Hvad er et omvendt forældrekøb?

Et omvendt forældrekøb kan beskrives som et klassisk forældrekøb, hvor rollerne er byttet om. I stedet for at det er forældrene, der køber en bolig til sit barn, er det dig, der køber en bolig med henblik på at udleje den til dine forældre.  

Men et omvendt forældrekøb kan dække over mange typer af boligkøb. 

Et omvendt forældrekøb er også et boligkøb, hvor du:

 • køber dine forældres nuværende bolig, og lejer den ud til dem
 • køber en ny bolig, dine forældre kan leje, og de sælger deres nuværende
 • lejer din nuværende bolig ud til dine forældre og køber en ny til dig selv
 • overtager ejerskab og boliglån for din nuværende bolig, der er et forældrekøb.

Fordele ved et omvendt forældrekøb

Der er flere fordele ved at foretage et omvendt forældrekøb. 

I pensionsalderen er det ikke alle, der har råd til at finde en bolig, der både har en ideel beliggenhed og samtidig har optimale boligforhold. For nogle kan det desuden være udfordrende at blive boende i deres nuværende bolig på sigt, fordi økonomien ofte ændrer sig, når man forlader arbejdsmarkedet og går på pension.

Derfor kan et omvendt forældrekøb være en god mulighed for at sikre dine forældre et godt sted at bo, der er tæt på familien og passer til dine forældres behov.

Et omvendt forældrekøb giver både fordele for dig, der er køber og for forældrene, som lejer. 

Fordele for forældre

Hvis du går fra at være ejer af en bolig til at være lejer, har du mulighed for at søge om boligydelse. Boligydelse er en offentlig boligstøtte til folkepensionister, det som også er kendt som boligsikring for ikke pensionerede. 

Boligydelsen er et skattefrit tilskud til huslejen, som alle kan ansøge om uanset boligtype. Størrelsen på boligydelsen er individuel og fastlægges ud fra nedenstående faktorer. 

 • Husstandens samlede indkomst og formue
 • Boligarealet
 • Hvor mange der bor på husstanden
 • Størrelsen på huslejen

Du kan få et estimat på, hvor meget du kan få i boligstøtte på borger.dk.

Fordele for barn/børnene

Har du som køber en fornuftig økonomi, kan det være en god investeringsmulighed at købe en bolig, dine forældre kan leje. Fast ejendom er som udgangspunkt en fornuftig investering, selvom det aldrig er muligt at forudse boligmarkedets udvikling. 

Du kan familieoverdrage din bolig til 15 pct. under eller over den offentlige vurdering, hvis regler og betingelser herfor er opfyldt. Når de foreløbige vurderinger er blevet endelige, vil du kunne familieoverdrage din bolig til 20 pct. under eller over den offentlige vurdering, hvis regler og betingelser herfor er opfyldt. Hvis du er i tvivl om værdiansættelsen af din bolig, så kontakt SkatÅbner i nyt vindue

Vi samarbejder med TestaViva,Åbner i nyt vindue der kan hjælpe dig med alt det juridiske og de gældende regler for forældrekøb og familieoverdragelse. 

Du kan læse mere om de foreløbige ejendomsvurderinger på vurderingsportalen.dk

Risici forbundet med et omvendt forældrekøb?

Med ethvert boligkøb medfølger også en række risici, du skal være opmærksom på og kende til, inden du køber boligen. Som udgangspunkt kræver en omvendt forældrekøb en god økonomi, der kan rumme ændringer på både rente- og boligmarkedet. 

 • Boligmarkedet kan ændre sig, og det kan betyde, at boligen kan falde i værdi. Du er derfor ikke garanteret en fortjeneste ved at investere i fast ejendom. Det primære formål med boligkøbet skal derfor være at give dine forældre et godt sted at bo i deres pensionsalder. 
 • Renteudviklingen kan også påvirke din økonomi. Stiger renten, vil det også give stigninger i din månedlige ydelse, medmindre du vælger et fastforrentet boliglån. 
 • Når du foretager et omvendt forældrekøb, er det også relevant at medtænke de ekstraomkostninger, der følger med selve boligkøbet. Det gælder fx udgifter til advokat/jurist eller revisor, der bl.a. hjælper med rådgivning og med udarbejdelsen af lejekontrakten. 

Regler for udlejning

Der kan være forskel på, hvilke muligheder du har for at udleje en bolig alt afhængig af boligtypen, og hvilket omvendt forældrekøb, du foretager. 

 • Køber du dine forældres nuværende hus bestemmer du, hvem der kan leje boligen.
 • Køber du en ny bolig dine forældre kan leje i en forening, skal du undersøge, om den pågældende ejer- eller andelsforening har bopælspligt, og det dermed ikke er muligt at udleje til dine forældre. 
 • Udlejer du din egen bolig, skal du ligeledes undersøge, om der er bopælspligt i boligen. 

Hvordan fastsættes huslejen?

Når du udlejer en bolig, er du altid omfattet af Lejeloven – uanset om du udlejer til familiemedlemmer eller ej. 

Huslejen skal fastsættes efter markedslejen, og det er vigtigt, at den fastsættes korrekt, da den både har indflydelse i dine forældres mulighed for boligydelse og for beskatningen af lejen. 

Når du køber en bolig, som du udlejer, bliver du beskattet af huslejen. 

Vi anbefaler altid, at du rådgiver dig hos en advokat/jurist eller revisor, der kan hjælpe dig med at fastsætte huslejen og sikre dig en god løsning skattemæssigt. Vi samarbejder med TestaViva,Åbner i nyt vindue der hjælper dig med alt det juridiske og de gældende regler for forældrekøb og familieoverdragelse. 

Sådan foregår et omvendt forældrekøb

Hvis du ønsker at hjælpe dine forældre med en ny bolig, foregår hele processen præcis som et klassisk forældrekøb eller almindeligt boligkøb. 

Det er en god ide at begynde i banken, hvor vi kan hjælpe dig med at kigge på økonomien og dine muligheder for at hjælpe dine forældre med en bolig.  

Der er mange forhold, vi kigger på, når vi skal undersøge finansieringen af et boligkøb. Ofte kan det være noget omfattende at danne sig overblik over finansieringen inden boligkøbet, og hvordan økonomien ser ud på den anden side. 

Tag derfor os med på råd tidligt i processen, så vi kan hjælpe jer med at danne et overblik over mulighederne for at foretage et omvendt forældrekøb.  

Gode råd til at komme godt fra start

Hvis I overvejer et omvendt forældrekøb, er der en række råd, der er gode at følge for at sikre den bedste løsning for både dig og forældre. 

 • Beliggenhed

Hvis du køber en ny bolig til dine forældre, skal I sammen nøje undersøge beliggenheden. Er det nemt at handle, er der kort til natur eller fritidsinteresser, er familie og venner tæt på eller nemme at komme til med fx offentlig transport? 

 • Boligforhold

Det er vigtigt, at boligforholdene både er gode nu og på sigt. Det kan fx være en fordel at vælge en bolig med et enkelt plan, så det ved evt. senere gangbesvær ikke er problematisk at bo i boligen. 

 • Bank

Kontakt din bank tidligt i processen, så vi kan hjælpe dig med at undersøge, hvilke muligheder du har for et omvendt forældrekøb, og hvor meget du evt. har mulighed for at købe bolig for. 

 • Revisor eller advokat/jurist

Sørg altid for at rådføre dig hos en revisor eller advokat/jurist, når huslejen skal fastsættes. Det skal desuden også sikre dig en korrekt beskatning af huslejen. 

Vil du overtage et forældrekøb? 

En overtagelse af et forældrekøb minder på mange måder om et omvendt forældrekøb – bare omvendt. Hvis du ønsker at overtage en bolig, som dine forældre har købt, gælder de samme anbefalinger. 

Tag os med på råd i forhold til finansieringen, og sørg for at få rådgivning af din revisor eller advokat/jurist i forbindelse med de skattemæssige forhold der gør sig gældende.  

Spørgsmål og svar om omvendt forældrekøb