Chat Åbner i nyt vindue Find os Åbner i nyt vindue

Nordea Prioritet - banklån med variabel rente

Nordea Prioritet er et banklån med variabel rente. Du får økonomisk fleksibilitet med den tilknyttede indlånskonto som har samme rentesats som lånet. Du betaler derfor kun renter af det du bruger

Nordea Prioritet sikrer dig økonomisk fleksibilitet

  • Lånet er til dig, der gerne vil spare penge op til samme rente som på dit lån, og reelt kun betale for den del af dit lån, du bruger
  • Samme rentesats på indlån og lån
  • Brug indlånskontoen som lønkonto - og spar renter
  • Mulighed for i en periode kun at betale renter på lånet

Hvad er Nordea Prioritet?

Nordea Prioritet er et banklån med variabel rente, som ydes i helårs- og fritidsbolig samt grunde, når lånet kan få 1. prioritet i ejendommen. Til gengæld får du fleksibilitet og betaler kun rente af det, du bruger.

Nordea Prioritet består af et lån og en indlånskonto (Grundkonto). Ved oprettelse af lånet overføres hele beløbet til indlånskontoen. Det specielle er, at du får det samme i rente på dit indlån, som du betaler for lånet. Du betaler så reelt kun for det, du bruger. Så hvis du fx låner 300.000 kr. og lader dem stå på indlånskontoen, koster det dig reelt ikke noget, så længe der er balance mellem lånet og dit indestående.

Når du hæver af indlånskontoen, betaler du kun rente af forskellen mellem indlåns- og udlånssaldoen. Og du kan til enhver tid indbetale det hævede beløb helt eller delvist og minimere din renteudgift.

Hvis du sætter mere ind på indlånskontoen, end du skylder på lånet, forrentes det overskydende beløb med samme rente som Nordeas Grundkonto.

Du kan bruge indlånskontoen som lønkonto, og du kan få dankort og overføre penge via Netbank og Betalingsservice, ligesom du kan med en almindelig lønkonto. Fordelen ved at bruge kontoen som lønkonto er, at dine løbende lønindbetalinger reducerer forskellen mellem ind- og udlån og giver dig en lavere renteudgift.

Hør mere om Nordea Prioritet

Udfyld felterne og bliv ringet op af en af vores rådgivere inden 2 hverdage for at høre mere om Nordea Prioritet.  

Vi har brug for dit cpr-nummer for at kunne finde dig i vores system. Vi behandler dine oplysninger fortroligt og deler dem ikke med andre.
Vi bruger kun din e-mail, hvis vi ikke kan få fat i dig på telefonen. Vi gemmer ikke din e-mail og deler den ikke med andre.

Fordele og ulemper

FordeleUlemper
Få samme rente på dit indlån, som du betaler for lånet.Nordea Prioritet har variabel rente - overvej din risikoprofil. Realkreditlån med fast rente er et alternativ.
Betal reelt kun for det, du bruger. Fx lønindbetaling eller opsparing reducerer forskellen mellem ind- og udlån, og giver dig lavere renteudgifter.Rentetilpasningslånet vil typisk være en billigere løsning, hvis du har en konstant lav saldo på indlånskontoen.
Stor økonomisk fleksibilitet - indbetal din opsparing og hæv den, hvis du får brug for pengene og spar renteudgifter i mellemtiden.
Saldo på indlånskonto indgår i opgørelse af evt. modregning i offentlig tillægsydelser, som fx helbreds- eller varmetillæg.
Mulighed for i en periode kun at betale renter. Afdragene kan du vente med at betale til om 10 år.

Løbetid og afdragsfrihed

Nordea Prioritet kan have en løbetid på op til 30 år.

Du kan i visse tilfælde vælge kun at betale renter i en periode. Afdragene kan du vente med at betale til om 10 år, hvis du låner i din helårs- og fritidsbolig. Se de præcise regler under fanebladet Vilkår.

Tilbagebetaling og afdragsfrihed

Nordea Prioritet kan være med eller uden afvikling. Ydelsen på lånet bliver hævet på din Grundkonto.

Uanset om du betaler lånet tilbage løbende eller kun betaler renter, kan du til enhver tid sætte penge ind på Grundkontoen, og på den måde betale lånet helt eller delvist tilbage. Derved minimerer du samtidig dine renteudgifter.

Lånets løbetid kan maksimalt være 30 år. Lånet kan være afdragsfrit i op til 10 år. Se præcise regler længere nede på siden under vilkår.

Ønskes afdragsfrihed, vil pantebrevet være med afdragsfrihed i 30 år. Pantebrevet giver derved størst mulige fleksibilitet. Men det aftales, at vi kan kræve afviklingen startet maksimalt 10 år efter udbetaling.

Afviklingen skal ske, så lånets samlede løbetid ikke overstiger 30 års løbetid fra udbetalingstidspunktet. Ved en afdragsfri periode på 5 år, skal lånet afvikles over maksimalt 25 år.

Lånet kan til enhver tid indfries til kurs 100.

Særligt for Nordea Prioritet SDO

Det særlige ved Nordea Prioritet SDO er at:

  • Renten oftest er lavere end på Nordea Prioritet
  • Afdragsfrihed kun i helårsbolig og lånegrænsen er maksimalt 75 pct
  • Lånet kan baseres på Særligt dækkede obligationer (SDO)
  • Forskellen på Nordea Prioritet og Nordea Prioritet SDO
Nordea Prioritet SDO er en variant af Nordea Prioritet. Renten er lidt lavere på Nordea Prioritet SDO, da pantebrevet kan ligge til sikkerhed for særligt dækkede obligationer.

Karakteristika ved fast og variabel rente

Karakteristika ved fast og variabel rente:

Fast renteVariabel rente
Renten er fast i låneperiodenRenten kan variere i låneperioden
Renten er ofte højere end en variabel renteRenten er ofte lavere end en fast rente

Risikoklassificering

Efter bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter er Nordea Prioritet kategoriseret som gult.

Læs mere om risikoklassificering af visse udlånsprodukter

Manglende overholdelse af forpligtelser

Hvis der ikke betales renter eller afdrag til tiden kan banken forlange lånet indfriet. Misligholdelse af lånet kan føre til tvangsrealisation af den stillede sikkerhed.

Priser, renter og vilkår

Fordel +

Fordel+

Renter for Nordea Prioritet
SpecifikationVariabel Rente
Indlånsrente3,90 %
Udlånsrente3,90 %
Renter for Nordea Prioritet SDO
SpecifikationVariabel Rente
Indlånsrente3,70 %
Udlånsrente3,70 %
Etableringsomkostninger for Nordea Prioritet og Nordea Prioritet SDO
SpecifikationPris
Dokumentomkostninger3.880,00 kr.
Vurderingsgebyr1.680,00 kr.

Dertil kommer omkostninger til det offentlige for tinglysning og evt. til vurdering af ejendommen.

Eksempel på omkostninger ved en Nordea Prioritet, hvor der stilles sikkerhed for lånet i         0-80% af ejendommens værdi.
Ved et lån med variabel rente og annuitetsafvikling, hvor hovedstolen er 500.000 kr. vil der efter stiftelsesomkostninger blive udbetalt 486.960 kr.. Stiftelsesomkostningerne udgør 13.040 kr. hvoraf 9.160 kr. er tinglysningsafgift. Med den nuværende variable debitorrente på 3,96 %, og en løbetid på 30 år er ÅOP 4,1 % forudsat at der betales 7.088 kr. i rente og afdrag pr. kvartal. Det samlede beløb, der skal betales tilbage vil være 850.265 kr., hvoraf de samlede omkostninger udgør 350.265 kr. 

Eksempel på omkostninger ved en Nordea Prioritet, hvor der stilles sikkerhed for lånet i         0-80% af ejendommens værdi. 
Ved et lån med variabel rente og annuitetsafvikling, hvor hovedstolen er 500.000 kr. vil der efter stiftelsesomkostninger blive udbetalt 486.960 kr.. Stiftelsesomkostningerne udgør 13.040 kr. hvoraf 9.160 kr. er tinglysningsafgift. Med den nuværende variable debitorrente på 3,96 %, og en løbetid på 20 år er ÅOP 4,2 % forudsat at der betales 9.031 kr. i rente og afdrag pr. kvartal. Det samlede beløb, der skal betales tilbage vil være 722.302 kr., hvoraf de samlede omkostninger udgør 222.302 kr.

Dertil kommer omkostninger til det offentlige for tinglysning og evt. til vurdering af ejendommen.

Eksempel på omkostninger ved en Nordea Prioritet, hvor der stilles sikkerhed for lånet i         0-80% af ejendommens værdi. 

Ved et lån med variabel rente og annuitetsafvikling, hvor hovedstolen er 500.000 kr. vil der efter stiftelsesomkostninger blive udbetalt 486.960 kr.. Stiftelsesomkostningerne udgør 13.040 kr. hvoraf 9.160 kr. er tinglysningsafgift. Med den nuværende variable debitorrente på 3,96 %, og en løbetid på 30 år er ÅOP 4,1 % forudsat at der betales 7.088 kr. i rente og afdrag pr. kvartal. Det samlede beløb, der skal betales tilbage vil være 850.265 kr., hvoraf de samlede omkostninger udgør 350.265 kr. 

Eksempel på omkostninger ved en Nordea Prioritet, hvor der stilles sikkerhed for lånet i         0-80% af ejendommens værdi.  

Ved et lån med variabel rente og annuitetsafvikling, hvor hovedstolen er 500.000 kr. vil der efter stiftelsesomkostninger blive udbetalt 486.960 kr.. Stiftelsesomkostningerne udgør 13.040 kr. hvoraf 9.160 kr. er tinglysningsafgift. Med den nuværende variable debitorrente på 3,96 %, og en løbetid på 20 år er ÅOP 4,2 % forudsat at der betales 9.031 kr. i rente og afdrag pr. kvartal. Det samlede beløb, der skal betales tilbage vil være 722.302 kr., hvoraf de samlede omkostninger udgør 222.302 kr.

Fordel
Basis
Vilkår

Få et lånebevis til bolig

Med et lånebevis ved du, hvor meget du har råd til at købe bolig for

Ansøg om lånebevis nu