For dig, der investerer i investeringsforeninger

I Nordea kan du altid få rådgivning om investering, uanset hvor meget du ønsker at investere.

Fokus på dig og din opsparing

I Nordea tilbyder vi mange forskellige former for investeringer. Det handler om at finde den løsning, der passer bedst til dine ønsker og behov. Vi er en rådgivningsbank, som ønsker at give alle adgang til rådgivning af høj kvalitet. Du kan altid få rådgivning om dine investeringer uanset størrelsen af dine investeringer.

Investering i investeringsforeninger

En investeringsforening er en af mange muligheder, når du skal investere din opsparing. Det gode ved investering i en investeringsforening er, at du i forhold til en investering i enkelte aktier eller obligationer får en god risikospredning, og at professionelle porteføljeforvaltere sørger for den løbende pleje og justering af din investering. Når du investerer i investeringsforeninger, som vi samarbejder med og modtager formidlingsprovision fra, giver vi dig også adgang til en række udvalgte investeringsservices. Det gør vi for at understøtte dig bedst muligt i dine investeringsbeslutninger. De services, du har adgang til, afhænger af, hvad du har betalt i formidlingsprovision. Størrelsen af formidlingsprovision varierer fra forening til forening.

Investeringsservices

Vi tilbyder forskellige investeringsservices, der kan understøtte dig i dine investeringsvalg. Jo mere du betaler i formidlingsprovision, jo flere investeringsservices stiller vi til din rådighed.

Vi opgør din betalte formidlingsprovision og fastlægger dit serviceniveau hvert kvartal. Du bliver naturligvis informeret, hvis der sker ændringer i de investeringsservices, du har til rådighed. Vi ønsker at sikre, at de investeringsservices, vi stiller til din rådighed, giver dig den bedst mulige værdi. Derfor kan det ske, at vi justerer dem.

Nedenfor har vi beskrevet vores forskellige serviceniveauer nærmere. I takt med at dit serviceniveau stiger, får du enten flere investeringsservices stillet til rådighed, eller også stiger frekvensen af de services, du har. Det betyder, at hvis du fx har serviceniveau C, har du adgang til vores investeringsservices i både A, B, C – som vist i figuren nedenfor.

Ups! Tillad Marketing cookies for at se indhold som dette fra Nordea

Hvad er mine investeringsomkostninger?

Når du køber investeringsforeninger i Nordea, får du altid information om de samlede investeringsomkostninger, herunder formidlingsprovisionen. Derudover modtager du en årlig opgørelse over dine samlede investeringsomkostninger.
Her kan du bl.a. se, hvor meget du har betalt i formidlingsprovision for dine investeringsforeninger.

Læs mere om opgørelsens indhold, og hvordan du finder denÅbner i nyt vindue 

Nordeas investeringsservices

Investeringsservices - Formidlingsprovision

Klik på et serviceniveau i listen nedenfor for at få vist, hvilke investeringsservices, der indgår.

Serviceniveau A
Serviceniveau B
Serviceniveau C
Serviceniveau D

Beskrivelse af investeringsservices

I listen nedenfor finder du en detaljeret beskrivelse af alle vores investeringsservices.

Et bredt udvalg af investeringsprodukter

Et bredt udvalg af investeringsprodukter

I Nordea kan du handle værdipapirer online – i Mobilbank, Netbank eller i vores handelsplatform Nordea Investor. Du kan købe og sælge værdipapirer, lige når det passer dig. Vi tilbyder et bredt investeringsunivers, hvor du både kan handle Nordeas egne investeringsforeninger og foreninger fra mange andre udbydere. Du finder nemt de forskellige investeringsforeninger ved hjælp af søgefunktionen.

I Nordea Investor kan du også handle aktier, obligationer og andre typer investeringer, fx certifikater. Du logger på Nordea Investor enten via nordea.dk, Netbank eller Mobilbank.

Denne service er tilgængelig for dig, der har serviceniveau A, B, C, D.

Digitalt overblik; følg dine investeringer og få adgang til analyser og ny viden
Porteføljerapport
Investeringsmøde
Afkastrapportering
Løbende
investeringsrådgivning
Formuerådgivning

Et bredt udvalg af investeringsprodukter

I Nordea kan du handle værdipapirer online – i Mobilbank, Netbank eller i vores handelsplatform Nordea Investor. Du kan købe og sælge værdipapirer, lige når det passer dig. Vi tilbyder et bredt investeringsunivers, hvor du både kan handle Nordeas egne investeringsforeninger og foreninger fra mange andre udbydere. Du finder nemt de forskellige investeringsforeninger ved hjælp af søgefunktionen.

I Nordea Investor kan du også handle aktier, obligationer og andre typer investeringer, fx certifikater. Du logger på Nordea Investor enten via nordea.dk, Netbank eller Mobilbank.

Denne service er tilgængelig for dig, der har serviceniveau A, B, C, D.

Digitalt overblik; følg dine investeringer og få adgang til analyser og ny viden

I Nordea Investor kan du læse de seneste finansielle nyheder fra bl.a. Reuters og Ritzau. Derudover har du mulighed for at få adgang til et stort univers af markedsanalyser og aktieanbefalinger. Nyheder og analyser som kan hjælpe dig til at træffe bedre investeringsbeslutninger. Find nyheder og analyser under ”Nyheder og analyser” i Nordea Investors topmenu. Log på Nordea Investor via nordea.dk, Netbank eller Mobilbank.

I Nordea Investor har du adgang til Investor Academy, som er et læringsmiljø, hvor du kan blive klogere på de finansielle markeder og investering. Lær fx om forskellene på de enkelte typer af investeringer, og bliv en bedre investor. Du finder Investor Academy under ”Investor Academy” i Nordea Investors topmenu. 

I både Mobilbank, Netbank og Nordea Investor får du nemt og enkelt et overblik over dine investeringer. Du kan se dit ikke-realiserede afkast/tab for dine investeringer, følge udviklingen i dine depoter og se et detaljeret overblik over dine investeringers fordeling mellem aktier og obligationer, regioner og sektorer. Du logger på Nordea Investor enten via nordea.dk, Netbank eller Mobilbank.

Denne service er tilgængelig for dig, der har serviceniveau A, B, C, D.

Porteføljerapport

Porteføljerapporten er en opfølgning på det seneste møde om dine investeringer. Porteføljerapporten viser, om dine investeringer fortsat matcher den investeringsprofil, du har fastlagt i samarbejde med din rådgiver. Hvis porteføljerapporten viser, at du bør foretage tilpasninger i fordelingen mellem aktier, obligationer og kontanter, bør du kontakte din rådgiver.

1-2 gange årligt, afhængigt af dit serviceniveau, modtager du porteføljerapport med en detaljeret oversigt over dine investeringer.

Denne service er tilgængelig for dig, der har serviceniveau B, C, D.

Investeringsmøde

Vi inviterer dig til møde om dine investeringer enten én gang om året eller hvert tredje år afhængigt af dit serviceniveau. På mødet gennemgår vi sammen dine investeringer og finder den løsning, som passer bedst til din situation og økonomi. Herudover kan du selvfølgelig altid få rådgivning om dine investeringer, hvis du har behov for det.

Et investeringsmøde hvert 3. år eller oftere, alt efter dit serviceniveau, er tilgængelig for dig, der har serviceniveau B, C, D. 

Afkastrapportering

Din halvårlige afkastrapport giver dig et detaljeret overblik over det samlede afkast af dine investeringer. Rapporten udarbejdes to gange om året - 31. december og 30. juni. Du får besked, når rapporten er tilgængelig i Nordea Investor, eller du modtager den med posten. Du finder din halvårlige afkastrapport under ”Min portefølje” i Nordea Investors topmenu. Tryk herefter på menupunktet ”Rapporter”, og se din personlige rapport.  

Denne service er tilgængelig for dig, der har serviceniveau C, D.

Løbende investeringsrådgivning

Du får investeringsrådgivning med en fast tilknyttet specialist/investeringsrådgiver, som du løbende kan drøfte dine investeringer med, og som er din faste sparringspartner. Du har direkte adgang til specialisten/investeringsrådgiveren, som du altid kan kontakte, hvis du ønsker hjælp eller sparring til dine investeringer.

Denne service er tilgængelig for dig, der har serviceniveau D.

Formuerådgiving

Du får specialiseret formuerådgivning om optimering af dine investeringer. Formuerådgivning skaber overblik over mulighederne i din samlede økonomi, herunder din pension og øvrige opsparinger. Sammen med en formuerådgiver lægger du en plan, som matcher dine ønsker og gør dig i stand til at træffe bedre investeringsbeslutninger.

Denne service er tilgængelig for dig, der har serviceniveau D.

Ofte stillede spørgsmål, når du investerer i investeringsforeninger