SPAC

Et SPAC-selskab (special purpose acquisition company) er en anden måde at børsnotere aktierne i et selskab på. Processen bag kan være vanskeligere at forstå end en børsintroduktion, men resultatet er det samme. Målet er at komme på børsen, hvor selskabets aktier optages til handel.

Hvad er et SPAC-selskab?

Hele processen starter med et SPAC-selskab – et tomt selskab eller en børsskal, der henter kapital fra forskellige store investorer også kaldet sponsorer. Når det tomme selskab har rejst tilstrækkelig kapital, optages dets aktier til handel på børsen. Amerikanske SPAC-selskaber prissættes almindeligvis til USD 10 pr. aktie, og svenske SPAC-selskaber til SEK 100 pr. aktie. Kursen ændrer sig over tid i takt med udsvingene i markedet, og her kan andre investorer købe sig ind i det tomme selskab. 

Når SPAC-selskabet er børsnoteret, er formålet at opkøbe et unoteret selskab med kapitalen fra de oprindelige investorer. Incitamentet bag et SPAC-selskab er at skabe mulighed for at opkøbe større unoterede selskaber og således få adgang til flere opkøbskandidater. Når et selskab er opkøbt, konverteres aktierne i det tomme SPAC-selskab til aktier i det nye selskab, og selskabet, der tidligere var unoteret, handles nu på børsen. Denne proces er langt hurtigere end en børsintroduktion for selskaber, der ønsker at gå på børsen. 

Hvad får jeg ud af det?

Du kan købe aktier i SPAC-selskabet ved den indledende notering ligesom ved en ”almindelig” børsnotering. Du kan deltage i noteringen af det tomme selskab (SPAC-selskabet) ligesom ved en almindelig børsnotering. Når SPAC-selskabet er blevet børsnoteret, kan du købe aktier i det tomme selskab i markedet og vente på en mulig fremtidig konvertering. I konverteringsfasen ved du i reglen, hvor mange aktier du får tildelt i det opkøbte selskab. Har du fx købt 100 aktier i et SPAC-selskab, som så opkøber et selskab, får du normalt ved konverteringen det samme antal aktier i det nye selskab. Det kan naturligvis variere fra selskab til selskab, men det er beskrevet i det enkelte selskabs vilkår og betingelser. 

Hvad er risiciene?

SPAC-selskabet er et nyoprettet selskab uden relevante historiske data. Du skal derfor som investor have tillid til sponsorernes resultater og investeringskriterier. Som potentiel investor skal du først og fremmest undersøge, hvem sponsorerne er, og hvilke resultater de tidligere har opnået.

Det tomme selskab har ikke selv en organisation, indtægter eller mulighed for at levere resultater. Det gør det vanskeligt for potentielle investorer at vurdere investeringsrisikoen og det forventede afkast. Det er også vigtigt at forstå vilkårene i prospektet. Indtil der er fundet en opkøbskandidat, er det tomme selskab udelukkende en stor bunke penge, der handles på børsen. 

Du skal også vide, at et SPAC-selskab handles på børsen i en begrænset periode på normalt 24 til 36 måneder. Finder sponsorerne ikke et selskab, der kan opkøbes, afnoteres SPAC-selskabet og afvikles efterfølgende. Den resterende kapital efter omkostninger til afvikling betales tilbage til investorerne. Dog tilbagebetales kun den oprindelige værdi på USD 10 eller SEK 100 pr. aktie minus omkostninger forbundet med det planlagte opkøb. Har du fx investeret SEK 110 pr. aktie i et SPAC-selskab, kan det medføre et tab på SEK 10 (plus omkostninger) pr. aktie. Kursen på et SPAC-selskab stiger kun på rygter om en potentiel opkøbskandidat. Der er ingen garanti for, at det tomme selskab finder en opkøbskandidat.

Særlige risikofaktorer

Investering i et SPAC-selskab er direkte forbundet med de risici, der knytter sig til opkøbet af et andet selskab. Processen er omfattende og kompliceret og involverer store omkostninger for det tomme selskab, også selvom opkøbet ikke gennemføres. Og det påvirker resultatet negativt. Desuden indebærer opkøb betydelige risici, der er knyttet til opkøbsselskabet. Et vellykket opkøb afhænger direkte af sponsorerne. SPAC-selskabet har ikke selv en organisation. Sponsorerne kommer med deres egen investeringsorganisation, der identificerer, vurderer og opkøber potentielle kandidater.

Der er en risiko for, at det opkøbte selskab ikke bliver godkendt til børsnotering. Det opkøbte selskab skal nemlig opfylde børsens krav. Hvis kravene ikke vurderes at være opfyldt, kan det give forsinkelser og pålægge SPAC-selskabet yderligere omkostninger.

Aktionærerne har kun begrænset indflydelse på, hvilket selskab der skal opkøbes. Inden opkøbet skal kandidaten dog godkendes på det tomme selskabs generalforsamling. Men den enkelte aktionær har begrænset indflydelse på, hvilket selskab der opkøbes. I forbindelse med selskabssammenlægninger giver et SPAC-selskab i reglen aktionærerne mulighed for at indløse deres aktier i stedet for at blive aktionærer i det sammenlagte selskab.  

Uanset om du investerer i et SPAC-selskab ved at deltage i selskabets børsnotering eller ved at købe aktier i det åbne marked efter børsnoteringen, er det en god ide omhyggeligt at læse SPAC-selskabets prospekt samt regnskabsmeddelelser og aktuelle rapporter, som skal offentliggøres i henhold til den til enhver tid gældende rapporteringspligt. Det er også vigtigt at forstå vilkårene for din investering. Selvom SPAC-selskaber ofte er struktureret ens og kan være underlagt visse minimumskrav for børsnotering, er det vigtigt at forstå de særlige forhold, der gør sig gældende ved det enkelte selskab, herunder sponsorernes kapitalandele.