Skat af aktier

Når du handler aktier, skal du betale skat af din gevinst. Læs om skattesatser på aktier, og hvordan du kan beregne tab eller gevinst.

Salg af aktier - du skal betale skat af gevinst

I Danmark skal du betale skat, hvis du får gevinst, når du sælger dine aktier. Det er din aktieindkomst, der bestemmer, hvor meget du skal betale i skat – altså hvor meget du har tjent på dine aktier, der afgør hvor meget skat du skal betale. 

Hvis du har et tab på dine aktier, er der forskel på beskatningen af den. Det afhænger af, om dine aktier er børsnoterede eller unoterede. 

Hvad er aktieindkomst?

Når du sælger dine aktier, skal du betale skat af gevinsten, og langt de fleste aktier beskattes som aktieindkomst. 

Aktieindkomst dækker over den indkomst, du har fået af afkastet på dine aktier. Det gælder aktier, som er købt af frie midler.

Et overskud af salget af dine aktier inkluderer både den gevinst, der er opnået ved at sælge værdipapirer og eventuelle udbetalinger af dit aktieudbytte. Gevinsten beskattes i når du realiserer den, altså når du sælger aktien. Aktieudbytter beskattes i det indkomstår, hvor du modtager aktieudbyttet.

Når man handler med aktier, er det både muligt at tjene og tabe penge, og derfor kan aktieindkomsten være positiv og negativ. Uanset om du har en negativ eller positiv aktieindkomst, skal det dog altid indberettes til Skat.

Når du køber og sælger aktier gennem Nordeas services og handler gennem Mobilbank, Netbank eller Nordea Investor, står vi for indberetningen til Skat.

Hvad beskattes som aktieindkomst?

Det er ikke alle værdipapirer, der bliver beskattet ud fra reglerne for aktieindkomst. Det er derfor vigtigt at vide, hvilken type værdipapir du enten har eller ønsker at investere i.

Er dine værdipapirer baseret på aktier, gælder reglerne indenfor beskatning af aktieindkomst, som vi uddyber her på siden.

Har du værdipapirer, der bygger på obligationer, beskattes det som kapitalindkomst og er omfattet af andre regler. Det samme gælder for eksempelvis Aktiesparekontoen og investering i ETF’ere, der lagerbeskattes ved udgangen af året, uanset om du har solgt eller ej.

Investeringer der beskattes som aktieindkomst

 • Investering i aktier
 • Investering i udloddende aktiebaserede investeringsforeninger
 • Investering i aktiebaserede ETF’ere og aktiebaserede akkumulerende afdelinger

Hvis du er i tvivl om, hvilken type værdipapir du har, kan du altid kontakte os, hvis du har investeret via Nordea Invest, Mobilbank, Netbank eller andre af Nordeas investeringsmuligheder. 

Satser for beskatning af positiv aktieindkomst

Hvis du har en positiv aktieindkomst ser skatten ud som følgende: 

 • 27 % for de første 57.200 kr. 
 •  42 % ved en aktieindkomst derover

Hvis du er gift er skattegrænsen dobbelt, hvis din ægtefælle ikke har egen aktieindkomst. Her gælder følgende: 

 • 27 % for de første 114.400 kr. 
 • 42 % ved en aktieindkomst derover

Hvordan beregner man gevinst eller tab?

Anskaffelsessummen (købesummen) for dine solgte aktier beregnes som et gennemsnit af alle dine køb af den pågældende aktie. Din gevinst eller dit tab beregnes som den faktiske salgssum for aktierne og den beregnede anskaffelsessum på de solgte aktier.

Beregning af gevinst eller tab = salgsummen - købesummen

 • Beregning af købesum: 

Antallet af købte aktier ganget med gennemsnitligt købspris inkl. kurtagen

Antal aktier * gennemsnitlig købspris inkl. kurtage

 • Beregning af salgsummen

Salgssummen fremgår af dine nota. Husk at det er beløbet efter kurtage der er din faktiske salgssum.

Antal solgte aktier * salgskursen – kurtage

Når du skal beregne din gevinst, er det vigtigt, at den gennemsnitlige købesum udregnes på baggrund af samtlige aktier før salget. 

Derudover skal du også tage hensyn til, om der er ændringer af stykstørrelsen, da det har indflydelse på den gevinst eller det tab salget af aktierne medfører. 

Hos Nordea sørger vi for indberetningen til Skat, så du kan købe og sælge aktier uden at gennemgå det helt store skatteregnskab. 

Se eksempel på gennemsnitsmetoden på Skat.dkÅbner i nyt vindue

Er aktier skattefri efter 3 år?

Der er enkelte undtagelser, hvor du ikke skal betale skat af gevinsten. 

Det gælder bl.a., hvis du har købt dine aktier før 1. januar 2006, har ejet dem i mere end 3 år, og du opfylder en række øvrige betingelser. 

Se betingelser for skattefrit salg af aktier på Skat.dkÅbner i nyt vindue 

Tab på aktier

 • Tab på børsnoterede aktier (børsnoterede aktier betegnes også som aktier, der er handlet på et reguleret marked)
  Hvis du har et tab på børsnoterede aktier, er det muligt at modregne dit tab i eventuelt udbytte og realiserede gevinster på andre aktier, der også er børsnoterede eller aktiebaserede investeringsforeninger. 
 • Tab på unoterede aktier
  Hvis du har et tab på unoterede aktier, kan du få et fradrag i din aktieindkomst. Er din samlede aktieindkomst fortsat negativ, vil Skat beregne en negativ skat, som også kan anvendes til modregning i andre personlige skatter hos dig eller din eventuelle ægtefælle.