Chat Åbner i nyt vindue Find os Åbner i nyt vindue

For dig, der investerer i investeringsforeninger

I Nordea kan du altid få rådgivning om investering, uanset hvor meget du ønsker at investere.

Fokus på dig og din opsparing

I Nordea tilbyder vi mange forskellige former for investeringer. Det handler om at finde den løsning, der passer bedst til dine ønsker og behov. Vi er en rådgivningsbank, som ønsker at give alle adgang til rådgivning af høj kvalitet. Du kan altid få rådgivning om dine investeringer uanset størrelsen af dine investeringer.

Investering i investeringsforeninger

En investeringsforening er en af mange muligheder, når du skal investere din opsparing. Det gode ved investering i en investeringsforening er, at du i forhold til en investering i enkelte aktier eller obligationer får en god risikospredning, og at professionelle porteføljeforvaltere sørger for den løbende pleje og justering af din investering. Når du investerer i investeringsforeninger, som vi samarbejder med og modtager formidlingsprovision fra, giver vi dig også adgang til en række udvalgte investeringsservices. Det gør vi for at understøtte dig bedst muligt i dine investeringsbeslutninger. De services, du har adgang til, afhænger af, hvad du har betalt i formidlingsprovision. Størrelsen af formidlingsprovision varierer fra forening til forening.

Hvad er formidlingsprovision?

Nordea samarbejder med Nordea Invest og andre investeringsforeninger om rådgivning og formidling af investeringsforeninger. I den forbindelse modtager Nordea en formidlingsprovision, som indgår i den årlige samlede pris, du som kunde betaler for dine investeringsforeninger.
Se en liste over de investeringsforeninger, som Nordea udbyder, inklusive de foreninger, vi modtager formidlingsprovision fraÅbner i nyt vindue

 

Investeringsservices

Vi tilbyder forskellige investeringsservices, der kan understøtte dig i dine investeringsvalg. Jo mere du betaler i formidlingsprovision, jo flere investeringsservices stiller vi til din rådighed.

Vi opgør din betalte formidlingsprovision og fastlægger dit serviceniveau hvert kvartal. Du bliver naturligvis informeret, hvis der sker ændringer i de investeringsservices, du har til rådighed. Vi ønsker at sikre, at de investeringsservices, vi stiller til din rådighed, giver dig den bedst mulige værdi. Derfor kan det ske, at vi justerer dem.

Nedenfor har vi beskrevet vores forskellige serviceniveauer nærmere. I takt med at dit serviceniveau stiger, får du enten flere investeringsservices stillet til rådighed, eller også stiger frekvensen af de services, du har. Det betyder, at hvis du fx har serviceniveau C, har du adgang til vores investeringsservices i både A, B, C – som vist i figuren nedenfor.

Hvad er mine investeringsomkostninger?

Når du har investeret gennem Nordea, modtager du hvert år en opgørelse over dine samlede investeringsomkostninger. Her kan du bl.a. se, hvor meget du har betalt i formidlingsprovision for dine investeringsforeninger.

Læs mere om opgørelsens indhold, og hvordan du finder denÅbner i nyt vindue 

Nordeas investeringsservices

Investeringsserives

Klik på et serviceniveau i listen nedenfor for at få vist, hvilke investeringsservices, der indgår.

Serviceniveau A
Serviceniveau B
Serviceniveau C

Beskrivelse af investeringsservices

I listen nedenfor finder du en detaljeret beskrivelse af alle vores investeringsservices.

Et bredt udvalg af investeringsprodukter

Et bredt udvalg af investeringsprodukter

Som kunde i Nordea har du adgang til vores brede investeringsunivers via vores handelsplatform Nordea Investor. Her kan du handle Nordeas egne investeringsforeninger, foreninger fra andre udbydere samt enkeltaktier, obligationer og andre typer investeringer, fx certifikater.

Du logger på Nordea Investor enten via nordea.dk, Netbank eller Mobilbank . Her kan du bl.a. søge efter forskellige investeringsforeninger ved hjælp af søgefunktionen.

Denne service er tilgængelig for dig, der har serviceniveau A, B, C, D, E, F, G.
Analyser og nyheder fra vores eksperter og samarbejdspartnere
Investeringsundervisning via Nordea Investor Academy
Løbende overblik over dine investeringer via Nordeas digitale platforme
Porteføljerapport
Investeringsmøde
Afkastrapportering
Løbende
investeringsrådgivning
Formuerådgivning
Information via specialister i Wealth Services
Porteføljeanalyse
Porteføljegennemgang
Avanceret formuerådgivning
Avanceret porteføljeanalyse
Adgang til specialister i Wealth Services
Skræddersyet afkastrapportering
Adgang til investeringsstrateger

Ofte stillede spørgsmål, når du investerer i investeringsforeninger

Jeg har ikke en personlig rådgiver. Kan jeg stadig få hjælp og rådgivning om mine investeringer?

I Nordea kan du altid få rådgivning om dine investeringer – uanset om du har en mindre opsparing eller en større formue. Du kan altid booke et møde med os, og du vælger selv, om det skal være et onlinemøde eller et personligt møde i filialen. Ring til os på 70 33 33 33 – vi sidder klar til at hjælpe også om aftenen og i weekenden.

Hvad er en investeringsforening?

I en investeringsforening er du sikret en god risikospredning og løbende pleje af din opsparing. Du vælger selv, om du vil investere i aktier, obligationer eller en kombination af disse. I stedet for selv at købe forskellige værdipapirer overlader du investeringen til professionelle porteføljeforvaltere, som følger de finansielle markeder tæt. De står for den løbende pleje, justering og udvælgelse af de enkelte investeringer – ofte mellem 50-100 forskellige værdipapirer. Det sikrer en god spredning af risikoen. I Nordea kan vi rådgive dig om, hvordan du bedst sammensætter en portefølje af investeringsforeninger, der matcher din risikoprofil og dine opsparingsbehov. 

Hvad opnår jeg ved at investere gennem en investeringsforening?

Grundprincippet i en investeringsforening er at samle private investorers penge, så foreningens porteføljeforvaltere kan investere en større sum på markedet. Du får som privat investor mulighed for at sprede risikoen ud på flere aktiver, end hvis du selv skulle investere, fordi investeringsforeninger giver dig adgang til markeder, som mindre investorer ellers har svært ved at få adgang til.

Hvor ser jeg, hvor meget jeg betaler i formidlingsprovision?

Når du køber investeringsforeninger i forbindelse med et investeringsmøde i Nordea, får du altid oplyst de samlede omkostninger, herunder formidlingsprovisionen. De samlede omkostninger fremgår ligeledes af den investeringsplan/det investeringsforslag, du får udleveret.

Du får også oplyst de samlede omkostninger, herunder formidlingsprovisionen, når du køber en investeringsforening i Nordea Investor.

En gang om året modtager du en opgørelse over dine årlige investeringsomkostninger, hvoraf formidlingsprovisionen også fremgår.

Læs mere om opgørelsens indhold, og hvordan du finder denÅbner i nyt vindue

For hvilke produkter betaler jeg formidlingsprovision?

Det gør du for alle investeringsforeninger, du har købt via Nordea, og som Nordea har en samarbejdsaftale med – herunder Nordea Invest, Nora og investeringsforeningerne indeholdt i Børneopsparing Portefølje. 

Hvordan håndteres formidlingsprovision, når der er tale om en børneopsparing, som er investeret i en investeringsforening?

Hvis du har oprettet en børneopsparing, der er investeret i en investeringsforening, vil formidlingsprovisionen herfra blive tillagt dig som opretter. Denne formidlingsprovision vil blive lagt sammen med formidlingsprovision fra eventuelle andre investeringsforeninger, som du måtte eje. På baggrund af den samlede formidlingsprovision, du betaler, stiller vi investeringsservices til rådighed for dig på det relevante serviceniveau.

Er der et øvre loft for, hvor meget jeg kan komme til at betale i formidlingsprovision?

Jo mere du betaler i formidlingsprovision, jo flere investeringsservices stiller vi til rådighed. Det fremgår af de forskellige serviceniveauer vist ovenfor. 

Vi har i Nordea en øvre årlig grænse på 200.000 kr. for betaling af formidlingsprovision, da vi vurderer, at det er den maksimale værdi af de investeringsservices, vi kan tilbyde. Kunder, der betaler højere formidlingsprovision, får refunderet alt over de 200.000 kr. efter årets afslutning. Denne udbetaling er skattepligtig.

Hvor ser jeg, hvilke investeringsservices jeg får for den formidlingsprovision, jeg betaler?

Vi skriver til dig, når du er berettiget til at modtage investeringsservices. I brevet informerer vi dig om de investeringsservices, du får stillet til rådighed på baggrund af den formidlingsprovision, du har betalt for. Desuden vil vi orientere dig løbende, hvis din formidlingsprovision ændrer sig, og du får stillet flere investeringsservices til rådighed. Du er altid velkommen til at kontakte os for at følge op på, hvordan du bedst kan anvende dine investeringsservices.

Kan mit serviceniveau ændre sig?

En gang i kvartalet opgør vi, hvor meget du har betalt i formidlingsprovision og fastlægger dit serviceniveau herefter. Du rykker op i et højere serviceniveau, hvis din betalte formidlingsprovision berettiger til det. Har du omvendt betalt mindre i formidlingsprovision, bliver du placeret i et lavere trin. Du bliver informeret, hvis der sker ændringer i de investeringsservices, du har til rådighed. 

Jeg har et fælles depot med min partner. Hvordan opgøres formidlingsprovisionen, når det drejer sig om investeringsforeninger, vi begge er ejere af?

Hvis I har et fælles depot, som indeholder investeringsforeninger, vil den formidlingsprovision, I betaler, blive delt ligeligt mellem jer som ejere af depotet. Den delte formidlingsprovision vil blive lagt sammen med formidlingsprovision fra eventuelle andre investeringsforeninger, som du måtte være eneejer af. På baggrund af den samlede formidlingsprovision, du betaler, stiller vi investeringsservices til rådighed for dig på det relevante serviceniveau.

Hvorfor modtager mit barn under 18 et brev om formidlingsprovision og investeringsservices?

Kunder, som investerer gennem en eller flere investeringsforeninger, og som følge heraf betaler formidlingsprovision, får stillet en række investeringsservices til rådighed. Dit barn har modtaget information om de investeringsservices, som vi stiller til rådighed, fordi dit barn enten har investeringsforeninger i sit eget depot eller har investeringsforeninger, der er knyttet til en konto oprettet af barnets forældre og/eller bedsteforældre (fx en børnebørnskonto).  

På baggrund af den samlede betalte formidlingsprovision får dit barn, som alle vores andre kunder, stillet investeringsservices til rådighed.  Som værge har du - på vegne af dit barn - mulighed for at gøre brug af de investeringsservices, som dit barn har til rådighed.