløbet i sælgers bank på en deponeringskonto. 

At pengene er deponeret betyder, at de ikke bliver udbetalt til sælger, før skødet på din bolig er tinglyst, sælger har indfriet sine lån, og refusionsopgørelsen er betalt.

Hvornår modtager jeg lånene fra banken?
Hvad er pantebrev og tinglysning?
Hvad er en refusionsopgørelse?
Hvad er et skøde?
Er der fortrydelsesret på et boligkøb?

Hvordan får sælger sine penge?

Udbetaling på boligen 

Udbetalingen er oftest fem procent af boligens kontantpris, og det beløb skal du normalt selv have sparet op. Kort tid efter, du har underskrevet købsaftalen, skal du overføre beløbet til ejendomsmæglerne. Det hjælper vi dig gerne med.

Resten af boligens købesum

Når vi sammen har gennemgået din økonomi, og vi har fået finansieringen af boligkøbet på plads, stiller Nordea en ”købesumsgaranti” på resten af det, boligen koster. Det er en sikkerhed for sælger om at modtage købssummen på boligen. 

Den dag, du overtager boligen, deponerer vi beløbet i sælgers bank på en deponeringskonto. 

At pengene er deponeret betyder, at de ikke bliver udbetalt til sælger, før skødet på din bolig er tinglyst, sælger har indfriet sine lån, og refusionsopgørelsen er betalt.

Hvornår modtager jeg lånene fra banken?

Vi kontakter dig, når vi har lånene klar til, at de skal underskrives af dig.

Hvad er pantebrev og tinglysning?

Boliglån er typisk på mange penge, og derfor skal der udstedes en sikkerhed for, at det realkreditinstitut eller den bank, der har lånt dig pengene, får dem igen. Den sikkerhed kaldes for et pantebrev. Når du har pantebrev i hus, ejerlejlighed eller sommerhus, betyder det, at du har skrevet under på, at du stiller din bolig som sikkerhed for lånet.

Pantebrevet skal tinglyses, hvilket er en officiel godkendelse og registrering af, at du har indgået aftalen med banken.

Hvad er en refusionsopgørelse?

Refusionsopgørelsen ved sommerhus-, lejlighed- eller huskøb er en opgørelse over de udgifter og indtægter, der er på ejendommen, så de kan fordeles ligeligt mellem køber og sælger. 

En refusionsopgørelse dækker fx udgifter som:

 • ejendomsskat
 • varme- og vandudgifter 
 • udgifter til grundejerforeningen
 • oliebeholdning
 • ejerskifteforsikring

På overtagelsesdagen bliver det gjort op, hvad sælger reelt har haft af forbrug til sammenligning med, hvor meget sælger har betalt forud aconto. 

Hvis der er betalt for meget, skal du betale sælger penge tilbage, hvis aconto-forudbetalingerne er mindre end det faktiske forbrug, skal sælger betale dig ekstra. 

Hvem laver refusionsopgørelsen? 

Det kan både være sælger og køber, der tager ansvaret for at udarbejde refusionsopgørelsen. Hvis der fx er tale om et privat hussalg, og sælger står for udarbejdelsen, er det dog altid en god ide at få din advokat til at gennemgå den, så du er sikker på, at alle udgifter ved huset eller lejligheden er inkluderet og er korrekte. 

I langt de fleste bolighandler udarbejdes refusionopgørelsen dog af købers advokat eller ejendomsmægler –som også laver skødet. 

Refusionsopgørelsen skal være på plads senest 14 dage efter overtagelsen og godkendes af både dig og sælger.

Hvad er et skøde?

Et skøde er et digitalt dokument, der også skal tinglyses i forbindelse med et boligkøb af en ejerbolig. 

Når skødet tinglyses, vil det sige, at det officielt registreres – og det er dermed den endelige bekræftelse på, at du er den nye ejer af den pågældende bolig. 

De fleste vælger at få en advokat eller en ejendomsmægler til at udarbejde skødet og tinglyse det – fx af Danske BOLIGadvokater, som Nordea samarbejder med. 

Er der fortrydelsesret på boligkøb?

Når købsaftalen er underskrevet af både dig og sælger, har du som køber altid lovmæssigt mulighed for at fortryde boligkøbet inden for 6 hverdage. Det skal ske skriftligt til sælger eller sælgers ejendomsmægler.  

Du skal dog være opmærksom på, at sælger kan opkræve 1 pct af boligens købssum, hvis du fortryder handlen. 

Hvis boligkøbet annulleres på baggrund af et advokat- eller bankforbehold, skal du dog ikke betale et gebyr, så længe det sker inden for den frist, du har aftalt med sælger i købsaftalen. 

Næste trin i bolig-guiden

Læs hvad du skal være opmærksom på, den dag du overtager din nye bolig i 6. og sidste trin i bolig-guiden. 

Vi har lavet en tjekliste, så du nemt og sikkert kommer godt på plads i dit nye hjem. 

Se dine muligheder for et lån til sommerhus

Her kan du lave en beregning for finansiering af sommerhus