Nordea Prioritet - banklån med variabel rente

Nordea Prioritet kan ikke længere oprettes. Vi kan i stedet for tilbyde Nordea BoligKredit, der er en kassekredit med en variabel rente. Du betaler først rente, når du bruger af kreditten.

Nordea Prioritet kan ikke længere oprettes

Læs i stedet for om Nordea BoligKredit her som vi tilbyder som alternativ.

Hvad er Nordea Prioritet?

Nordea Prioritet er et banklån med variabel rente. 

Nordea Prioritet består af et lån og en indlånskonto (Grundkonto). Ved oprettelse af lånet overføres hele lånebeløbet til indlånskontoen. Det specielle er, at du får det samme i rente på dit indlån, som du betaler for lånet. Du betaler så reelt kun for det, du bruger. Så hvis du fx låner 300.000 kr. og lader dem stå på indlånskontoen, koster det dig reelt ikke noget, så længe der er balance mellem lånet og dit indestående.

Når du hæver af indlånskontoen, betaler du kun rente af forskellen mellem indlåns- og udlånssaldoen. Og du kan til enhver tid indbetale det hævede beløb helt eller delvist og minimere din renteudgift.

Hvis du sætter mere ind på indlånskontoen, end du skylder på lånet, forrentes det overskydende beløb med samme rente som på en Grundkonto.

Du kan bruge indlånskontoen som lønkonto, få dankort, betale regninger via Betalingsservice og overføre penge via Net- og Mobilbank. Fordelen ved at bruge kontoen som lønkonto er, at dine løbende lønindbetalinger reducerer forskellen mellem ind- og udlån og giver dig derved lavere renteudgifter og større fleksibilitet. 

Hvad er en Nordea Prioritet SDO?

Nordea Prioritet SDO er en variant af Nordea Prioritet. Det som adskiller en Nordea Prioritet SDO fra en Nordea Prioritet er:

  • Renten er oftest lavere 
  • Kun muligt at få afdragsfrihed i en helårsbolig op til 60 pct. af boligens værdi
  • Lånet kan baseres på særligt dækkede obligationer (SDO)

Fordele og ulemper

FordeleUlemper
Få samme rente på dit indlån, som du betaler for lånetNordea Prioritet har variabel rente - overvej realkreditlån med fast rente som et alternativ
Mulighed for i en periode kun at betale renter. Afdragsfrihed i op til 10 år
Rentetilpasningslån eller Kort Rente lån vil typisk være en billigere løsning, hvis du har en konstant lav saldo på indlånskontoen 
Stor økonomisk fleksibilitet - indbetal din løn og opsparing og hæv den, hvis du får brug for pengene og spar renteudgifter i mellemtiden 
Saldo på indlånskonto indgår i opgørelse af evt. modregning i offentlig tillægsydelser, som fx helbreds- eller varmetillæg

Løbetid 

Nordea Prioritet har som udgangspunkt en løbetid op til 30 år. 

Afdragsfrihed

Ønskes afdragsfrihed, vil pantebrevet være med afdragsfrihed i 30 år. Pantebrevet giver derved størst mulige fleksibilitet. Som udgangspunkt kan afdragsfrihed aftales for en samlet periode i op til 10 år i helårs- og fritidsbolig. Dog ikke mulighed for afdragsfrihed i fritidsbolig med en Nordea Prioritet SDO. Afvikling kan kræves startet efter 10 års afdragsfrihed fra udbetalingstidspunktet. 

Afviklingen skal altid ske, så lånets samlede løbetid ikke overstiger 30 års løbetid fra udbetalingstidspunktet. Ved en afdragsfri periode på 5 år, betyder det, at lånet skal afvikles over maksimalt 25 år. 

Priser og renter

Priser og renter

Renter for Nordea Prioritet og Nordea Prioritet SDO
SpecifikationVariabel Rente
Indlånsrente2,45 - 5,95%
Udlånsrente2,45 - 5,95%
Etableringsomkostninger for Nordea Prioritet og Nordea Prioritet SDO
SpecifikationPris
Dokumentomkostninger3.880,00 kr.
Vurderingsgebyr1.860,00 kr.

Hertil kommer omkostninger til det offentlige for tinglysning.

Laveste rente i spændet:

Eksempel på omkostninger ved Nordea Prioritet, hvor der stilles sikkerhed for lånet indenfor 0-80 pct. af boligens værdi.

Ved et lån med variabel rente og annuitetsafvikling, hvor hovedstolen er 500.000 kr. vil der efter omkostninger samt tinglysningsafgift blive udbetalt 485.320 kr. Tinglysningsafgift udgør 9.030 kr. Med den nuværende debitorrente på 2,47 pct. og en løbetid på 30 år er ÅOP 2,7 pct., forudsat at der betales 5.896,63 kr. i rente og afdrag pr. kvartal. Det samlede beløb, der skal betales tilbage vil være 707.434,49 kr., hvoraf de samlede omkostninger udgør 207.433,90 kr.   

Højeste rente i spændet:

Eksempel på omkostninger ved Nordea Prioritet, hvor der stilles sikkerhed for lånet indenfor 0-80 pct. af boligens værdi.

Ved et lån med variabel rente og annuitetsafvikling, hvor hovedstolen er 500.000 kr. vil der efter omkostninger samt tinglysningsafgift blive udbetalt 485.320 kr. Tinglysningsafgift udgør 9.030 kr. Med den nuværende debitorrente på 6,08 pct. og en løbetid på 30 år er ÅOP 6,3 pct., forudsat at der betales 8.961,63 kr. i rente og afdrag pr. kvartal. Det samlede beløb, der skal betales tilbage vil være 1.074.832,80 kr., hvoraf de samlede omkostninger udgør 574.832,22 kr.   

Tilbagebetaling og indfrielse
Manglende overholdelse af forpligtelser (tilbagebetaling)
Vilkår

Tilbagebetaling

Du kan vælge en Nordea Prioritet med afvikling eller afdragsfrihed. Ydelsen på lånet bliver hævet på indlånskontoen (Grundkonto). 

På lån med afvikling betaler du ud over rente også et afdrag på lånet. Størrelsen af afdraget afhænger af din restløbetid og renten på lånet.  

Vælger du afdragsfrihed på din Nordea Prioritet, skal du være opmærksom på, at du i den afdragsfrie periode ikke betaler af på lånet, men du skal stadig betale renter. Det betyder, at de afdrag, du ikke betaler i perioden, skal betales tilbage på et senere tidspunkt. Selvom du med afdragsfrihed vil komme til at sidde billigere her og nu, vil den samlede ydelse i resten af lånets løbetid altså ende med at blive højere, da du har kortere tid til at afvikle lånet.

Uanset om du betaler lånet tilbage løbende eller kun betaler renter, kan du til enhver tid sætte penge ind på Grundkontoen, og på den måde betale lånet helt eller delvist tilbage. Derved minimerer du dine renteudgifter. 

Indfrielse

Du kan når som helst hel- eller delindfri lånet uden omkostninger til kurs 100.

Manglende overholdelse af forpligtelser (tilbagebetaling)

Hvis der ikke betales renter eller afdrag til tiden kan banken forlange lånet indfriet. Misligholdelse af lånet kan føre til tvangsrealisation af den stillede sikkerhed.

Vilkår

Nordea Prioritet skal have 1. prioritet inden for følgende pct. af boligens/grundens værdi.

Nordea Prioritet 

  • I helårsbolig i Danmark eller Sverige kan du normalt låne op til 80 pct. af boligens værdi, hvis lånet er med afvikling. Er lånet med afdragsfrihed i op til 10 år, kan der i helårsboliger lånes op til 60 pct. af boligens værdi.
  • I fritidsbolig i Danmark eller Sverige kan du normalt låne op til 75 pct. af boligens værdi, hvis lånet er med afvikling. Er lånet med afdragsfrihed i op til 10 år, kan der i fritidsbolig lånes op til 60 pct. af boligens værdi.
  •  I grunde i Danmark kan du normalt låne op til 80 pct. af grundens værdi, hvis lånet er med afvikling. Er lånet med afdragsfrihed i op til 10 år, kan der i grunde lånes op til 60 pct. af grundens værdi.  Dog kan du låne op til 100 pct. af grundens værdi, hvis der bygges på grunden inden for to år.

Nordea Prioritet SDO 

  • I helårsbolig i Danmark kan du normalt låne op til 80 pct. af boligens værdi, hvis lånet er med afvikling. Er lånet med afdragsfrihed i op til 10 år, kan der i helårsbolig lånes op til 60 pct. af boligens værdi.
  • I fritidsbolig i Danmark kan du normalt låne op til 75 pct. af boligens værdi, hvis lånet er med afvikling. Det er ikke muligt at få afdragsfrihed.
  • I grunde i Danmark kan du normalt låne op til 40 pct. af grundens værdi, hvis lånet er med afvikling. Det er ikke muligt at få afdragsfrihed. 

Nordea Prioritet ydes mod direkte pant i din bolig/grund.   

Før du optager lånet, skal vi gennemgå din økonomi og din bolig/grund skal vurderes. Nordea Prioritet ydes som udgangspunkt ud fra den offentlige vurdering. Er belåningen i boligen over 60 pct. af den offentlige vurdering, skal en mæglervurdering indhentes., hvilket vi sørger for.   

Det er et krav fra Nordeas side, at boligen er brandforsikret.  

Er ejendommen ejet af flere personer, skal alle personer være ejere af Nordea Prioriteten. 

Nordea Danmark, Filial af Nordea Bank Abp, Finland 

Grønjordsvej 10 

2300 København S

Få et lånebevis til bolig

Med et lånebevis ved du, hvor meget du har råd til at købe bolig for.

Ansøg om lånebevis nu

Se dine muligheder for et lån til sommerhus

Her kan du lave en beregning for finansiering af sommerhus